GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
LECO
Pomůžeme Vám nalézt vhodné zařízení pro tepelnou analýzu, metalografii nebo hmotnostní spektrometrii a poskytneme Vám školení, aplikační podporu a servis, který potřebujete k udržení chodu laboratoře na nejvyšší možné úrovni.
Tagy
Článek
Aplikace
Video
Potraviny
Přednáška
Logo of LinkedIn

Lepší cílená a necílená analýza reziduí pesticidů: Rychlé a flexibilní hledání analytů pro GC-MS a GCxGC-MS

Čt, 11.8.2022
| Originální článek z: LECO
Aplikace a záznam přednášky o výhodách LECO Pegasus BT TOF MS a kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy z jednoho nástřiku bez ztráty citlivosti.
 • Foto: LECO: Lepší cílená a necílená analýza reziduí pesticidů: Rychlé a flexibilní hledání analytů pro GC-MS a GCxGC-MS
 • Video: LECO: GC-MS GCxGC-MS Pesticide Detection - Quantitation in Complex Matrix - Sensitivity - Todd Richards - LECO - GCxGC Symposium 2020

V posledních letech došlo k dramatickému rozšíření počtu pesticidů používaných v potravinářském průmyslu a to zejména na rozvíjejících se trzích. Nejen z těchto důvodů se tak analytické techniky se schopností vyniknout v necílených pracovních postupech stávají stále důležitějšími. Udržování rozsáhlých seznamů cílových sloučenin však může být náročné a zdlouhavé. Často to také vyžaduje více nástřiku standardů a vzorků za účelem vývoje metod pro různé matricové interference a analytické podmínky.

Tato aplikace Vám ukáže tvorbu a využití cílového seznamu pesticidů pomocí softwarových nástrojů navržených tak, aby zpracování komplexních dat bylo rychlejší, jednodušší a efektivnější. Díky flexibilitě parametrů zpracování dat je tak zapotřebí k plnému vývoji snadno aktualizovatelné metody automatizovaného zpracování dat pro cílené a nově přicházející analyty méně nástřiků.

LECO: Hmotnostní TOF spektrometry Pegasus BT 4D s GC 8890 Agilent

 • Iontový zdroj StayClean
 • Výjimečná citlivost cílených a necílových analytů
 • Nejvýkonnější dekonvoluce a necílová analýza
 • ChromaTOF - Jeda software platforma pro ovládání hardwaru a zpracování dat
 • Kompaktní rozměry

Pro analýzu GC-MS byla připravena série standardů GC Multi-reziduální pesticidní směsi 2 (Restek) od 0,2 ng/g do 2000 ng/g v QuEChERS extraktu ze špenátu, stejně jako surový extrakt.

Parametry metody

Hmotnostní spektrometr: LECO Pegasus® BT 4D
 • Teplota iontového zdroje: 250 °C
 • Hmotnostní rozsah: 45-560 m/z
 • Rychlost akvizice: 8 spekter/s (1D) 280 spekter/s (GCxGC)
Plynový chromatograf Agilent 7890A s 2. pecí a dvoustupňovým čtyřproudovým tepelným modulátorem LECO QuadJet
 • Nástřik: 1μL Splitless, Teplota 225 °C
 • Nosný plyn: He při 1,4 ml/min, konstantní průtok
 • Modulační perioda (GCxGC): 2 sekundy
Kolony
 • Primární: 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm df Rxi-5MS (Restek, Bellefonte PA)
 • Sekundární: 1 m x 0,25 mm x 0,25 μm df Rtx-200 (Restek, Bellefonte PA)
Program pece
 • Primární pec: 75 °C (1 min), 10,2 °C/min až 320 (8 min)
 • Sekundární pec: +5 °C Offset

LECO: Obrázek 1. Překrytí chromatogramů špenátovým extraktem spikovaným směsí pesticidů v množství 100 ng/g

1D chromatogram (vlevo) porovnává TIC (zelená), což je primárné signál špenátového extraktu, překrytého signály cílených pesticidů (oranžová), vynásobené 40. 2D chromatografický záznam (vpravo) zobrazuje TIC pro ekvivalentní GCxGC nástřik. Černé tečky označují umístění každého cílového pesticidu.

Celý seznam cílových analytů lze snadno vytvořit pomocí několika kliknutí myší přímo z automaticky generované tabulky píků. Informace o každém píku včetně úplného, dekonvoluovaného spektra a informací o RI mohou být podobně uloženy v uživatelské knihovně.

LECO: Zjednodušený pracovní postup pro vytváření a údržbu metody zpracování dat pro cílové i necílové analyty

Jakmile jsou detekovány a identifikovány další nově přicházející cílové analyty, mohou být přidány do seznamu látek a uživatelské knihovny. Tento zjednodušený proces umožňuje uživatelům aktualizovat své metody a upravovat seznam látek a knihovnu za pochodu, čímž se eliminuje potřeba ručně generovat velký seznam cílových analytů najednou.

LECO: Zjednodušený pracovní postup pro vytváření a údržbu metody zpracování dat pro cílové i necílové analyty

Cílené a necílené hledání píků v jediné metodě

Kombinací cílového screeningu a tradiční dekonvoluce píků v jediné analýze mohou analytici rychle filtrovat, najít a hlásit hledané cílové sloučeniny. Díky kompletním údajům, měřením celého hmotnostním rozsahu a dekonvolučním algoritmům ChomaTOF můžete také ve stejném vzorku necíleně hledat také důležité sloučeniny.

