GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Výrobce
Agilent Technologies
Analytičtí vědci a kliničtí výzkumníci po celém světě spoléhají na Agilent a na to, že jim pomůže splnit i ty nejsložitější požadavky v laboratoři. Naše přístroje, software, služby a spotřební materiál řeší celou škálu potřeb ve Vaší laboratoři.
Distributor
Altium International s.r.o. (HPST)
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie a hmotnostní spektrometrie, disolučních aparátů, molekulární a atomové spektroskopie a také v oblasti molekulární biologie a genomiky.
Tento produkt se již neprodává
Agilent 7890 GC SystemPlynový chromatograf Agilent 7890B je výsledkem více než 40 let výzkumu, vývoje a zkušeností americké společnosti Agilent Technologies na poli plynové chromatografie. Inovovaný plynový chromatograf Agilent 7890B patří do rodiny GC systémů, které staví na základech robustních, velmi oblíbených a stále používaných modelů HP 4890, HP 5890, Agilent 6890 a Agilent 7890A.Zobrazit novější model stroje
O produktu

Agilent 7890 GC System

Agilent 7890B je všestranný, dvoukanálový plynový chromatograf. Je ideální nejen pro vědecko-výzkumné laboratoře, které vyžadují flexibilitu a široký rozsah použití, ale také pro rutinní provozní laboratoře, vývojové laboratoře a laboratoře výstupní kontroly, a to díky své vysoké spolehlivosti a robustnosti.

Agilent 7890B je plně softwarově řízený plynový chromatograf s možností přímého nastavení metody prostřednictvím plnohodnotné klávesnice integrované na předním panelu. Nad klávesnicí je umístěný displej, které zobrazuje informace o sekvenci, nastavených podmínkách analýzy a stavu přístroje.

Agilent 7890B nabízí plnohodnotnou elektronickou kontrolu průtoku všech plynů pro inlety i detektory, a to prostřednictvím EPC modulu (electronic pressure control). Jedná se již o pátou generaci této technologie. Zaručena je tak bezkonkurenční přesnost a opakovatelnost GC analýz.

Pec plynového chromatografu

Pec GC systému Agilent 7890B se vyznačuje rozměry 28 × 31 × 16 cm a je schopna pojmout dvě kapilární kolony o délce 105 m (vnitřní průměr 0,530 mm) nebo dvě náplňové kolony o délce 10 stop (3,05 m) nebo dvě nerezové náplňové kolony o délce 20 stop (6,10 m).

Nástřikové techniky – inlety

Plynový chromatograf Agilent 7890B je možné osadit standardně dvěma inlety (nástřikovými porty), které jsou plně řízeny pomocí EPC technologie, která zároveň koriguje parametry v reakci na změny atmosférického tlaku a teploty okolí. Elektronická kontrola tlaku je dostupná pro všechny podporované nástřikové techniky, mezi které patří Split/Splitless inlet (S/SL), Multimode inlet (MMI), inlet s teplotně programovatelným odpařováním (PTV), inlet pro přímý nástřik do náplňové kolony (Packed Purged Injection Port - PPIP), inlet pro přímý nástřik do kapilární kolony za nízké teploty (Programmable Cool On Column - PCOC) a inlet pro nástřik plynných a předehřátých vzorků (Volatiles Inlet VI).

Split/Splitless (S/SL)

Split/Splitless inlet je vhodný pro všechny kapilární kolony s vnitřním průměrem 50 – 530 µm. Proti přesycení kolony lze zvolit poměr pro naředění až 7500:1. Pro stopové analýzy lze využít nástřik bez ředění vzorku (splitless mód). Pro dosažení nejlepšího výkonu je možné použít pulzní splitless nástřik. Maximální teplota nástřiku je 400 °C.

S/SL inlet je dostupný ve dvou provedeních, jež se odlišují rozmezím pro elektronickou kontrolu tlaku. První varianta je vhodná pro kolony s průměrem nad 200 µm a umožňuje přesně nastavit tlak v rozmezí 0 - 100 psi (0 - 680 kPa). Druhý typ S/SL inletu se používá pro kolony s průměrem pod 200 µm a umožňuje pracovat v rozmezí 0 - 150 psi (0 - 1034 kPa).

