Václav Hořejší: Kdo a jak úkoluje, hodnotí a platí vědce?

Po, 11.11.2019
| Originální článek z: Vědavýzkum.cz/Václav Hořejší
Jak je financován základní výzkum a co od něj společnost očekává? Jsou čeští vědci stále podhodnoceni? Jak bychom měli hodnotit jejich produktivitu a kvalitu výzkumu?
Pixabay: Jackie Ramirez

Pixabay: Jackie Ramirez

Jak je financován základní výzkum a co od něj společnost očekává? Jsou čeští vědci stále podhodnoceni? Jak bychom měli hodnotit jejich produktivitu a kvalitu výzkumu? Nad těmito a dalšími otázkami se zamýšlí Václav Hořejší v následujícím textu.

Aplikovaný versus základní výzkum

Situace je jednoduchá v případě firemního výzkumu a vývoje orientovaného jednoznačně na něco dříve či později komerčně využitelného. Tam vedení firmy rozhodne, jaký výzkum je v tomto směru potřebný a nadějný a periodicky hodnotí pokrok. Pokud dospěje k závěru, že se to nadějně nevyvíjí, rozhodne, že se práce na daném projektu zastavují a stanoví nějaký jiný cíl. Výzkumníkům se to většinou moc nelíbí, protože je jim líto práce, kterou do projektu vložili, a protože si třeba myslí (a leckdy mají pravdu), že rozhodnutí vedení je chybné. Toto omezení „svobody výzkumu“ je většinou oproti akademické sféře kompenzováno lepšími platy.

Na univerzitách a v neuniverzitním akademickém výzkumu (víceméně základním) panuje mnohem větší svoboda – badatelé si tam mohou dělat téměř „co chtějí“, co sami považují za důležité a co je baví. Musí se ovšem tematicky vejít do mantinelů toho, co se v dané instituci rámcově dělá (na oddělení savčí genetiky by těžko akceptovali návrh projektu zabývajícího se genetikou rostlin), musí o smysluplnosti svého zamýšleného výzkumu přesvědčit vedoucího nebo vědeckou radu dané instituce, musí také prokázat, že má dostatečné předpoklady k úspěšné práci. Naprosto zásadní je, že skutečný vědecký výzkum musí vést k objevení něčeho světově nového, doposud neznámého. Přinejmenším v přírodních vědách nestačí (jak si někteří myslí) přečíst si čtyři odborné knihy a na základě toho napsat pátou…

Zatímco u firemního výzkumu je jasné, k čemu je dobrý, u toho základního, akademického je zcela legitimní ptát se, k čemu jej vlastně naše společnost potřebuje, jakým způsobem se vrací investice do ní vložené, jak se pozná, že je tento druh výzkumu opravdu kvalitní. Lidé si většinou myslí (a mnozí vědci tento názor ještě populisticky podporují), že věda je zde hlavně od toho, aby produkovala objevy, které okamžitě přebírá aplikovaný výzkum a průmyslový vývoj a přeměňuje je v komerčně zužitkovatelné výrobky. To je ale iluze, a to zvláště v malých zemích, jako je naše. Drtivá většina objevů s výrazným technologickým využitím bude vždy učiněna jinde než u nás – vždyť naše věda tvoří jen méně než 1% dnes již zcela globalizované vědy světové! Velká většina našeho základního výzkumu je skutečně na první (ale i na druhý) pohled „neužitečná“: týká se nejčastěji nějakých nových, pokud možno co nejzáhadnějších jevů bez přímé souvislosti s nějakým praktickým problémem. Hlavním produktem takového teoretického bádání je „pouze“ publikace v odborném časopise a kritériem kvality je to, jak prestižní mezinárodní časopis takovou studii přijme k otištění a jaký pak bude mít ohlas u kolegů v oboru po celém světě.

Laikovi se to může zdát marnotratné a může volat po něčem cílenějším a praktičtějším. Je tedy snad základní výzkum jakýmsi luxusem, který slouží jen k tomu, aby se uspokojily záliby podivínů sbírajících vzácné brouky, hledajících bizarní elementární částice nebo objevujících zvláštnosti genů pavouků? Nikoli! Vypadá to sice paradoxně, ale právě tento zdánlivě odtažitý základní výzkum poháněný zvídavostí a ctižádostí vědce se osvědčil jako nejplodnější přístup k odhalování fundamentálních zákonitostí v přírodě, jejichž znalost se pak zprostředkovaně bohatě vyplatí i prakticky. Mnohým ekonomům jistě kdysi připadal jako samoúčelné hraní výzkum genetiky mušek octomilek, bizarních faktorů ovládajících dělení kvasinek či paprsků ze smolince. A přece z toho nakonec vzešly věci, které naprosto změnily náš svět. Určitě tedy platí, že „nejlepší praxí je dobrá teorie“.

