Dalibor Štys: Obhajoba vědeckého systému je vírou, že za nás výrobci přístrojů dělají základní výzkum dobře | LabRulez GCMS

Dalibor Štys: Obhajoba vědeckého systému je vírou, že za nás výrobci přístrojů dělají základní výzkum dobře

Po, 11.11.2019
| Originální článek z: Vědavýzkum.cz/Dalibor Štys
Definice z předešlého článku: „…skutečný vědecký výzkum musí vést k objevení něčeho světově nového, doposud neznámého…“ mne zaujala, a proto jsem se rozhodl podrobit její důsledky analýze.
Pixabay: James Chan

Pixabay: James Chan

Tak především, polít mechanicky rozbité buňky, které se nepatrně liší od buněk již zkoumaných, 0,1% roztokem detergentu Triton X 100 a zkoumat, co se stalo standardními metodami, a interpretovat v rámci stávající myšlenkové kultury, je téměř jistě něčím, co nikdo na světě zatím neudělal. A je to publikovatelné, dokonce v nejcitovanějších časopisech. Výše uvedené definici vědy to vyhovuje. Mnohé podobné příklady možná mírně inkrementálně nového výsledku, které ve vědecké literatuře převažují, vysvětlují, proč má řada velmi dobře odborně orientovaných lidí k současné vědě poměrně značnou skepsi.

Veřejně 100% dotovaný výzkum, který není navázaný na vysokoškolské vzdělávání, pokud má být společnosti k užitku, musí vytvářet něco, co průmyslový vývoj dělat nemůže. Jak to ale poznáme? Podle mne je pořád nejlepším vodítkem princip falzifikovatelnosti vědecké hypotézy (Karl Popper), který říká, že vědecká hypotéza musí být vyvratitelná. Vědcova práce – základní výzkum – by tedy měla být vyvracením (samozřejmě netriviálních) hypotéz. Tím se zásadně liší od průmyslového vývoje, který v rámci existující nabídky technologií konstruuje cosi pro potřeby konkrétního zákazníka. Etablované technologie jsou samy v souladu se široce akceptovanou hypotézou, nebo dokonce jejím zjednodušením. Sady, kity, standardní postupy atd. dostupné na trhu nebo tradované v komunitě jsou tak zhmotněním hypotéz. Jinými slovy, pokud mi nějaké experimenty příliš dlouho vycházejí jako těm ostatním, nejspíš nejsem vědec. Buď jsem technik, který pro jiné plní nějako službu, mohu být vedoucí studentských praktik, nebo jsem čistý spotřebitel peněz daňových poplatníků. Vědec mimo vysokou školu musí buď na jednom modelu pracovat na zpřesnění hypotézy (čímž ji každodenně testuje), nebo hledat nové techniky, jak ověřovat existující poznatek. Nejlépe obojí.

Může někdo, kdo běžně používá standardní metody, testovat platnost nějaké etablované hypotézy? Samozřejmě, že ne. Potíž je v tom, že takovému postupu se říká excelence. Kdo nepoužívá standardní postupy, je podezřelý, není mu rozuměno, publikuje v časopisech v Q2 a podobně. Jinými slovy, nezahrnují (nebo netestují) se ani již technicky překonané hypotézy. Systém hodnocení podle počtu publikací a citací nerozlišuje také mezi „doers“ a „organizers“, spíše preferuje ty druhé – bývají logicky spoluautory na více, i řádově více, článcích. Inu, Iron Maiden to letňanské letiště vždycky vyprodá, i když hrají čím dál hůře pořád ty staré songy a zpěvák už měl dávno jít na protialkoholní léčení.

V průmyslovém výzkumu (oficiálně experimentální vývoj) to bývá často jinak, v současné době stále častěji. Vývoj nových technik běží rychleji, než je kdokoliv schopen sledovat, a dílčí hypotéza, podle níž konstrukce probíhá, se díky přesnému měření lehce rozpadne pod rukama. Prakticky každý podnik s vlastním vývojem má jeden či několik přístrojů upravených na míru, které měří něco trochu jiného než přístroje běžně dostupné. Požadavek na opakovatelnost a stabilitu přináší statistické soubory o nichž se vědcům v základním výzkumu závislým na grantech ani nesní. Průmysl tak dělá nejen vývoj, ale i základní výzkum.

