GCxGC Dvourozměrná plynová chromatografie a TPH/NEL | LabRulez GCMS

GCxGC - Dvourozměrná plynová chromatografie a analýza TPH/NEL

Út, 20.7.2021
| Originální článek z: HPST/Jitka Zrostlíková
Přestože jsou k dispozici stále sofistikovanější detekční techniky včetně hmotnostní spektrometrie, jsou typy vzorků, kde nám ani nejpokročilejší detektor nepomůže a chromatografická separace je klíčová.
Video placeholder
 • Foto: HPST/SepSolve: GCxGC - Dvourozměrná plynová chromatografie
 • Video: SepSolve Analytical: Analysis of Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)

Pro analýzu komplexních vzorků, obsahující mnoho látek s izomerními strukturami, přináší velkou výhodu techniky dvourozměrné plynové chromatografie, které kombinují kombinuje separaci na dvou kolonách s odlišnou selektivitou. Příkladem takových vzorků jsou ropné produkty, těkavé profily vonných látek (flavour and fragrance), komplexní vzorky potravin apod.

Existují dva základní typy dvourozměrné GC:
 • Heart cutting GC-GC: tato technika umožňuje "vyříznout" část efluentu z první kolony a nadávkovat jej na druhou kolonu. Typicky je separace v druhé dimenzi plnohodnotná chromatografie a stihneme tak z první kolony navzorkovat během analýzy jeden časový úsek na druhou kolonu

 • Orthogonální (komprehensivní) plynová chromatografie (GCxGC): separován je celý vzorek jak na první tak na druhé koloně. Toho je dosaženo pomocí modulace efluentu z první kolony a periodického vnášení na druhou kolonu. Separační mechnismy by na sobě měly být nezávislé (např. těkavost a polarita) a separace již dosažená na první koloně by měla zůstat zachována.

Princip a technické provedení GCxGC

V GCxGC jsou sériově spojeny dvě kolony s rozdílnou selektivitou, přičemž mezi oběma kolonami je zapojen tzv. modulátor. První kolona je typicky standardních rozměrů a zpravidla jde o kolonu, kterou by uživatel volil pro 1D separaci. Druhá kolona je nejčastěji "narrow bore" rozměrů, zde je třeba zajistit rychlou separaci.

HPST/SepSolve: Schéma GCxGC systému

Modulátor zachycuje frakce efluentu z první kolony a dávkuje je na druhou kolonu. Jednotllivé chromatogramy z druhé kolony jsou potom "poskládány" vedle sebe a získáváme 3D chromatogram, který nejčastěji prohlížíme ve formě tzv. contour plotu, tedy pohledu na 3D chromatogram z ptačí perspektivy.

HPST/SepSolve: GCxGC zobrazení chromatogramu - 3D plot a contour plot

V praxi jsou používané a na trhu komerčně dostupné dva typy modulátorů - flow modulátor a termální modulátor. Jejich výhody a limitace jsou shrnuty níže:

Flow modulátor

Výhody
 • nepotřebuje cryo chlazení ani plyny pro modulaci
 • vhodný pro široké rozpětí bodu varu analytů
 • uživatelská snadnost, spolehlivost a robustnost především u přednastavených metod
 • výborná symetrie píků z druhé kolony, větší tolerance k vysokým koncentracím látek
Nevýhody a limitace
 • na druhé koloně vyšší průtok než na první koloně, pro spojení s MS je nutné dělení toku
 • menší flexibilita při vývoji metod

Cryo modulátor

Výhody
 • vysoká flexibilita a snadnost ve vývoji metod
 • odpadá faktor optimalizace průtoků, průtok na druhé koloně je stejný jako na první koloně
 • na druhé koloně se pracuje blíže optimu průtoku
 • bezproblémové připojení MS detektoru bez nutnosti splitování
Nevýhody a limitace
 • spotřeba médií
 • rozsah modulace C3 - C45 (C7 - C45 s verzí bez cryo)

Důležitá je pro GCxGC volba detektoru. Je třeba počítat s tím, že píky z GCxGC jsou velice úzké (100 - 500 ms) a pro jejich dostatečné prokreslení je třeba sbírat data dostatečně rychle.

Detekce

Z konvenčních detektorů tento požadavek splňují všechny běžné detektory (FID, uECD, NPD, NCD, SCD).

