Řešení problémů v plynové chromatografii (GC & GC/MS Troubleshooting)

Po, 26.4.2021
| Originální článek z: LabRulezGCMS/Knihovna
Prvním krokem při řešení problémů s Vašim GC, GC/MS hardware nebo výsledky separace je pochopení problému a následném hledání příčiny. K tomu je nejlepší přistupovat systematicky.
Unsplash/Mika Baumeister: Řešení problémů v plynové chromatografii (GC & GC/MS Troubleshooting)

Unsplash/Mika Baumeister: Řešení problémů v plynové chromatografii (GC & GC/MS Troubleshooting)

Když budete správně rozumět tomu, co je příčinou problému, bude snazší postupovat dále logicky a problém správně vyřešit.

Připravili jsme pro Vás stručný popis důvodů a možných řešení a postupů s následným přehledem detailních příruček a prezentací k troubleshootingu, neboli řešení problémů Vašich plynových chromatografů a hmotnostních spektrometrů.

Nalezení příčiny a pochopení problému Vám také umožní změnit Váš přístup k analýze nebo údržbě, abyste se v budoucnu problémům předem vyhnuli. Správné používání Vašeho plynového chromatografu nebo hmotnostního spektrometru a jeho pravidelná údržba je obvykle z pohledu nákladů tím nejefektivnějším řešením!

Mezi až překvapivé množství běžných problémů patří poměrně jednoduché a často přehlížené základní komponenty GC systému, spotřební materiál nebo nastavení parametrů analýzy.

Mnoho těchto věci je každodenní rutinou a pracujeme s nimi stylem „nastavit a zapomenout“. Patří mezi ně například:

 • Plyny: tlaky, průtoky nosného plynu nebo pracovních plynů detektorů, splitu a oplachu septa

 • Teploty: Kolony, injektoru, detektoru a všech vyhřívaných propojení

 • Parametry GC nebo GC/MS systému: proplachy, parametry detektorů, rozsahy hmotnost u MS a pod.

 • Přívodní a spojovací kapiláry a trapy: čistota, netěsnosti, nasycení a expirace

 • Spotřební materiál pro injektor: septa, linery, O-kroužky a ferrule

 • Integrita vzorku: koncentrace, degradace, rozpouštědlo a skladování

 • Stříkačky: technika používání, netěsnosti, tvar jehly a čistota

 • Systém sběru dat: nastavení a připojení

**Základní nástroje pro řešení problémů: **

Vždy mějte k dispozici manuál k Vašemu přístroji, dostupných je v dnešní době mnoho výukových a názorných videí a nejmodernější systémy disponují také celou řadou auto-diagnostických „SMART neboli INTELIGENTNÍCH“ funkcí.

Mezi základní diagnostické nástroje ale patří:
 • Průtokoměr s rozsahem 10 až 500 ml/minutu
 • Nové stříkačky
 • Standardní látka, která se na koloně nezdržuje a je dobře detekovatelná, jako je methan nebo propan
 • Septa, Ferrule, Linery a další spotřební materiál
 • Elektronický detektor netěsností
 • Referenční vzorek
 • Referenční kolonu s ověřenou a známou funkčností

Odstraňování problémů pak začíná izolováním problému

Běžně existuje 5 základních oblastí, ve kterých problém vzniká:
 • INJEKTOR
 • PRŮTOK
 • KOLONA
 • DETEKTOR
 • ELEKTRONIKA

Bohužel běžně je to také jejich různá kombinace...

Vše fungovalo a najednou se něco stalo...

Z logiky vyplývá, že se něco muselo změnit, ať již pomalu postupem času nebo nějakou provedenou operací. Vždy je něco jinak.

Prozkoumejte historii předchozích událostí - log book, laboratorní deník a pod...:
 • Vyměnili jste kolonu, liner, septum, stříkačku a pod...?

 • Nastříkli jste nějaký vzorek, použili jinou metodu, a pod....?

 • Provedli jste nějakou údržbu, zkrátili kolonu, propláchli inlet a pod....?

Typické problémy a důvody jsou:

 • Chvostování píků - cesty v kontaktu se vzorkem nebo aktivita materiálu

 • Extra píky - ve vzorku nebo zpětném proplachu (přenos vzorku - carry over)

 • Štěpení píků - Problémy s injektorem, Směsné rozpouštědlo

 • Žádné píky - nebyly nastříknuty nebo nebyly detekovány

 • Změny odezvy - aktivita, diskriminace nástřiku, problém detektoru

 • Frontování píků - vysoká koncentrace nebo špatná rozpustnost, problémy s injektorem

 • Posuny retenčních časů - netěsnosti, stárnutí kolon, kontaminace nebo poškození