Proč tomu tak je? Základní výzkum je placen z veřejných prostředků. Každý starosta malé i velké obce jistě potvrdí, jak často se v noci budí v obavách, zda naplnil všechny požadavky veřejných soutěží a zda má všechno řádně vyúčtováno. Podobně vědecké instituce musí nakupovat ve veřejné soutěži. Nějaká stavba přístroje, který by se vyvíjel ve spolupráci špičkového konstruktéra a vědce s cílem testovat nějakou etablovanou teorii hned vyvolává podezření na NKÚ. Proto se převážně nakupují přístroje na trhu a věří se, že za nás ten průmysl základní výzkum udělal dobře. Trvá to tak dlouho, že povědomí o vědci jako špičkovém technikovi se už úplně ztratilo a nikdo nic takového nepožaduje.

Samozřejmě, že tento stav většinu skutečně špičkových adeptů vědecké práce ve starém smyslu slova odradí. Skuteční potenciální vyvraceči hypotéz totiž začínají v laboratoři pracovat už v průběhu studia a všimnou si, co se děje. Dále nastupuje „… propracovaný systém vědecké výchovy …“. Ten spočívá v tom, že parta stárnoucích organizátorů výzkumu s minimální znalostí skutečné moderní laboratorní praxe, implementace teorií a nových matematických metod do praxe (např. hardware a software a podobně) posuzuje schopnost adepta tyto techniky používat a samostatně rozvíjet. (Čest mnohým výjimkám v České republice, viz níže.)

Vědavýzkum.cz
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Sulfur Compounds in High-Purity Hydrogen

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie

GC/MS/MS Analysis of PAHs with Hydrogen Carrier Gas

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Sustainable uncompromised performance: analysis of volatile organic compounds in drinking water with the ISQ 7610 GC-MS using HeSaver-H2 Safer technology

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí

Screening of Ethylene Glycol and Diethylene Glycol in Medicinal Syrup by GCMS with FASST mode (Part 2 - Improved Method for QC Testing))

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Analysis of Aroma Compounds in Cosmetics Using the Smart Aroma Database

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, SPME, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní
 

Podobné články

Článek | Osobnosti

Zažímalová: Mimořádní vědci si zaslouží mimořádné podmínky. To v Česku moc neumíme

Českou vědu ohrožuje nestabilita a nepředvídatelnost, vědci se nemohou soustředit na práci, říká nová předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.
Článek | Různé

Václav Hořejší: Kdo a jak úkoluje, hodnotí a platí vědce?

Jak je financován základní výzkum a co od něj společnost očekává? Jsou čeští vědci stále podhodnoceni? Jak bychom měli hodnotit jejich produktivitu a kvalitu výzkumu?
Článek | Osobnosti

Jeden trhák, co zaplatí náklady

„V roce 1992 jsem se rozhodl, že budu konečně ,velkej kluk‘. Během tří měsíců jsem obhájil, oženil se a odjel do Ameriky. A tam jsem setrval skoro dvacet let,“ vypráví chemik Pavel Majer.
Článek | Různé

Petr Baldrian: Mladí vědci jsou naše budoucnost

Co plánuje v příštích letech Grantová agentura ČR? Co jsou její slabé stránky a výzvy, které chce agentura do budoucna řešit a jak chce podpořit mladé vědce?
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Sulfur Compounds in High-Purity Hydrogen

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie

GC/MS/MS Analysis of PAHs with Hydrogen Carrier Gas

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Sustainable uncompromised performance: analysis of volatile organic compounds in drinking water with the ISQ 7610 GC-MS using HeSaver-H2 Safer technology

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí

Screening of Ethylene Glycol and Diethylene Glycol in Medicinal Syrup by GCMS with FASST mode (Part 2 - Improved Method for QC Testing))

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Analysis of Aroma Compounds in Cosmetics Using the Smart Aroma Database

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, SPME, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní
 

Podobné články

Článek | Osobnosti

Zažímalová: Mimořádní vědci si zaslouží mimořádné podmínky. To v Česku moc neumíme

Českou vědu ohrožuje nestabilita a nepředvídatelnost, vědci se nemohou soustředit na práci, říká nová předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.
Článek | Různé

Václav Hořejší: Kdo a jak úkoluje, hodnotí a platí vědce?