Co se týče hmotnostních spektrometrů, nejvhodnější volbou je TOF nebo Q-TOF, protože tyto detektory sbírají plná spektra s dostatečnou rychlostí nezávislou na hmotnostním rozsahu.

Kvadrupólové analyzátory dnešní generace jsou také využitelné pro toto spojení a používané v řadě laboratoří. Jejich výhodou je finanční dostupnost, navíc v řadě laboratoří již instalované jsou, takže "upgrade" na GCxGC techniku obnáší pouze doplnění modulátoru a software.

U kvadrupolového MS je nutné vzít v potaz jeho skenovací rychlost (20 000 amu/sec pro Agilent MS), rozsah analyzovaných dat a předpokládanou šířku píku v druhé dimenzi pro danou aplikaci a separační podmínky.

Například pokud sbíráme hmotnostní rozsah 400 Da, dosahujeme rychlosti akvizice 50 Hz, což na píku širokém 200 ms dovoluje nasbírat 10 datových bodů.

Vyhodnocení dat

Z GCxGC získáváme primárně sérii po sobě jdoucích chromatogramů z druhé dimenze, které je nutné "složit" do formy "contour plotu". Dedikovaný software provádí primární zpracování dat, umožňuje jejich vizualizaci, prohledávání, identifikaci, kvantifikaci, popř. statistickou analýzu. Pro GCxGC platí dvojnásob, že výsledky mohou být jen tak dobré, jak dobrý je software pro vyhodnocení dat.

HPST Vám může nabídnout kompletní řešení od výrobců SepSolve a JSB/ZOEX. Podle Vaší konkrétní aplikace a situace v laboratoři Vám navrhneme nejvhodnější řešení, co se týká modulátoru, detektorů a software. Pomůžeme Vám také "rozjet" Vaše metody. Obraťte se na nás, potřebujete-li konzultaci tohoto řešení.

Záznamy webinářů:

Přehled aplikační literatury

Přehled aplikační literatury naleznete zde. Stažení literatury je možné po registraci zde.

Pro další informace se neváhejte obrátit na produktového specialistu Jitku Zrostlíkovou (jitka.zrostlikova@hpst.cz).

HPST
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate Mass Library for Natural Products Based on Compounds Identified in Hemp Oil Using High-Resolution GC/Q-TOF

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Q-TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Palm Oil by GC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils using the EXTREVA ASE Accelerated Solvent Extractor and GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Comprehensive Evaluation of Scotch Whisky Aroma Profiles Using SPME-GCxGC-TOFMS

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, SPME, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

NEMC: Increasing Sample Throughput in Ultra-trade Environmental Analysis with the TSQ-9610 GC- MS/MS

Prezentace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Video | Produkt

Co je to GCxGC?

V tomto videu se dozvíte více o tom, jaké jsou možnosti a využití spojení GCxGC separace s hmotnostními spektrometry LECO Pegasus.
Článek | Produkt

GCxGC řešení od SepSolve

INSIGHT® flow modulator od SepSolve je postaven na základě mikrofluidického ventilu s principem reverzního plnění a proplachu smyčky.
Video | Přednáška

Uncovering hidden compositional changes in breath profiles using TD–GC×GC–TOF MS (záznám přednášky)

V této přednášce se naše kolegyně Laura McGregor ukázala, jak navzorkovat dech pomocí sorpčních trubiček přímo u pacienta a následovaný provést analýzu pomocí TD ve spojení s GC×GC–TOF MS.
Článek | Akademie

Úvod do GC×GC a větší možnosti komprehenzivní chromatografie

V záznamu přednášky Dr. Katelynn Perrault z Chaminade Univsity v Honolulu a komplexním článku Michelle Misselwitz se dozvíte vše podstatné o GCxGC separacích a důvodech, proč nesmí ve Vaší laboratoři chybět.
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate Mass Library for Natural Products Based on Compounds Identified in Hemp Oil Using High-Resolution GC/Q-TOF

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Q-TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Palm Oil by GC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils using the EXTREVA ASE Accelerated Solvent Extractor and GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Comprehensive Evaluation of Scotch Whisky Aroma Profiles Using SPME-GCxGC-TOFMS

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, SPME, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

NEMC: Increasing Sample Throughput in Ultra-trade Environmental Analysis with the TSQ-9610 GC- MS/MS

Prezentace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Video | Produkt

Co je to GCxGC?

