Identifikace biomarkerů v ropě

Po, 10.5.2021
| Originální článek z: LECO
Aplikace a přednáška o identifikaci biomarkerů ve vzorcích ropy shromážděných z různých geografických oblastí po celém světě pomocí GCxGC-TOFMS pro získání informací o jejich věku, původu a otisků prstů.

LECO: Identifikace biomarkerů v ropě

Forenzní petrochemie je umění sledovat geochemii ropy pomocí ropných biomarkerů. Poměry chemických „biomarker“ sloučenin, jako jsou hopanoidy, diasterany a sterany, které jsou odolné vůči vlivům zvětrávání a jiným formám degradace, často nazývaným „molekulární fosilie“, jsou zásadní pro rozlišení různých zdrojů surové ropy.

V závislosti na tepelné zralosti, prostředí usazování a geografickém umístění/stáří může typ a koncentrace různých struktur hopanoidů a steranů poskytnout jedinečné identifikátory pro konkrétní zdroje ropy.

Plynová chromatografie (GC), používaná v geochemické a biomarker analýze těkavých a semi-těkavých částí vzorků ropy, je základním nástrojem pro forenzní analýzu ropy. Avšak použití komplexní dvourozměrné plynové chromatografie (GCxGC) bylo k charakterizaci ropy bylo široce přijato kvůli jeho možnostem při separaci komplexních směsí, které se pomocí stadndardní GC analyzují obtížně.

GCxGC separace je dosaženo spojením dvou chromatografických kolon komplementárních stacionárních fází v sérii pomocí modulačního zařízení, které posílá efluent z primární kolony do sekundární kolony v rychlých intervalech během primární separace, čímž účinně separuje analyty v obou dimenzích.

Výhodou GCxGC je nejen lepší chromatografické rozlišení, ale také snadno rozlišitelná speciace různých typů sloučenin díky strukturně seskupeným elučním pásmům nebo polím. Vyšší chromatografické rozlišení navíc poskytuje čistší hmotnostní spektra sloučenin v komplexních směsích.

V tomto aplikačním listu jsou identifikovány různé biomarkery ze vzorků shromážděných v různých geografických oblastí po celém světě pomocí robustního a snadno použitelného GCxGC systému, který obsahuje modulátor toku ve spojení s hmotnostním spektrometrem doby letu (TOFMS), který pomáhá při získání pohledu na věk, původ a forenzní otisky prstů z analyzovaných vzorků ropy.

Konfigurace a podmínky měření sytému LECO Pegasus BT 4D GCxGC:

GC systém: LECO GCxGC FLUX modulátor toku
 • Nástřik: 2 μL kapalný nástřik, splitless při 310 °C
 • Nosný plyn: He při 1.0 mL/min, konstantní průtok
 • Kolona: 1D: Rxi-1ms, 60 m x 0.25 mm i.d. x 0.25 μm (Restek)
 • Kolona: BPX-50, 1.91 m x 0.10 mm x 0.10 μm (1.6 m v sekundární peci a 0.31 m jako transfer line)
 • Program pece: 15 min při 80 °C, rampa 1.5 °C/min do 335 °C, po dobu 10 min
 • Sekundární pec: +40 °C (relativně k teplotě primární pece)
 • Separační čas ve 2. dimenzi: 3.5 s, délka nástřiku 0.08 s
 • Transfer line: 320 °C
MS detektor: LECO Pegasus BT 4D
 • Teplota iontového zdroje: 250 °C
 • Hmotnostní rozsah: 40-600 m/z
 • Rychlost sběru dat: 200 spekter/s

LECO - Obrázek 1. GCxGC záznam středního topného oleje se zvětšeným vrstevnicovým diagramem pro oblast biomarkerů s označenými zajímavými hopany a sterany. Zobrazeny jsou také struktury pro Ts a Tm hopany

LECO Obrázek 2 - GCxGC záznam středního topného oleje z ropného tankeru Kirby. Osy X a Y odpovídají separačním časům první a druhé dimenze, přičemž osa Z představuje relativní intenzitu TIC signálu.

LECO
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Komplexní rajčata a stanovení reziduí pesticidů pomocí GCxGC-TOFMS

Tento nový aplikační list popisuje GCxGC-TOFMS metodu pro detekci a cílenou kvantifikaci pesticidů v loupaných rajčatech.

Článek | Aplikace

GCxGC TOFMS analýza různorodých vzorků Pesta

Hmotnostní spektrometr LECO Pegasus® BT 4D je ve spojení s GCxGC schopen v jedné analýze detekovat o stovky nebo tisíce analytů více než jednoduchá jednorozměrná GC-MS.

