LECO Pegasus GC-HRT+ 4D | LabRulez GCMS
LECO Pegasus GC-HRT+ 4D
LECO Pegasus GC-HRT+ 4D
LECO Pegasus GC-HRT+ 4DHmotnostní spektrometr TOF s vysokým rozlišením ve spojení plynovou chromatografií. Pegasus GC-HRT+ 4D kombinuje nejvýkonnější nástroje GCxGC a TOFMS na trhu s technologií High Resolution Deconvolution® (HRD®). Ideální pro nejsložitější vzorky, uživatelé dokáží najít více analytů než dříve a s jistotou identifikovat neznámé komponenty. Software ChromaTOF® speciálně navržený pro přístrojové vybavení HRT+ a podporu GCxGC přidává pokročilé kvalitativní a kvantitativní funkce do uživatelsky snadno použivatelného datového systému vše v jednom.
O produktu

LECO Pegasus GC-HRT+ 4D

Funkce

  • Hmotnostní přesnost 1 ppm a potenciál píkové kapacity nejméně dvakrát větší než jakýkoli jiný hmotnostní spektrometr v současnosti dostupný na trhu
  • Technologie Encoded Frequent Pushing® (EFP®) přispívá k významnému zvýšení citlivosti, rozšířenému dynamickému rozsahu, širokému hmotnostímu rozsahu a mnohému dalšímu.
  • Technologie Fold Flight Path® (FFP®) poskytuje vysoké rozlišení, zvýšenou citlivost a vyšší zaostření TOF
  • KADAS®, náš patentovaný systém sběru dat založený na iontové statistice, dramaticky snižuje šum, zajišťuje lepší přesnost měřených hmot a zmenšuje velikost datových souborů.
  • Integrované NIST a přesné hmotnostní knihovny porovnávají nové přesné hmotnostní data vzorku proti datové sestavě přesných hmotností.
  • K dispozici buď se zdrojem elektronové ionizace (EI) pro porovnání s klasickými knihovními spektry, nebo zdrojem chemické ionizace (CI) zdroj pro uchování molekulárního iontu.

Princip

Pegasus GC-HRT+ 4D poskytuje schopnost získat data hmotnostního spektra s vysokým rozlišením pomocí komplexní dvourozměrné plynové chromatografie (GCxGC). GCxGC poskytuje vysokou píkovou kapacitu zachycením sloučenin eluovaných z první chromatografické kolony a jejich systematickým vstřikováním do druhé kolony za účelem separace na odlišné stacionární fázi. Separace na druhé chromatografické fázi je v řádu sekund, což vede k velmi úzkým chromatografickým píkům (< 200 milisekund).

K získání dostatečných dat pro definování 2D chromatograficých píků jsou vyžadovány rychlosti skenování alespoň 100 spekter za sekundu. Se spektrometrem Pegasus GC-HRT+ 4D lze využít rychlosti sběru dat až 200 spekter za sekundu, což poskytuje dostatečnou hustotu dat pro získání spektrální dekonvoluce chromatografických píků. Kombinace LECO GCxGC chromatografie a spektrometru Pegasus GC-HRT+ poskytuje dokonalé řešení komplexní charakterizace vzorku.

Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.