Lepší cílená a necílená analýza reziduí pesticidů: Rychlé a flexibilní hledání analytů pro GC-MS a GCxGC-MS

St, 10.8.2022
| Originální článek z: LECO
Aplikace a záznam přednášky o výhodách LECO Pegasus BT TOF MS a kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy z jednoho nástřiku bez ztráty citlivosti.
 • Foto: LECO: Lepší cílená a necílená analýza reziduí pesticidů: Rychlé a flexibilní hledání analytů pro GC-MS a GCxGC-MS
 • Video: LECO: GC-MS GCxGC-MS Pesticide Detection - Quantitation in Complex Matrix - Sensitivity - Todd Richards - LECO - GCxGC Symposium 2020

V posledních letech došlo k dramatickému rozšíření počtu pesticidů používaných v potravinářském průmyslu a to zejména na rozvíjejících se trzích. Nejen z těchto důvodů se tak analytické techniky se schopností vyniknout v necílených pracovních postupech stávají stále důležitějšími. Udržování rozsáhlých seznamů cílových sloučenin však může být náročné a zdlouhavé. Často to také vyžaduje více nástřiku standardů a vzorků za účelem vývoje metod pro různé matricové interference a analytické podmínky.

Tato aplikace Vám ukáže tvorbu a využití cílového seznamu pesticidů pomocí softwarových nástrojů navržených tak, aby zpracování komplexních dat bylo rychlejší, jednodušší a efektivnější. Díky flexibilitě parametrů zpracování dat je tak zapotřebí k plnému vývoji snadno aktualizovatelné metody automatizovaného zpracování dat pro cílené a nově přicházející analyty méně nástřiků.

LECO: Hmotnostní TOF spektrometry Pegasus BT 4D s GC 8890 Agilent

 • Iontový zdroj StayClean
 • Výjimečná citlivost cílených a necílových analytů
 • Nejvýkonnější dekonvoluce a necílová analýza
 • ChromaTOF - Jeda software platforma pro ovládání hardwaru a zpracování dat
 • Kompaktní rozměry

Pro analýzu GC-MS byla připravena série standardů GC Multi-reziduální pesticidní směsi 2 (Restek) od 0,2 ng/g do 2000 ng/g v QuEChERS extraktu ze špenátu, stejně jako surový extrakt.

Parametry metody

Hmotnostní spektrometr: LECO Pegasus® BT 4D
 • Teplota iontového zdroje: 250 °C
 • Hmotnostní rozsah: 45-560 m/z
 • Rychlost akvizice: 8 spekter/s (1D) 280 spekter/s (GCxGC)
Plynový chromatograf Agilent 7890A s 2. pecí a dvoustupňovým čtyřproudovým tepelným modulátorem LECO QuadJet
 • Nástřik: 1μL Splitless, Teplota 225 °C
 • Nosný plyn: He při 1,4 ml/min, konstantní průtok
 • Modulační perioda (GCxGC): 2 sekundy
Kolony
 • Primární: 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm df Rxi-5MS (Restek, Bellefonte PA)
 • Sekundární: 1 m x 0,25 mm x 0,25 μm df Rtx-200 (Restek, Bellefonte PA)
Program pece
 • Primární pec: 75 °C (1 min), 10,2 °C/min až 320 (8 min)
 • Sekundární pec: +5 °C Offset

LECO: Obrázek 1. Překrytí chromatogramů špenátovým extraktem spikovaným směsí pesticidů v množství 100 ng/g

1D chromatogram (vlevo) porovnává TIC (zelená), což je primárné signál špenátového extraktu, překrytého signály cílených pesticidů (oranžová), vynásobené 40. 2D chromatografický záznam (vpravo) zobrazuje TIC pro ekvivalentní GCxGC nástřik. Černé tečky označují umístění každého cílového pesticidu.

Celý seznam cílových analytů lze snadno vytvořit pomocí několika kliknutí myší přímo z automaticky generované tabulky píků. Informace o každém píku včetně úplného, dekonvoluovaného spektra a informací o RI mohou být podobně uloženy v uživatelské knihovně.

LECO: Zjednodušený pracovní postup pro vytváření a údržbu metody zpracování dat pro cílové i necílové analyty

Jakmile jsou detekovány a identifikovány další nově přicházející cílové analyty, mohou být přidány do seznamu látek a uživatelské knihovny. Tento zjednodušený proces umožňuje uživatelům aktualizovat své metody a upravovat seznam látek a knihovnu za pochodu, čímž se eliminuje potřeba ručně generovat velký seznam cílových analytů najednou.