Financování základního výzkumu

V institucích, které mají dostatek vlastních peněz na pokrytí všech nákladů výzkumu, toto stačí (např. americké ústavy patřící pod National Institutes of Health, některé ústavy financované ze soukromých zdrojů jako britský Cancer Research UK).

Ostatní výzkumné instituce (univerzity, neuniverzitní výzkumné instituce typu Akademie věd ČR) většinou výzkumným týmům poskytují pouze laboratoře, více či méně základní vybavení, společné servisy, větší či menší část platů, ale na vlastní výzkumné náklady (chemikálie, pomůcky, peníze na cesty na konference, větší či menší část platů) si musí badatelé sehnat peníze z externích zdrojů. Těmi jsou zpravidla několikaleté „granty“ od různých státních, mezinárodních či soukromých institucí – u nás je to hlavně Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR a Agentura pro zdravotnický výzkum ČR). Tam soutěží s větší či menší konkurencí jiných návrhů a o výhře v této soutěži rozhodují komise odborníků, většinou na základě posudků specialistů (většinou zahraničních) na danou velmi úzkou problematiku. Netřeba říkat, že zde bývá kámen úrazu – někdy lze pochybovat o objektivnosti a kvalitě posuzovatelů (obvykle se to tak jeví těm, kteří neuspějí, zatímco ti úspěšní jsou s objektivností a odborností komisí a recenzentů spokojeni...). Na základě svých osobních dosti bohatých zkušeností s působením v panelech posuzovatelů grantových projektů musím říci, že objektivita posuzování v Grantové agentuře ČR je na srovnatelné úrovni jako u prestižní evropské agentury ERC (European Research Council) nebo v nadaci Wellcome Trust. Byl bych rád, kdyby stejně dobře fungovaly i ostatní české grantové agentury a poskytovatelé jiných účelových dotací.

Při hodnocení výzkumných projektů (většinou příslušnou odbornou komisí instituce, která rozděluje výzkumné granty) se obvykle nejvíce hledí na to, co už uchazeč dokázal – to se většinou pozná podle toho, v jak prestižních světových časopisech se mu podařilo předchozí práci publikovat. Mohlo by se zdát, že toto diskriminuje mladé lidi, kteří mají svěží myšlenky, ale neměli dosud příležitost něco udělat.

Není tomu tak – ve vědě je dobře zaběhnutý systém postupné vědecké výchovy – doktorand (tedy postgraduální student, který se snaží o získání doktorského titulu) se zpravidla během své experimentální dizertační práce pod vedením svého školitele stane spoluautorem jedné nebo více publikací. Potom jde na několikaletý tzv. postdoktorální pobyt, pokud možno do co nejlepší světové laboratoře.

Tam už pracuje poměrně samostatně, ale stále pod vedením a dohledem zkušeného šéfa laboratoře. Když je šikovný (a má aspoň trochu štěstí), stane se opět (spolu)autorem několika kvalitních publikací. A v této situaci po skončení „postdoku“ se pak může ucházet o vlastí projekt podporovaný nějakou grantovou agenturou. Čím působivější má svůj seznam publikací, tím větší má šanci grant dostat. A pokud je opět úspěšný, má definitivně zaděláno na nadějnou životní vědeckou kariéru. Musí se ale pořád ohánět – žádat o nové granty, prokazovat, že umí formulovat kvalitní projekty a dokládat, že v poměrně nedávné minulosti byl vědecky produktivní a prokazatelně úspěšně řešil předchozí grantové projekty. Někdy je to až trochu kontraproduktivní – i velmi dobří badatelé „ztrácejí“ spoustu času sepisováním grantových projektů, a tedy sháněním peněz, místo aby se věnovali vlastní vědecké práci. Ale myslím, že celkově u tohoto kompetitivního a „tržního“ systému převládají pozitiva – zabraňuje se tak do značné míry zlenivění a ztrátě produktivity. A komu se nelíbí být vedoucím skupiny a shánět peníze, může být řadovým členem týmu nebo jít pracovat k nějaké firmě.

Kolik si vědci vydělají

Vědavýzkum.cz
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Zažímalová: Mimořádní vědci si zaslouží mimořádné podmínky. To v Česku moc neumíme

Českou vědu ohrožuje nestabilita a nepředvídatelnost, vědci se nemohou soustředit na práci, říká nová předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.

