On-line: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 | LabRulez GCMS

On-line: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (GC, GC/MS, FTIR)

Út, 8.11.2022
| Originální článek z: HPST
Připojte se online do streamu! Práve teď, dnes, ve středu 9. 11. 2022 a nebo kdykoliv později pro Vás budeme mít záznamy všech přednášek.
HPST: On-line: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (GC, GC/MS, FTIR)

HPST: On-line: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (GC, GC/MS, FTIR)

Seminář právě probíhá v prezenční formě v Clarion Congress Hotelu v Praze, ale zároveň se můžete právě teď připojit na živý stream.

Pro ty, co se k nedostali osobně a nemůžou se připojit ani na on-line stream, připravíme za pár dnů záznamy všech přednášek.

💡 Připojte se online do streamu!

👉 Stream link Sekce Plynová a kapalinová chromatografie

👉 Stream link Sekce Atomová a molekulová spektroskopie

Kompletní Program ke stažení v pdf

Detailní program sekce Plynová chromatografie

9:00 - 9:10 Úvodní slovo (10 minut)

  • Naděžda Jeřábková (manažer obchodu, HPST, s.r.o.)

10:10 - 10:20 Novinky v zákaznických školeních – Agilent University (10 minut)

  • Martin Juříček (manažer servisu, HPST, s.r.o.)

HPST pravidelně pořádá pro zákazníky softwarová a hardwarová školení vedená zkušenými servisními techniky a aplikačními specialisty. Pro veliký zájem bylo školení na SW OpenLab převedeno i do online verze. Kromě toho dodáváme řadu hardwarových a aplikačních školení na míru podle specifických požadavků konkrétních zákazníků.

Novinkou tohoto podzimu je vzdělávací program „Agilent University“, který otevírá širokou nabídku online kurzů zaměřených na softwarové dovednosti, praktické hardwarové tipy a doporučení, i přípravu a úpravu vzorků pro různé instrumentace. K dispozici je více než 500 samostatných kurzů a přednášek pro chromatografii, hmotnostní spektrometrii i spektroskopii. Zákazníci mohou vstoupit do virtuální cloudové laboratoře, seznámit se s nejnovějšími verzemi ovládacích a vyhodnocovacích softwarů, prohloubit své znalosti ovládání a ladění přístrojů i vyhodnocování naměřených dat.

10:20 – 10:50 COFFEE BREAK (30 MINUT)

11: 25 - 11:40 Novinky v GC/MSD: Inteligentní hmotnostní detektory a HYDROINERT ionotový zdroj (15 minut)

  • Růžena Penížková (produktový specialista, HPST, s.r.o.)

V přednášce budou představeny nové Agilent hmotnostní detektory 5977C, 7000E a 7010C včetně prvního iontového zdroje HYDROINERT určeného pro využití vodíku jako nosného plynu.

V technickém dokumentu „Agilent InertPlus GC/MSD Systém with HydroInert Source“ aplikační specialisté detailně popisují vlastnosti HydroInert iontového zdroje, kvalitu získaných spekter, citlivost přístroje, a také další aspekty přechodu z užívání helia jako nosného plynu na nosný plyn vodík.

Iontový zdroj HydroInert je kompatibilní s hmotnostním spektrometry typu jednoduchý kvadrupól 5977A, B i C. K dispozici je také HydroInert iontový zdroj pro hmotnostní spektrometry s trojitým kvadrupólem, konkrétně pro modely 7000C, D a E.

HPST: Nový GC/MS iontový zdroj Agilent HydroInert

11:40 - 12:00 Py GC-MS analysis of organic binders in Cultural Heritage (20 minut)

  • Paola Lucero (Department of Analytical Chemistry, Palacký University)

With the exception of fresco technique, all painting techniques involve the utilization of an organic binder to apply the pigments and create the pictorial layer(s).

Over the centuries, the natural organic materials that have been used by occidental artist are: proteinaceous materials (egg, animal glue and casein or milk), polysaccharide gums (arabic, tragacanth and fruit tree gums), drying oils (linseed, walnut and poppy seed oils), natural resins and beeswax.