V tomto videu se dozvíte více o tom, jaké jsou možnosti a využití spojení GCxGC separace s hmotnostními spektrometry LECO Pegasus.
Článek | Produkt

GCxGC řešení od SepSolve

INSIGHT® flow modulator od SepSolve je postaven na základě mikrofluidického ventilu s principem reverzního plnění a proplachu smyčky.
Video | Přednáška

Uncovering hidden compositional changes in breath profiles using TD–GC×GC–TOF MS (záznám přednášky)

V této přednášce se naše kolegyně Laura McGregor ukázala, jak navzorkovat dech pomocí sorpčních trubiček přímo u pacienta a následovaný provést analýzu pomocí TD ve spojení s GC×GC–TOF MS.
Článek | Akademie

Úvod do GC×GC a větší možnosti komprehenzivní chromatografie

V záznamu přednášky Dr. Katelynn Perrault z Chaminade Univsity v Honolulu a komplexním článku Michelle Misselwitz se dozvíte vše podstatné o GCxGC separacích a důvodech, proč nesmí ve Vaší laboratoři chybět.
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate Mass Library for Natural Products Based on Compounds Identified in Hemp Oil Using High-Resolution GC/Q-TOF

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Q-TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Palm Oil by GC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils using the EXTREVA ASE Accelerated Solvent Extractor and GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Comprehensive Evaluation of Scotch Whisky Aroma Profiles Using SPME-GCxGC-TOFMS

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, SPME, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

NEMC: Increasing Sample Throughput in Ultra-trade Environmental Analysis with the TSQ-9610 GC- MS/MS

Prezentace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Video | Produkt

Co je to GCxGC?

V tomto videu se dozvíte více o tom, jaké jsou možnosti a využití spojení GCxGC separace s hmotnostními spektrometry LECO Pegasus.
Článek | Produkt

GCxGC řešení od SepSolve

INSIGHT® flow modulator od SepSolve je postaven na základě mikrofluidického ventilu s principem reverzního plnění a proplachu smyčky.
Video | Přednáška

Uncovering hidden compositional changes in breath profiles using TD–GC×GC–TOF MS (záznám přednášky)

V této přednášce se naše kolegyně Laura McGregor ukázala, jak navzorkovat dech pomocí sorpčních trubiček přímo u pacienta a následovaný provést analýzu pomocí TD ve spojení s GC×GC–TOF MS.
Článek | Akademie

Úvod do GC×GC a větší možnosti komprehenzivní chromatografie

V záznamu přednášky Dr. Katelynn Perrault z Chaminade Univsity v Honolulu a komplexním článku Michelle Misselwitz se dozvíte vše podstatné o GCxGC separacích a důvodech, proč nesmí ve Vaší laboratoři chybět.
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate Mass Library for Natural Products Based on Compounds Identified in Hemp Oil Using High-Resolution GC/Q-TOF

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Q-TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Palm Oil by GC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils using the EXTREVA ASE Accelerated Solvent Extractor and GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Comprehensive Evaluation of Scotch Whisky Aroma Profiles Using SPME-GCxGC-TOFMS

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, SPME, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

NEMC: Increasing Sample Throughput in Ultra-trade Environmental Analysis with the TSQ-9610 GC- MS/MS

Prezentace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Video | Produkt

Co je to GCxGC?

V tomto videu se dozvíte více o tom, jaké jsou možnosti a využití spojení GCxGC separace s hmotnostními spektrometry LECO Pegasus.
Článek | Produkt

GCxGC řešení od SepSolve

INSIGHT® flow modulator od SepSolve je postaven na základě mikrofluidického ventilu s principem reverzního plnění a proplachu smyčky.
Video | Přednáška

Uncovering hidden compositional changes in breath profiles using TD–GC×GC–TOF MS (záznám přednášky)

V této přednášce se naše kolegyně Laura McGregor ukázala, jak navzorkovat dech pomocí sorpčních trubiček přímo u pacienta a následovaný provést analýzu pomocí TD ve spojení s GC×GC–TOF MS.
Článek | Akademie

Úvod do GC×GC a větší možnosti komprehenzivní chromatografie

V záznamu přednášky Dr. Katelynn Perrault z Chaminade Univsity v Honolulu a komplexním článku Michelle Misselwitz se dozvíte vše podstatné o GCxGC separacích a důvodech, proč nesmí ve Vaší laboratoři chybět.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.