 • Ztráta rozlišení - pokles separace, rozmývání píků

 • Problémy s baseline - krvácení z kolony, kontaminace, elektronika

 • Šum baseline - elektronika nebo kontaminovaný detektor

 • Problémy s kvantifikací - problémy s aktivitou, injektorem nebo detektorem

Přehled podrobných příruček, přednášek, technických článků a dalších dokumentů ke stažení v knihovně LabRulez:

 • GC Troubleshooting Guide | 2019 | Agilent Technologies

 • Troubleshooting GC Capillary Columns | 2011 | Agilent Technologies

 • Trap Selection, Fast GC, and Troubleshooting Strategy for Purge & Trap GC Volatiles | 2014 | Merck

 • Practical Steps in GC Troubleshooting | 2017 | Agilent Technologies

 • Solid Phase Microextraction Troubleshooting Guide | 2004 | Merck

 • GC Troubleshooting Series: Column Installation | 2009 | Agilent Technologies

 • GC Troubleshooting Series: Leak Check | 2009 | Agilent Technologies

 • Don’t Fear the Ghost or Unexpected Peaks: Troubleshooting and Prevention | 2019 | Agilent Technologies

 • Troubleshooting Problems When Lighting an FID | 2003 | Phenomenex

 • Troubleshooting Where it Starts – Sample Handling | 2017 | Thermo Fischer Scientific

 • GC Troubleshooting Series: Replace Gold Seal | 2009 | Agilent Technologies

 • Practical Steps in GC Troubleshooting Techniques, Tips, and Tricks | 2017 | Agilent Technologies

 • Seminar GC Troubleshooting | 2014 | Merck

 • GC TROUBLESHOOTING GUIDE | 2017 | Phenomenex

 • GC & GC/MS Troubleshooting Quick Reference Guide | 2021 | ChromSolutions

 • Troubleshooting 6890/6850 Split/Spitless Inlet Leaks - Cannot achieve Setpoint Pressure | N/A | Agilent Technologies

 • GC Troubleshooting - Demo: Replace Liner, Septum, O-Ring | 2009 | Agilent Technologies

 • GC Troubleshooting Series Part Two: Baseline Disturbances | 2009 | Agilent Technologies

 • GC Troubleshooting Series Part One: Ghost Peaks | 2009 | Agilent Technologies

 • It’s Peak Season for Great Peak Shape - Tips and tricks on troubleshooting in GC chromatography | 2020 | Agilent Technologies

LabRulez
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Video

Údržba Vašeho GC - série videí od Agilent Technologies

Nepodceňujte pravidelnou údržbu plynových chromatografů. Díky ní můžete zlepšit nejen výkon, ale prodloužit i životnost GC instrumentace.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v GC - základní parametry

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v plynové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v GC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v GC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.

Článek | Akademie

Řešení problémů v plynové chromatografii (Troubleshooting)

Podívejte se na přednášku a záznam webináře zaměřeného na nejčastější problémy v plynové chromatografie a logický přístup k nalezení hlavní příčiny a nápravě problému.
 

Podobné články


Článek | Video

Údržba Vašeho GC - série videí od Agilent Technologies

Nepodceňujte pravidelnou údržbu plynových chromatografů. Díky ní můžete zlepšit nejen výkon, ale prodloužit i životnost GC instrumentace.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v GC - základní parametry

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v plynové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v GC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v GC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.

Článek | Akademie

Řešení problémů v plynové chromatografii (Troubleshooting)

Podívejte se na přednášku a záznam webináře zaměřeného na nejčastější problémy v plynové chromatografie a logický přístup k nalezení hlavní příčiny a nápravě problému.
 

Podobné články


Článek | Video

Údržba Vašeho GC - série videí od Agilent Technologies

Nepodceňujte pravidelnou údržbu plynových chromatografů. Díky ní můžete zlepšit nejen výkon, ale prodloužit i životnost GC instrumentace.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v GC - základní parametry

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v plynové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v GC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v GC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.

Článek | Akademie

Řešení problémů v plynové chromatografii (Troubleshooting)

Podívejte se na přednášku a záznam webináře zaměřeného na nejčastější problémy v plynové chromatografie a logický přístup k nalezení hlavní příčiny a nápravě problému.
 

Podobné články


Článek | Video

Údržba Vašeho GC - série videí od Agilent Technologies

Nepodceňujte pravidelnou údržbu plynových chromatografů. Díky ní můžete zlepšit nejen výkon, ale prodloužit i životnost GC instrumentace.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v GC - základní parametry

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v plynové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v GC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v GC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.

Článek | Akademie

Řešení problémů v plynové chromatografii (Troubleshooting)

Podívejte se na přednášku a záznam webináře zaměřeného na nejčastější problémy v plynové chromatografie a logický přístup k nalezení hlavní příčiny a nápravě problému.