Most of these materials are characterized by a macromolecular structure: proteins and plant gums are natural polymers while natural resins and drying oils undergo cross-linking reactions as a result of curing process which involve their exposure to light and air.

UPOL PřF: Katedra analytické chemie získala nový přístroj, který zvládne i pyrolýzu vzorků

In addition to natural materials, synthetic polymers can be present in works of art as restoration materials and even paint binders such as alkyd resins and acrylic water dispersions.

Due to their macromolecular nature, analytical pyrolysis is a fast and efficient approach for identifying such organic materials in samples from works of art. This conference will present the results of the analysis of mural paintings from Bečov Castle in Czech Republic and polychromies form Orte, Lecce in Italy, using and Py GC-MS with thermally assisted sylilation.

12:00 - 12:10 Agilent Capillary Flow Technology – technologie kapilárního proudění Agilent (10 min)

  • Daniel Sander (produktový specialista, HPST, s.r.o.)

V krátké prezentaci Vám osvěžíme možnosti technologií kapilárního proudění Agilent, aneb možnosti úprav toku vzorku uvnitř pece plynových chromatografů Agilent (modifikace toku vzorku v plynové chromatografii v podání Agilent, základní rozdělení - backflush, purged effluent splitters, Dean Switch, principy funkce a přednosti materiálního zpracování). Součástí bude i přiblížení nejtypičtějších aplikačních využití a s ním popis hlavních benefitů daných typů úprav.

HPST: Agilent Capillary Flow Technology

12:10 – 13:10 OBĚD (60 MINUT)

13:10 - 13:35 Vodík jako jedno z paliv budoucnosti. Optimalizovaná metoda pro stanovení těkavých organických látek ve vodíku pomocí TD-GC(25 minut)

  • Tomáš Kovalczuk (Channel Partner Manager, Schauenburg Analytics)

13:35 - 13:55 nGauge – mikroskopie atomárních sil na čipu (20 minut)

  • Martina Háková (produktový specialista, HPST, s.r.o.)

HPST se v letošním roce stalo distributorem kanadské firmy ICSPI. AFM mikroskop nGauge staví na jedinečné čipové technologii. Přednostmi nGauge je snadná obsluha a také finanční dostupnost. Získáte výsledky ve třech krocích během pár vteřin.

HPST: nGauge AFM (mikroskop atomárních sil)

13:55 - 14:15 SPE automat Horizon 5000 pro zpracování vodných vzorků a jeho aplikační využití – nabídka výrobce Biotage (20 minut)

  • Jindřiška Dolinová (produktový specialista non Agilent, HPST, s.r.o.)

SPE automat Horizon 5000 od švédského výrobce Biotage je určen pro automatizaci SPE extrakcí větších objemů vodných vzorků od 20 ml do max. objemu 2 L na extrakční disky. Přístroj paralelně zpracovává až 3 vzorky. Součástí přístroje je i integrovaná vakuová pumpa pro zajištění podtlaku při aplikaci vzorku na disk. Do procesu lze také zapojit SPE kolonku s aktivním uhlím, což je vhodné zejména při přípravě vzorků při screeningových aplikacích.

SPE automat lze použít při zpracování vzorků jak pitných, tak i odpadních vod s vyšším podílem pevných částic. Správné dávkování celého vzorku vody s podílem pevných částic na SPE disk je zajištěno umístěním vhodného materiálu před extrakční disk, kterým se předchází jeho ucpání. Bohatá aplikační podpora výrobce pro stanovení polotěkavých i perzistentních polutantů ve vodách je nabízena včetně vhodného spotřebního SPE materiálu a možnosti uložení přednastavené aplikační metody výrobce do paměti přístroje. Biotage je také výrobcem extrakčních disků řady Atlantic a Pacific na bázi modifikovaného silikagelu nebo polymeru.

HPST: Biotage Horizon 5000

14:15 - 14:30 Portály LabRulezGCMS a LabRulezLCMS: Vytvořte si profil, propojte se, dejte o sobě vědět (15 minut)

  • Ivo Novotný (LabRulez s.r.o.)