Článek | Různé

Kateřina Falk: Jak založit výzkumnou skupinu

V tomto článku se pokusím popsat svou cestu k roli vedoucí fungující vědecké skupiny a zároveň poskytnout některé užitečné informace, které by ostatním mohly pomoci dosáhnout tohoto cíle.

Článek | Různé

Petr Baldrian: Mladí vědci jsou naše budoucnost

Co plánuje v příštích letech Grantová agentura ČR? Co jsou její slabé stránky a výzvy, které chce agentura do budoucna řešit a jak chce podpořit mladé vědce?

Článek | Různé

Siret Rutiku: Nic jiného, než být dobří v získávání evropských dotací, nám nezbývá

Estonsko má nejvíce start-upů na obyvatele v Evropě a patří ke světové špičce v oblasti e-governmentu. To ale není všechno. Tento nejsevernější pobaltský stát je silný také v oblasti vědy a výzkumu.
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Zažímalová: Mimořádní vědci si zaslouží mimořádné podmínky. To v Česku moc neumíme

Českou vědu ohrožuje nestabilita a nepředvídatelnost, vědci se nemohou soustředit na práci, říká nová předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.

Článek | Různé

Kateřina Falk: Jak založit výzkumnou skupinu

V tomto článku se pokusím popsat svou cestu k roli vedoucí fungující vědecké skupiny a zároveň poskytnout některé užitečné informace, které by ostatním mohly pomoci dosáhnout tohoto cíle.

Článek | Různé

Petr Baldrian: Mladí vědci jsou naše budoucnost

Co plánuje v příštích letech Grantová agentura ČR? Co jsou její slabé stránky a výzvy, které chce agentura do budoucna řešit a jak chce podpořit mladé vědce?

Článek | Různé

Siret Rutiku: Nic jiného, než být dobří v získávání evropských dotací, nám nezbývá

Estonsko má nejvíce start-upů na obyvatele v Evropě a patří ke světové špičce v oblasti e-governmentu. To ale není všechno. Tento nejsevernější pobaltský stát je silný také v oblasti vědy a výzkumu.
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Zažímalová: Mimořádní vědci si zaslouží mimořádné podmínky. To v Česku moc neumíme

Českou vědu ohrožuje nestabilita a nepředvídatelnost, vědci se nemohou soustředit na práci, říká nová předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.

Článek | Různé

Kateřina Falk: Jak založit výzkumnou skupinu

V tomto článku se pokusím popsat svou cestu k roli vedoucí fungující vědecké skupiny a zároveň poskytnout některé užitečné informace, které by ostatním mohly pomoci dosáhnout tohoto cíle.

Článek | Různé

Petr Baldrian: Mladí vědci jsou naše budoucnost

Co plánuje v příštích letech Grantová agentura ČR? Co jsou její slabé stránky a výzvy, které chce agentura do budoucna řešit a jak chce podpořit mladé vědce?

Článek | Různé

Siret Rutiku: Nic jiného, než být dobří v získávání evropských dotací, nám nezbývá

Estonsko má nejvíce start-upů na obyvatele v Evropě a patří ke světové špičce v oblasti e-governmentu. To ale není všechno. Tento nejsevernější pobaltský stát je silný také v oblasti vědy a výzkumu.
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Zažímalová: Mimořádní vědci si zaslouží mimořádné podmínky. To v Česku moc neumíme

Českou vědu ohrožuje nestabilita a nepředvídatelnost, vědci se nemohou soustředit na práci, říká nová předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.

Článek | Různé

Kateřina Falk: Jak založit výzkumnou skupinu

V tomto článku se pokusím popsat svou cestu k roli vedoucí fungující vědecké skupiny a zároveň poskytnout některé užitečné informace, které by ostatním mohly pomoci dosáhnout tohoto cíle.

Článek | Různé

Petr Baldrian: Mladí vědci jsou naše budoucnost

Co plánuje v příštích letech Grantová agentura ČR? Co jsou její slabé stránky a výzvy, které chce agentura do budoucna řešit a jak chce podpořit mladé vědce?

Článek | Různé

Siret Rutiku: Nic jiného, než být dobří v získávání evropských dotací, nám nezbývá

Estonsko má nejvíce start-upů na obyvatele v Evropě a patří ke světové špičce v oblasti e-governmentu. To ale není všechno. Tento nejsevernější pobaltský stát je silný také v oblasti vědy a výzkumu.