Analýza stopových POPs v prachu pomocí GCxGC-HR-TOF MS | LabRulez GCMS

Analýza stopových perzistentních organických polutantů (POPs) v prachu pomocí nového Multi-Mode iontového zdroje a hmotnostní spektrometrie doby letu s vysokým rozlišením

Pá, 10.12.2021
| Originální článek z: LECO
Ukázka citlivé analýzy POPs v matricích životního prostředí jako je např. prach pomocí výkonného systému na bázi GCxGC v kombinaci s TOF HR MS detektorem vybaveném Multi-Mode (EI/CI) iontovým zdrojem.
Video placeholder
 • Foto: Pixabay/PublicDomainPictures: Analýza stopových perzistentních organických polutantů (POPs) v prachu pomocí nového Multi-Mode iontového zdroje a hmotnostní spektrometrie doby letu s vysokým rozlišením
 • Video: LecoCorporation: LECO Presentation NTS Wendt
 • Domácí prach je složitá matrice: Mnoho, chemicky rozmanitých složek v širokém rozmezí koncentrací

 • Prach lze použít k odhadu expozice člověka kontaminantům (např. pesticidům)

 • Analýza prachu byla primárně prováděna pomocí cílených metod a různých analytických přístrojů

Cíle

 • Použít k analýze prachu nový multi-režimový (EI/CI) iontový zdroj ve spojení s hmotnostní spektrometrií doby letu (MS TOF) a vysokým rozlišením (HRMS)

 • Použít dvoudimenzionální (GCxGC) chromatografii a HRTOFMS k identifikaci stopových POPs v komplexních vzorcích.

LECO: Analytická platforma Pegasus®HRT+4D a Multi-Mode Source™ (MMS)

Příprava vzorku prachu

Vzorky prachu:
 1. NIT SRM 2585
 2. Prach z kanceláře
 3. Prach z domácnosti

LECO: Obecný postup extrakce prachu

Extrakce:
 1. Vorek prachu (0,10 g)
  • 3 ml rozpouštědla
 2. Vortex + sonifikace - Supernatant
 3. Filteace a přenesení do vialky

Parametry meření

Plynový chromatograf Agilent 7890B s dvoustupňovým modulátorem LECO Quad Jet

 • Nástřik: 2μL kapalný nástřik, Splitless, 70 °C až 300 °C při 500 °C/min
 • Nosný plyn: He @ 1,0 ml/min, korigovaný konstantní průtok
 • Primární kolona: HP-5MS UI, 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm
 • Sekundární kolona: BPX-50, 0,60 m x 0,10 mm x 0,10 μm
 • Teplotní program: 70 °C (1 min.) až 140 °C, poté rampa 8 °C/min na 300 °C, držení po dobu 4 min
 • Sekundární pec: Konstantních +40 °C vzhledem k primární peci
 • Modulační perioda: 8 sekund
 • Transfer Line: 300 °C

Hmotnostní spektrometr LECO Pegasus® HRT+4D

 • Teplota iontového zdroje: EI, 250 °C; PCI, ECNI, 165 °C
 • Režim akvizice: Vysoké rozlišení, R ≥ 25 000 pro m/z 219
 • Přesnost hmoty: ≤ 1 ppm
 • Ionizace: EI, PCI/ECNI (Reakční plyn = CH₄)
 • Hmotnostní rozsah: (m/z) EI 50-1000; PCI 60-1000; ECNI 30-1000
 • Rychlost akvizice: 125 sps

NIST SRM: Data EI, ECNI a PCI-HRT+ 4D

LECO: EI, ECNI a PCI NIST SRM 2585 data získana pomocí Multi-Mode intového zdroje

Přínosy Dat z GCxGC-HRT+ 4D

LECO: Vrstevnicový graf zobrazující některé z hlavních sloučenin ve standardu NIST SRM 2585

Standard NIST SRM 2585

LECO: Složení standardu NIST SRM 2585

Standard NIST SRM 2585: Halogenované organické sloučeniny

LECO: Vybrané halogenované sloučeniny v SRM 2585

LECO: Halogenované sloučeniny SRM 2585 a hmotnostní spektra EI a jejich shoda pro TDCPP a BDE-99

Standard NIST SRM 2585: EI, Pesticidy

LECO: Standard NIST SRM 2585: EI, Pesticidy

LECO: Pesticidy SRM 2585 a hmotnostní spektra EI a jejich shoda pro Permethrin a trans-Chlordan v SRM 2585

NIST SRM: PCI a ECNI, Pesticidy

LECO: MMS iontový zdroj v režimu CI (vlevo). Shoda hmotnostních spektr a izotopová obálka pro Permethrin (PCI) a trans-Chlordan (ECNI) v SRM 2585

ECNI: Identifikace stopových POPs v NIST standardu, kancelářském a domácím prachu

LECO ECNI Contour Plot zobrazující vybrané POP v SRM 2585

LECO: Metoda zpracování dat použitá k vyhledání vybraných POP v prachu

LECO: Výsledky zpracování analýzy POPs v SRM 2585, kancelářském a domácím prachu

Závěr a souhrn

 • Technologie HRT a MMS jsou cennými nástroji pro analýzu komplexních vzorků

 • Komprehenzivní vrstevnicové grafy lze použít k cílené stopové identifikaci POPs v prachu s naprostou přesností

 • Obsah POPs v prachu klesal v pořadí: SRM 2585 >> Kancelářský prach > Vzorky pro domácnost

LECO
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.