Instalace plynových chromatografů Agilent GC 8860 a 8890 | LabRulez GCMS

Instalace plynových chromatografů Agilent GC 8860 a 8890 v roce 2021

Út, 25.1.2022
| Originální článek z: HPST/Daniel Sander
V roce 2021 jsme instalovali nové plynové chromatografy Agilent 8860 a 8890 na vícero pracovištích a rádi bychom Vám některé z úspěšných instalací představili.
Video placeholder
  • Foto: HPST: Instalace plynových chromatografů Agilent GC 8860 a 8890 v roce 2021
  • Video: Agilent Technologies: Spend More Time on What Matters with Agilent Smart GCs

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie

Akademickou půdu loni zastoupila katedra fyzikální a makromolekulární chemie, konkrétně pak výzkumná skupina heterogenní katalýzy a pokročilých materiálů pod vedením prof. Jiřího Čejky. Tato skupina se zabývá studiem syntézy a přeměn zeolitů (mikroporézních krystalických metalokřemičitanů) a jejich využitím v adsorpci a katalýze. V nedávné době obdržela skupina prof. Čejky prestižní cenu Siemens 2017 za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, a to za objev nového mechanismu syntézy zeolitů s řízenou velikostí pórů (tzv. metoda ADOR) a její využití v katalýze. Metoda umožňuje kromě syntézy skupin zeolitů lišících se pouze velikostí pórů, ale nikoliv krystalickou strukturou, připravit také zeolity, které se dosud nepodařilo připravit klasickými metodami hydrotermální syntézy (tzv. unfeasible zeolites). Na dalším výzkumu nejen v této oblasti skupina dále pracuje.

HPST: Laboratoř výzkumné skupiny heterogenní katalýzy a pokročilých materiálů katedry fyzikální a makromolekulární chemie, PřF UK. (GC vybavení zleva, Agilent 8890, Agilent 8860, Agilent 7890)

V oblasti využití zeolitů v katalýze se skupina soustředí na spektrum reakcí od klasické petrochemie (např. izomerace m-xylenu), kdy dobře známé reakce mohou sloužit také jako charakterizační metody pro zkoumání vlastností nových materiálů, přes reakce z oblasti zušlechťování biomasy na průmyslově využitelné základní chemikálie až po využití zeolitů při syntéze speciálních chemikálií s důrazem na naplnění principů zelené chemie (např. selektivní oxidace organických molekul peroxidem vodíku).

Skupina disponuje mimo jiné dvojicí průtokových katalytických aparatur pro výzkum kontinuálních reakcí v plynné (a v případě jedné z aparatur, Microactivity Effi, také v kapalné) fázi, které umožňují online vzorkování přímo do plynových chromatografů Agilent, které navíc využívají sériové zapojení TCD a FID detektorů. Díky tomu je možné provádět i automatizované dlouhodobé testy katalyzátorů simulující podmínky průmyslových reaktorů. Laboratoř momentálně využívá tři GC Agilent, modely 8890, 8860 a 7890.

Laboratoř výzkumných a ekologických služeb OAS/LAVES provozovatele Spolchemie, a.s.

  • obnova analytické instrumentace

Nově pořízený GC Agilent 8860 je vybaven split-splitless nástřikem, detektory FID a ECD a softwarem CLARITY. GC je využíván k monitoringu obsahu chlorovaných látek v odpadních vodách a k monitoringu kvality pracovního ovzduší. Bezprostředně po zavedení do provozu na pracovišti ocenili zejména komfortní obsluhu nové generace 88xx a vysokou opakovatelnost měření.

HPST: GC Agilent 8860 v laboratoři výzkumných a ekologických služeb OAS/LAVES provozovatele Spolchemie, a.s.

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

  • Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu
  • Instalace GC 8890 na Moravě

Současný výzkum oddělení je zaměřen na provádění experimentů s jedlými potravinovými obaly vyráběnými s přídavky různých rostlinných výtažků. Příkladem výtažků mohou být různé polyfenoly, které jsou již využívány v současných funkčních potravinářských výrobcích. Tyto polyfenoly mohou z obalů prostupovat do potravin a zlepšovat jejich stabilitu i výživový profil. Velkými přednostmi jedlých obalů by pak samozřejmě byly ekologická nenáročnost a rozmanité texturální parametry. Cílem je tedy vývoj obalů, které by zvyšovaly nutriční hodnoty zabalených potravin, byly tvarově přizpůsobivé a vytvářely minimální environmentální stopu.

HPST: GC Agilent 8890 v laboratoři ústavu hygieny a technologie potravin rostlinného původu, VFU Brno

Instalovaný plynový chromatograf GC Agilent 8890 s FID detektorem na pracovišti konkrétně pomůže pří sledování změn mastných kyselin emulgovaného tuku v jedlých a biodegradabilních matricích.

Pro více informací kontaktujte produktového specialistu Daniela Sandera (daniel.sander@hpst.cz)

Zdroje

Děkujeme Katedře fyzikální a makromolekulární chemie, PřF UK, společnosti Spolchemie, a.s., a laboratoři Ústavu hygieny a technologie potravin rostlinného původu, VFU Brno za spolupráci a laskavé svolení prezentovat fotografie z jejich pracovišť.

HPST
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.