LECO: Zjednodušený pracovní postup pro vytváření a údržbu metody zpracování dat pro cílové i necílové analyty

Cílené a necílené hledání píků v jediné metodě

Kombinací cílového screeningu a tradiční dekonvoluce píků v jediné analýze mohou analytici rychle filtrovat, najít a hlásit hledané cílové sloučeniny. Díky kompletním údajům, měřením celého hmotnostním rozsahu a dekonvolučním algoritmům ChomaTOF můžete také ve stejném vzorku necíleně hledat také důležité sloučeniny.

LECO: Dva fungicidy (Fenamidon a Dimethomorph) a dva izomery permethrinu, běžného insekticidu, nalezeného v extraktu ze slepého vzorku špenátu

Bumetrizol, běžný UV stabilizátor v plastech (pravděpodobně z QueChERS vialky), je také přítomen. Nyní, když byly tyto vzniklé sloučeniny nalezeny, mohou být rychle přidány do cílové části metody pro budoucí screeningy.

Citlivý cílený screening - tradiční, 1D separace

Limit kvantifikace představuje nejnižší standard, ve kterém je vypočtená koncentrace v rozmezí +/-20 % očekávané koncentrace. Díky chemickým interferencím nejsou výsledky pro Chloroneb a Endrin Aldehyde reportovány, i když byly v matrici naspikovány a detekovány.

LECO: Linearita pro halogenované pesticidy ve špenátovém extraktu.

Vylepšená GCxGC separace

Využitím možností chromatografického rozlišení v GCxGC můžete často oddělit cílové analyty od matricových interferencí nebo jiných cílových sloučenin. Na obrázku 4 (níže) můžete vidět kvantifikační přimky 1D a GCxGC pro Chloroneb. Díky lepšímu zaostřování a chromatografického rozlišení píků v GCxGC je Chloroneb separován od blízké matricové interference. Výsledkem je dramatické zlepšení celkové citlivosti, linearity a přesnosti kvantifikace.

LECO: Porovnání kvantifikačních křivek 1D a GCxGC pro Chloroneb

Spektra pro standardy 5,0 ng/g jsou uvedena v příslušných grafech. Tradiční vyhledávání píků nemohlo v 1D datech najít Chloroneb. Místo toho je zobrazeno ručně přidané spektrum s odečteným pozadím. Lze pozorovat zjevné vlivy matrice na přesnost hmoty a iontových poměrů v 1D spektru ve srovnání s vysoce přesným GCxGC spektrem.

Závěr

 • TOF hmotnostní spektrometr Pegasus BT poskytuje hodnotnou kombinaci kvantitativních a kvalitativních informací z jednoho nástřiku vzorku bez obětování citlivosti.
 • Seznamy Target Analyte Find se snadno sestavují a udržují.
 • Software LECO NonTarget Deconvolution (NTD) poskytuje čistá hmotnostní spektra s nepřekonatelnou spektrální věrností pro vyhledávání v MS knihovnách.
 • GCxGC přináší lepší chromatografické rozlišení, detekci píku a citlivost.
LECO
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Komplexní rajčata a stanovení reziduí pesticidů pomocí GCxGC-TOFMS

Tento nový aplikační list popisuje GCxGC-TOFMS metodu pro detekci a cílenou kvantifikaci pesticidů v loupaných rajčatech.

Aplikace | Produkt

Bylo by hezké nikdy nečistit iontový zdroj! GCMS iontový zdroj LECO StayClean®

Tlak na úsporu nákladů kontinuálně roste. Jedním ze skrytých výdajů v oblasti GC-MS jsou náklady na čištění iontového zdroje. S LECO StayClean zdrojem: Iontový zdroj ≠ Potřeba čištění.

Článek | Aplikace

GCxGC TOFMS analýza různorodých vzorků Pesta

Hmotnostní spektrometr LECO Pegasus® BT 4D je ve spojení s GCxGC schopen v jedné analýze detekovat o stovky nebo tisíce analytů více než jednoduchá jednorozměrná GC-MS.