Článek | Aplikace

Lepší cílená a necílená analýza reziduí pesticidů: Rychlé a flexibilní hledání analytů pro GC-MS a GCxGC-MS

Aplikace a záznam přednášky o výhodách LECO Pegasus BT TOF MS a kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy z jednoho nástřiku bez ztráty citlivosti.

Přednáška | Aplikace

Analýza těžkého topného oleje pomocí MMS GCxGC-TOFMS (Přednáška GCxGC-TOFMS v průmyslu - Petrochemie, VOC)

Záznam přednášky na téma aplikačního využití GCxGC-TOFMS v průmyslových aplikacích doplněnou o analýzu těžkých topných olejů pomocí GCxGC-HRTOFMS.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Komplexní rajčata a stanovení reziduí pesticidů pomocí GCxGC-TOFMS

Tento nový aplikační list popisuje GCxGC-TOFMS metodu pro detekci a cílenou kvantifikaci pesticidů v loupaných rajčatech.

Článek | Aplikace

GCxGC TOFMS analýza různorodých vzorků Pesta

Hmotnostní spektrometr LECO Pegasus® BT 4D je ve spojení s GCxGC schopen v jedné analýze detekovat o stovky nebo tisíce analytů více než jednoduchá jednorozměrná GC-MS.

Článek | Aplikace

Lepší cílená a necílená analýza reziduí pesticidů: Rychlé a flexibilní hledání analytů pro GC-MS a GCxGC-MS

Aplikace a záznam přednášky o výhodách LECO Pegasus BT TOF MS a kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy z jednoho nástřiku bez ztráty citlivosti.

Přednáška | Aplikace

Analýza těžkého topného oleje pomocí MMS GCxGC-TOFMS (Přednáška GCxGC-TOFMS v průmyslu - Petrochemie, VOC)

Záznam přednášky na téma aplikačního využití GCxGC-TOFMS v průmyslových aplikacích doplněnou o analýzu těžkých topných olejů pomocí GCxGC-HRTOFMS.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Komplexní rajčata a stanovení reziduí pesticidů pomocí GCxGC-TOFMS

Tento nový aplikační list popisuje GCxGC-TOFMS metodu pro detekci a cílenou kvantifikaci pesticidů v loupaných rajčatech.

Článek | Aplikace

GCxGC TOFMS analýza různorodých vzorků Pesta

Hmotnostní spektrometr LECO Pegasus® BT 4D je ve spojení s GCxGC schopen v jedné analýze detekovat o stovky nebo tisíce analytů více než jednoduchá jednorozměrná GC-MS.

Článek | Aplikace

Lepší cílená a necílená analýza reziduí pesticidů: Rychlé a flexibilní hledání analytů pro GC-MS a GCxGC-MS

Aplikace a záznam přednášky o výhodách LECO Pegasus BT TOF MS a kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy z jednoho nástřiku bez ztráty citlivosti.

Přednáška | Aplikace

Analýza těžkého topného oleje pomocí MMS GCxGC-TOFMS (Přednáška GCxGC-TOFMS v průmyslu - Petrochemie, VOC)

Záznam přednášky na téma aplikačního využití GCxGC-TOFMS v průmyslových aplikacích doplněnou o analýzu těžkých topných olejů pomocí GCxGC-HRTOFMS.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Komplexní rajčata a stanovení reziduí pesticidů pomocí GCxGC-TOFMS

Tento nový aplikační list popisuje GCxGC-TOFMS metodu pro detekci a cílenou kvantifikaci pesticidů v loupaných rajčatech.

Článek | Aplikace

GCxGC TOFMS analýza různorodých vzorků Pesta

Hmotnostní spektrometr LECO Pegasus® BT 4D je ve spojení s GCxGC schopen v jedné analýze detekovat o stovky nebo tisíce analytů více než jednoduchá jednorozměrná GC-MS.

Článek | Aplikace

Lepší cílená a necílená analýza reziduí pesticidů: Rychlé a flexibilní hledání analytů pro GC-MS a GCxGC-MS

Aplikace a záznam přednášky o výhodách LECO Pegasus BT TOF MS a kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy z jednoho nástřiku bez ztráty citlivosti.

Přednáška | Aplikace

Analýza těžkého topného oleje pomocí MMS GCxGC-TOFMS (Přednáška GCxGC-TOFMS v průmyslu - Petrochemie, VOC)

Záznam přednášky na téma aplikačního využití GCxGC-TOFMS v průmyslových aplikacích doplněnou o analýzu těžkých topných olejů pomocí GCxGC-HRTOFMS.