LECO QuadJet™ SD
LECO QuadJet™ SD
LECO QuadJet™ SDKomprehenzivní dvourozměrná plynová chromatografie.
O produktu

LECO QuadJet™ SD

QuadJet™ SD společnosti LECO je ideálním řešením pro vzorky, které dorazí do vaší laboratoře. Kombinací citlivosti plamenového ionizačního detektoru (FID) se zvýšeným chromatografickým rozlišením komplexní dvourozměrné plynové chromatografie (GCxGC) nabízí QuadJet SD lepší měření skutečného složení vašeho vzorku, než jaké může poskytnout klasická 1D analýza plynovou chromatografií. Žádné jiné systémy dostupné na trhu nedokáží poskytnout stejnou redukci šumu a chybovosti jako QuadJet SD.

Vlastnosti

  • Vylepšená separační síla pro komplexní analýzu vzorků
  • Snadno použitelný software na bázi ChromaTOF zajišťuje zpracování a reportování v rámci jednoho balíčku
  • Klasifikační softwarová funkce zjednodušuje identifikaci součástí
  • Dostupný modulátor bez kryo chlazení eliminuje potřebu Dewarových nádob s LN₂

Princip

Většina laboratoří při provádění GC-FID analýzy kvantifikuje sloučeniny použitím oblasti signálu FID. Vzorky v reálném světě jsou však jen výjimečně čisté a přímočaré. Například vzorek nafty může v jednom nástřiku obsahovat tisíce různých sloučenin. Čím více různých sloučenin ve vzorku je, tím vyšší je šance, že dojde ke koeluci. Tato koeluce zvýší signál FID, což vede k vysoké chybě zkreslení v měření. Metodou GCxGC provádějící dvě oddělené chromatografické separace v jednom experimentu je zachována přesnost měření FID.

Vzhledem k ortogonální podstatě separačního mechanismu v GCxGC jsou v jednom běhu snadno odděleny sloučeniny, u kterých dochází ke koeluci. Přístroje skutečně využívající GCxGC, jako je LECO QuadJet SD, jdou ještě o krok dál za jednoduchou analýzu téhož vzorku dvěma různými kolonami. Do procesu je začleněno modulační zařízení. Píky eluované z primární kolony jsou kvantitativně segmentovány do menších sekcí, ještě než dojde k uvolnění průchodu do druhé kolony. Tato segmentace společně s kryofokusací modulátoru může v druhé koloně přinést píky s malou šířkou (lze snížit až na 50 ms).

LECO: QuadJet™ SD 2 zpracování naměřených GCxGC dat pomocí software LECO ChromaTOF

Termální modulace

Pro metodu GCxGC neexistuje žádný lepší modulátor než termální modulátor a ani žádné jiné termální modulátory se nevyrovnají odolnosti, spolehlivosti a výkonu modulátoru GCxGC společnosti LECO. Se systémem QuadJet SD společnosti LECO je modulace prováděna pomocí dvoustupňového, čtyřtryskového termálního modulátoru umístěného mezi dvěma kolonami. Termální modulátor LECO umožňuje na koloně v systému GCxGC kryofokusaci, což zajišťuje zvýšenou detekovatelnost píku a zvýšenou separaci současně se eluujících sloučenin pro řádové zvýšení poměru signálu k šumu.

Dostupná je také možnost modulátoru LECO bez potřeby kapalného dusíku, který šetří čas a peníze, aniž by bylo potřeba obětovat výkon, při modulování středně těkaných sloučenin.

QuadJet SD společnosti LECO vám umožní maximalizovat produktivitu laboratoře. Snadno použitelná sekundární pec (nejlepší v odvětví) pro sekundární kolonu přináší zlepšení výsledků analýz. Když se s plynovou chromatografií rozhodnete postoupit na vyšší úroveň, udělejte to tak, aby nová úroveň odhalila něco, co vám doposud unikalo.

 

Novinky

Toggle

Článek | Nejbližší akce

Přednáška: Dvourozměrná plynová chromatografie (GC×GC) v analýze komplexních chemických směsí

Ústav technolige ropy a alternativních paliv VŠCHT Praha Vás zve na přednášku Petra Vozky konanou 25. ledna v 10h. Přednáška proběhne v angličtině a je otevřená veřejnosti.

Článek | Nejbližší akce

LECO: Přednáška Petra Vozky na VŠCHT a 14th Multidimensional Chromatography Workshop v Belgii

Rádi bychom Vás pozvali na přednášku Petra Vozky z Kalifornské státní univerzity (USA) dne 25.1. na VŠCHT Praha a již 14. workshop zaměřený na multidimenzionální chromatografii v Belgickém Liege.