Agilent 8860 GC SystemPlynový chromatograf Agilent 8860 snoubí přednosti nejen svého předchůdce Agilent 7820A, ale také i revoluční novinky Agilent 9000 Intuvo. Od plynového chromatografu Agilent 7820A převzal tento nový model především robustnost a flexibilitu a od modelu Agilent Intuvo moderní technologie a funkce usnadňující obsluhu a údržbu.
O produktu

Agilent 8860 GC System

Mezi tyto funkce patří:

1) Diagnostické testy spouštěné uživatelem

Uživatelské rozhraní obsahuje testy, které jsou spustitelné manuálně a slouží především pro kontrolu vybraných parametrů inletů a detektorů.

2) Nepřetržité monitorování vnitřního systému

Plynový chromatograf pravidelně monitoruje a reportuje parametry (napětí, tlak, teplota…) vybraných modulů, mezi které patří například detektory, EPC moduly nebo topná tělesa.

3) Monitorování výkonu plynového chromatografu

GC systém je pravidelně monitorován, data jsou ukládána do vnitřní paměti a poté vyhodnocována. V případě, že získané výsledky (retenční čas, plocha píku, výška píku, tvar píku, šum, rozlišení…) se nacházejí mimo povolené rozmezí, je právě probíhající sekvence zastavena, a to z důvodu zabránění ztráty dalších vzorků.

4) Včasná údržba – Early Maintenance Feedback (EMF)

GC systém sleduje životnost spotřebního materiálu, a to v závislosti na počtu provedených analýz a také doby použití. Příčinou velkého množství problémů je nadužívání spotřebního materiálu, a to především sept či linerů. V případě překročení doporučených hodnot systém vydá upozornění a doporučí výměnu, čímž se zabrání potencionálním problémům. Tato funkce zároveň zabrání i zbytečným výměnám sept či linerů, které některé laboratoře provádí v určitých periodách rutinně, a to bez ohledu na jejich reálné využití, což zbytečně zvyšuje náklady na provoz přístroje.

5) Instrukce pro provádění údržby:

Ovládací panel plynového chromatografu zobrazuje podrobně popsané postupy pro provádění běžných úkonů údržby plynového chromatografu.

Agilent 8860

Agilent 8860 byl navržen tak, aby svým uživatelům poskytoval spolehlivé výsledky při rutinních analýzách, a to s minimálními požadavky na obsluhu a nízkými náklady na údržbu. Agilent 8860 nabízí plnohodnotnou elektronickou kontrolu průtoku všech plynů pro inlety i detektory, a to prostřednictvím EPC modulu (electronic pressure control). Jedná se již o šestou generaci této technologie, která umožňuje regulovat tlak s přesností 0,01 psi. Zaručena je tak výborná přesnost a opakovatelnost GC analýz. Retenční časy jsou tak získávány s opakovatelností lepší než 0,06 %. Opakovatelnost plochy píku je lepší než 2 %. Agilent 8860 je plně softwarově řízený plynový chromatograf s možností přímého nastavení metody prostřednictvím dotykového rozhraní integrovaném na předním panelu přístroje. Displej zobrazuje informace o právě probíhající analýze, sekvenci, nastavených podmínkách a stavu přístroje. Toto rozhraní také zprostředkovává přístup k údržbě přístroje.

Chromatografický software

Plynový chromatograf Agilent 8860 lze ovládat prostřednictvím všech dostupných verzí SW Agilent OpenLab CDS (Workstation, ChemStation a EZChrom). Pro analýzu a zpracování naměřených dat u jednoduchých aplikací lze využít nový software Agilent Data Analysis (DA) Express. Předností tohto softwaru je nejen velmi jednoduchá obsluha, ale také i nízka cena. Software DA Express je rozdělen do pěti oken.

 

Novinky

Toggle

Článek | Produkt

GC a GC/MS pro forenzní laboratoře. Přehled aplikací a užitečných odkazů (Agilent Technologies a Markes International)

Na kvalitě a možnostech vašeho vybavení mohou záviset životy a osudy lidí. Agilent Technologies je lídrem v oboru s robustními přístroji, které poskytují možnost identifikace a kvantifikace tisíců látek.

Článek | Aplikace

Automatické stanovení Δ9-Tetrahydrocannabinolu (THC) a jeho metabolitů v krevním séru pomocí SPE-GC/MS

Byla vyvinuta a validována plně automatická SPE-GC/MS metoda pro stanovení THC a jeho hlavních metabolitů v krevním séru.