Jak je financován základní výzkum a co od něj společnost očekává? Jsou čeští vědci stále podhodnoceni? Jak bychom měli hodnotit jejich produktivitu a kvalitu výzkumu?
Článek | Osobnosti

Jeden trhák, co zaplatí náklady

„V roce 1992 jsem se rozhodl, že budu konečně ,velkej kluk‘. Během tří měsíců jsem obhájil, oženil se a odjel do Ameriky. A tam jsem setrval skoro dvacet let,“ vypráví chemik Pavel Majer.
Článek | Různé

Petr Baldrian: Mladí vědci jsou naše budoucnost

Co plánuje v příštích letech Grantová agentura ČR? Co jsou její slabé stránky a výzvy, které chce agentura do budoucna řešit a jak chce podpořit mladé vědce?
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Sulfur Compounds in High-Purity Hydrogen

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie

GC/MS/MS Analysis of PAHs with Hydrogen Carrier Gas

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Sustainable uncompromised performance: analysis of volatile organic compounds in drinking water with the ISQ 7610 GC-MS using HeSaver-H2 Safer technology

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí

Screening of Ethylene Glycol and Diethylene Glycol in Medicinal Syrup by GCMS with FASST mode (Part 2 - Improved Method for QC Testing))

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Analysis of Aroma Compounds in Cosmetics Using the Smart Aroma Database

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, SPME, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní
 

Podobné články

Článek | Osobnosti

Zažímalová: Mimořádní vědci si zaslouží mimořádné podmínky. To v Česku moc neumíme

Českou vědu ohrožuje nestabilita a nepředvídatelnost, vědci se nemohou soustředit na práci, říká nová předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.
Článek | Různé

Václav Hořejší: Kdo a jak úkoluje, hodnotí a platí vědce?

Jak je financován základní výzkum a co od něj společnost očekává? Jsou čeští vědci stále podhodnoceni? Jak bychom měli hodnotit jejich produktivitu a kvalitu výzkumu?
Článek | Osobnosti

Jeden trhák, co zaplatí náklady

„V roce 1992 jsem se rozhodl, že budu konečně ,velkej kluk‘. Během tří měsíců jsem obhájil, oženil se a odjel do Ameriky. A tam jsem setrval skoro dvacet let,“ vypráví chemik Pavel Majer.
Článek | Různé

Petr Baldrian: Mladí vědci jsou naše budoucnost

Co plánuje v příštích letech Grantová agentura ČR? Co jsou její slabé stránky a výzvy, které chce agentura do budoucna řešit a jak chce podpořit mladé vědce?
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Sulfur Compounds in High-Purity Hydrogen

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie

GC/MS/MS Analysis of PAHs with Hydrogen Carrier Gas

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Sustainable uncompromised performance: analysis of volatile organic compounds in drinking water with the ISQ 7610 GC-MS using HeSaver-H2 Safer technology

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí

Screening of Ethylene Glycol and Diethylene Glycol in Medicinal Syrup by GCMS with FASST mode (Part 2 - Improved Method for QC Testing))

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Analysis of Aroma Compounds in Cosmetics Using the Smart Aroma Database

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, SPME, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní
 

Podobné články

Článek | Osobnosti

Zažímalová: Mimořádní vědci si zaslouží mimořádné podmínky. To v Česku moc neumíme

Českou vědu ohrožuje nestabilita a nepředvídatelnost, vědci se nemohou soustředit na práci, říká nová předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.
Článek | Různé

Václav Hořejší: Kdo a jak úkoluje, hodnotí a platí vědce?

Jak je financován základní výzkum a co od něj společnost očekává? Jsou čeští vědci stále podhodnoceni? Jak bychom měli hodnotit jejich produktivitu a kvalitu výzkumu?
Článek | Osobnosti

Jeden trhák, co zaplatí náklady

„V roce 1992 jsem se rozhodl, že budu konečně ,velkej kluk‘. Během tří měsíců jsem obhájil, oženil se a odjel do Ameriky. A tam jsem setrval skoro dvacet let,“ vypráví chemik Pavel Majer.
Článek | Různé

Petr Baldrian: Mladí vědci jsou naše budoucnost

Co plánuje v příštích letech Grantová agentura ČR? Co jsou její slabé stránky a výzvy, které chce agentura do budoucna řešit a jak chce podpořit mladé vědce?
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.