Přednáška | Aplikace

Analýza těžkého topného oleje pomocí MMS GCxGC-TOFMS (Přednáška GCxGC-TOFMS v průmyslu - Petrochemie, VOC)

Záznam přednášky na téma aplikačního využití GCxGC-TOFMS v průmyslových aplikacích doplněnou o analýzu těžkých topných olejů pomocí GCxGC-HRTOFMS.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Komplexní rajčata a stanovení reziduí pesticidů pomocí GCxGC-TOFMS

Tento nový aplikační list popisuje GCxGC-TOFMS metodu pro detekci a cílenou kvantifikaci pesticidů v loupaných rajčatech.

Aplikace | Produkt

Bylo by hezké nikdy nečistit iontový zdroj! GCMS iontový zdroj LECO StayClean®

Tlak na úsporu nákladů kontinuálně roste. Jedním ze skrytých výdajů v oblasti GC-MS jsou náklady na čištění iontového zdroje. S LECO StayClean zdrojem: Iontový zdroj ≠ Potřeba čištění.

Článek | Aplikace

GCxGC TOFMS analýza různorodých vzorků Pesta

Hmotnostní spektrometr LECO Pegasus® BT 4D je ve spojení s GCxGC schopen v jedné analýze detekovat o stovky nebo tisíce analytů více než jednoduchá jednorozměrná GC-MS.

Přednáška | Aplikace

Analýza těžkého topného oleje pomocí MMS GCxGC-TOFMS (Přednáška GCxGC-TOFMS v průmyslu - Petrochemie, VOC)

Záznam přednášky na téma aplikačního využití GCxGC-TOFMS v průmyslových aplikacích doplněnou o analýzu těžkých topných olejů pomocí GCxGC-HRTOFMS.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Komplexní rajčata a stanovení reziduí pesticidů pomocí GCxGC-TOFMS

Tento nový aplikační list popisuje GCxGC-TOFMS metodu pro detekci a cílenou kvantifikaci pesticidů v loupaných rajčatech.

Aplikace | Produkt

Bylo by hezké nikdy nečistit iontový zdroj! GCMS iontový zdroj LECO StayClean®

Tlak na úsporu nákladů kontinuálně roste. Jedním ze skrytých výdajů v oblasti GC-MS jsou náklady na čištění iontového zdroje. S LECO StayClean zdrojem: Iontový zdroj ≠ Potřeba čištění.

Článek | Aplikace

GCxGC TOFMS analýza různorodých vzorků Pesta

Hmotnostní spektrometr LECO Pegasus® BT 4D je ve spojení s GCxGC schopen v jedné analýze detekovat o stovky nebo tisíce analytů více než jednoduchá jednorozměrná GC-MS.

Přednáška | Aplikace

Analýza těžkého topného oleje pomocí MMS GCxGC-TOFMS (Přednáška GCxGC-TOFMS v průmyslu - Petrochemie, VOC)

Záznam přednášky na téma aplikačního využití GCxGC-TOFMS v průmyslových aplikacích doplněnou o analýzu těžkých topných olejů pomocí GCxGC-HRTOFMS.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Komplexní rajčata a stanovení reziduí pesticidů pomocí GCxGC-TOFMS

Tento nový aplikační list popisuje GCxGC-TOFMS metodu pro detekci a cílenou kvantifikaci pesticidů v loupaných rajčatech.

Aplikace | Produkt

Bylo by hezké nikdy nečistit iontový zdroj! GCMS iontový zdroj LECO StayClean®

Tlak na úsporu nákladů kontinuálně roste. Jedním ze skrytých výdajů v oblasti GC-MS jsou náklady na čištění iontového zdroje. S LECO StayClean zdrojem: Iontový zdroj ≠ Potřeba čištění.

Článek | Aplikace

GCxGC TOFMS analýza různorodých vzorků Pesta

Hmotnostní spektrometr LECO Pegasus® BT 4D je ve spojení s GCxGC schopen v jedné analýze detekovat o stovky nebo tisíce analytů více než jednoduchá jednorozměrná GC-MS.

Přednáška | Aplikace

Analýza těžkého topného oleje pomocí MMS GCxGC-TOFMS (Přednáška GCxGC-TOFMS v průmyslu - Petrochemie, VOC)

Záznam přednášky na téma aplikačního využití GCxGC-TOFMS v průmyslových aplikacích doplněnou o analýzu těžkých topných olejů pomocí GCxGC-HRTOFMS.