Mezi přednosti tohoto inletu patří Gas Saver mód, který umožňuje snížit spotřebu plynů bez vlivu na výkon systému. Elektronicky řízený průtok proplachu septa eliminuje tzv. ghost píky. Systém Turn top zajišťuje velmi rychlou a snadnou výměnu linerů ve S/SL inletu, a to bez nutnosti použít nářadí. Volitelně je dostupný S/SL v inertním provedení s chemicky deaktivovaným povrchem. Průtok plynů lze nastavit v rozmezí 0 - 1250 ml/min pro H₂ a He a 0 - 200 ml/min pro N₂.

Detektory

Agilent 7890B podporuje současné zapojení tři detektorů (třetím detektorem je tepelně vodivostní detektor nebo detektor elektronového záchytu). Nejmodernější elektronika použitá v detektorech plynových chromatografů Agilent poskytuje široké lineární rozmezí detekce a výbornou citlivost. K detekci lze využít plamenově ionizační detektor (FID), tepelně vodivostní detektor (TCD), detektor elektronového záchytu (ECD), dusíko fosforový detektor (NPD), plamenově fotometrický detektor (FPD), chemiluminiscenční detektor selektivní pro sirné látky (SCD) a chemiluminiscenční detektor selektivní pro látky obsahující dusík (NCD).

Plamenově ionizační detektor (FID)

Univerzální FID detektor poskytuje odezvu pro většinu organických sloučenin. Tento detektor se vyznačuje detekčními limity lepšími než 1,4 pg C/s (měřeno pro tridekan). Lineární dynamický rozsah detekce dosahuje hodnot vyšších než 7 řádů (107 ± 10%). Pro potřeby rychlé chromatografie lze nastavit vysokou frekvenci sběru dat, a to až 500 Hz, což umožní pojmout píky široké 10 ms v půlce maxima. Maximální provozní teplota tohoto detektoru je 450 °C.

Dávkování vzorků

Dávkování vzorků lze u plynového chromatografu Agilent 7890B automatizovat prostřednictvím dávkovací věže Agilent 7693A (kapacita 16 vialek pro vzorky), dávkovací věže Agilent 7650 (kapacita 50 vialek pro vzorky), dávkovacích ramen Agilent PAL3, jež umožňují i úpravu vzorku, nebo také pomocí headspace dávkovačů Agilent 7697A (kapacitou 12 nebo 111 vialek).

Chromatografický software

Plynový chromatograf bude ovládán pomocí chromatografického softwaru Agilent OpenLAB 2.2. Mezi jeho výhody patří možnost instalace SW pro vyhodnocování naměřených dat na neomezený počet počítačů, a to bez nutnosti dokupovat další licence nebo používat USB klíčenky. Tento SW zároveň umožňuje ovládat nejméně dva (výsledný počet závisí na konfiguraci) plynové chromatografy, a to bez nutnosti dokupovat další SW licence.

Výrobce
Agilent Technologies
Analytičtí vědci a kliničtí výzkumníci po celém světě spoléhají na Agilent a na to, že jim pomůže splnit i ty nejsložitější požadavky v laboratoři. Naše přístroje, software, služby a spotřební materiál řeší celou škálu potřeb ve Vaší laboratoři.
Distributor
Altium International s.r.o. (HPST)
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie a hmotnostní spektrometrie, disolučních aparátů, molekulární a atomové spektroskopie a také v oblasti molekulární biologie a genomiky.
 

Novinky

Toggle

Článek | Produkt

GC a GC/MS pro forenzní laboratoře. Přehled aplikací a užitečných odkazů (Agilent Technologies a Markes International)

Na kvalitě a možnostech vašeho vybavení mohou záviset životy a osudy lidí. Agilent Technologies je lídrem v oboru s robustními přístroji, které poskytují možnost identifikace a kvantifikace tisíců látek.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Automatické stanovení Δ9-Tetrahydrocannabinolu (THC) a jeho metabolitů v krevním séru pomocí SPE-GC/MS

Byla vyvinuta a validována plně automatická SPE-GC/MS metoda pro stanovení THC a jeho hlavních metabolitů v krevním séru.
Altium International
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.