SepSolve ChromSpace software
SepSolve ChromSpace software
SepSolve ChromSpace softwareGC×GC software navržený uživateli. ChromSpace® software umožňuje využitít naplno potenciál GC×GC technik a to nejen pro vědecké laboratoře, ale i pro ty rutinní, zaměřené na vysokou produktivitu. Tento software v sobě kombinuje přímočaré pracovních postupy, uživatelsky přívětivé prostředí a účinné nástroje na prohledávání dat.
O produktu

SepSolve ChromSpace software

Proč ChromSpace® software?

  • Intuitivní zpracování GC-MS a GCxGC dat různých vstupních formátů (včetně .lsc, .d, .raw, .rsd and .cdf).

  • Rychlá skupinová analýza z GCxGC contour plotu, snadné použití šablon pro oblasti eluce strukturních skupin, reportování.

  • Zjednodušené cílené vyhledávání látek pomocí skriptů založených na charakteristických vlastnostech spekter

  • Spektrální dekonvoluce pro nalezení skrytých píků

  • Rychlá navigace v datech s uživatelsky nastavitelnými poli (chromatogramy, contour ploty, tabulky, spektra) dynamicky svázanými

  • SÍťové licencování pro možnost unifikace napříč laboratoří

  • Robustní algoritmus pro "data alignment", který je nepodkročitelnou vstupní podmínkou pro další práci s daty (porovnání vzorků, statistická analýza)

  • Automatická diferenční analýza pomocí software ChromCompare+.

 

Novinky

Toggle

Článek | Webináře

Demystifikace komplexní dvourozměrné plynové chromatografie (GC×GC)

Podíváme se na příklady aplikací z reálného života, které těží ze separační síly GC×GC a to jak ve výzkumu, tak v rutinních laboratořích.

Článek | Webináře

Webinář Natural product aromas, microplastics in the environment & sustainable fuels

Vážení zákazníci, rádi bychom Vás jménem společnosti SepSolve Analytical pozvali na 2. ročník online semináře věnovaný ženám ve vědě a zaměřený na GC aplikace napříč obory.