LECO: Dva fungicidy (Fenamidon a Dimethomorph) a dva izomery permethrinu, běžného insekticidu, nalezeného v extraktu ze slepého vzorku špenátu

Bumetrizol, běžný UV stabilizátor v plastech (pravděpodobně z QueChERS vialky), je také přítomen. Nyní, když byly tyto vzniklé sloučeniny nalezeny, mohou být rychle přidány do cílové části metody pro budoucí screeningy.

Citlivý cílený screening - tradiční, 1D separace

Limit kvantifikace představuje nejnižší standard, ve kterém je vypočtená koncentrace v rozmezí +/-20 % očekávané koncentrace. Díky chemickým interferencím nejsou výsledky pro Chloroneb a Endrin Aldehyde reportovány, i když byly v matrici naspikovány a detekovány.

LECO: Linearita pro halogenované pesticidy ve špenátovém extraktu.

Vylepšená GCxGC separace

Využitím možností chromatografického rozlišení v GCxGC můžete často oddělit cílové analyty od matricových interferencí nebo jiných cílových sloučenin. Na obrázku 4 (níže) můžete vidět kvantifikační přimky 1D a GCxGC pro Chloroneb. Díky lepšímu zaostřování a chromatografického rozlišení píků v GCxGC je Chloroneb separován od blízké matricové interference. Výsledkem je dramatické zlepšení celkové citlivosti, linearity a přesnosti kvantifikace.

LECO: Porovnání kvantifikačních křivek 1D a GCxGC pro Chloroneb

Spektra pro standardy 5,0 ng/g jsou uvedena v příslušných grafech. Tradiční vyhledávání píků nemohlo v 1D datech najít Chloroneb. Místo toho je zobrazeno ručně přidané spektrum s odečteným pozadím. Lze pozorovat zjevné vlivy matrice na přesnost hmoty a iontových poměrů v 1D spektru ve srovnání s vysoce přesným GCxGC spektrem.

Závěr

 • TOF hmotnostní spektrometr Pegasus BT poskytuje hodnotnou kombinaci kvantitativních a kvalitativních informací z jednoho nástřiku vzorku bez obětování citlivosti.
 • Seznamy Target Analyte Find se snadno sestavují a udržují.
 • Software LECO NonTarget Deconvolution (NTD) poskytuje čistá hmotnostní spektra s nepřekonatelnou spektrální věrností pro vyhledávání v MS knihovnách.
 • GCxGC přináší lepší chromatografické rozlišení, detekci píku a citlivost.
LECO
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Odešli tři držitelé čestných doktorátů Univerzity Pardubice

Letošní rok na Univerzitě Pardubice je poznamenán ztrátou významných vědeckých osobností, které se zasloužily o její rozvoj. S úctou vzpomínáme na profesory, kteří již nejsou mezi námi.
Univerzita Pardubice
more

Článek | Popularizace

Co je třeba vzít v úvahu při standardizaci titrantu

Provádíte titrace? Pak znáte standardizaci titrantu. Titr je korekční faktor koncentrace, protože ta často neodpovídá etiketě. Proč a jak stanovit titr?
Metrohm Česká republika
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Odešli tři držitelé čestných doktorátů Univerzity Pardubice

Letošní rok na Univerzitě Pardubice je poznamenán ztrátou významných vědeckých osobností, které se zasloužily o její rozvoj. S úctou vzpomínáme na profesory, kteří již nejsou mezi námi.
Univerzita Pardubice
more

Článek | Popularizace

Co je třeba vzít v úvahu při standardizaci titrantu

Provádíte titrace? Pak znáte standardizaci titrantu. Titr je korekční faktor koncentrace, protože ta často neodpovídá etiketě. Proč a jak stanovit titr?
Metrohm Česká republika
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Odešli tři držitelé čestných doktorátů Univerzity Pardubice

Letošní rok na Univerzitě Pardubice je poznamenán ztrátou významných vědeckých osobností, které se zasloužily o její rozvoj. S úctou vzpomínáme na profesory, kteří již nejsou mezi námi.
Univerzita Pardubice
more

Článek | Popularizace

Co je třeba vzít v úvahu při standardizaci titrantu

Provádíte titrace? Pak znáte standardizaci titrantu. Titr je korekční faktor koncentrace, protože ta často neodpovídá etiketě. Proč a jak stanovit titr?
Metrohm Česká republika
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Odešli tři držitelé čestných doktorátů Univerzity Pardubice

Letošní rok na Univerzitě Pardubice je poznamenán ztrátou významných vědeckých osobností, které se zasloužily o její rozvoj. S úctou vzpomínáme na profesory, kteří již nejsou mezi námi.
Univerzita Pardubice
more

Článek | Popularizace

Co je třeba vzít v úvahu při standardizaci titrantu

Provádíte titrace? Pak znáte standardizaci titrantu. Titr je korekční faktor koncentrace, protože ta často neodpovídá etiketě. Proč a jak stanovit titr?
Metrohm Česká republika
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.