Přestaňte hledat a začněte nacházet. Rychle, efektivně a na jednom místě. Vytvořit profil si může na analytických portálech LabRulez v CZ nebo ENG kdokoliv. Ať jste jednotlivec, výzkumná skupina, univerzita nebo společnost. Budujte svůj brand a sdílejte informace v komunitě (nejen) analytických chemiků.

Propojte svoje aktivity se společností HPST a produkty (nejen) Agilent Technologies. Společnými aktivitami toho lze dosáhnout nejvíce a portály LabRulez jsou díky svým unikátním technologiím ideálním místem. Sdílejte výsledky své práce, výzkumu, nabídku Vašich služeb nebo pracovní inzeráty pro získaní kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců.

LabRulez: Celkové obecné statistiky portálu LabRulez Q3/2022

14:30 - 14:40 Závěr a slosování (10 minut)

  • Naděžda Jeřábková (manažer obchodu, HPST, s.r.o.)
HPST
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate Mass Library for Natural Products Based on Compounds Identified in Hemp Oil Using High-Resolution GC/Q-TOF

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Q-TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Palm Oil by GC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils using the EXTREVA ASE Accelerated Solvent Extractor and GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Comprehensive Evaluation of Scotch Whisky Aroma Profiles Using SPME-GCxGC-TOFMS

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, SPME, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

NEMC: Increasing Sample Throughput in Ultra-trade Environmental Analysis with the TSQ-9610 GC- MS/MS

Prezentace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (Program 1/3)

Zveme všechny příznivce chromatografie, spektroskopie a molekulární a buněčné biologie na náš tradiční seminář Novinky a trendy Agilent Technologies, který se letos uskuteční 9. 11. 2022.
Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022 (Program 2/3)

Již 9. 11. 2022 se na Vás budeme živě a také on-line těšit na našem semináři Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. Přinášíme Vám kompletní programy všech sekcí.
Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022 (Program 3/3)

Již 9. 11. 2022 se na Vás budeme živě a také on-line těšit na našem semináři Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. Přinášíme Vám další abstrakty a také kompletní programy všech sekcí.
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate Mass Library for Natural Products Based on Compounds Identified in Hemp Oil Using High-Resolution GC/Q-TOF

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Q-TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Palm Oil by GC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils using the EXTREVA ASE Accelerated Solvent Extractor and GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Comprehensive Evaluation of Scotch Whisky Aroma Profiles Using SPME-GCxGC-TOFMS

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, SPME, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

NEMC: Increasing Sample Throughput in Ultra-trade Environmental Analysis with the TSQ-9610 GC- MS/MS

Prezentace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (Program 1/3)

Zveme všechny příznivce chromatografie, spektroskopie a molekulární a buněčné biologie na náš tradiční seminář Novinky a trendy Agilent Technologies, který se letos uskuteční 9. 11. 2022.
Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022 (Program 2/3)

Již 9. 11. 2022 se na Vás budeme živě a také on-line těšit na našem semináři Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. Přinášíme Vám kompletní programy všech sekcí.
Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022 (Program 3/3)

Již 9. 11. 2022 se na Vás budeme živě a také on-line těšit na našem semináři Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. Přinášíme Vám další abstrakty a také kompletní programy všech sekcí.
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate Mass Library for Natural Products Based on Compounds Identified in Hemp Oil Using High-Resolution GC/Q-TOF

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Q-TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Palm Oil by GC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils using the EXTREVA ASE Accelerated Solvent Extractor and GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Comprehensive Evaluation of Scotch Whisky Aroma Profiles Using SPME-GCxGC-TOFMS

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, SPME, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

NEMC: Increasing Sample Throughput in Ultra-trade Environmental Analysis with the TSQ-9610 GC- MS/MS

Prezentace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (Program 1/3)

Zveme všechny příznivce chromatografie, spektroskopie a molekulární a buněčné biologie na náš tradiční seminář Novinky a trendy Agilent Technologies, který se letos uskuteční 9. 11. 2022.
Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022 (Program 2/3)

Již 9. 11. 2022 se na Vás budeme živě a také on-line těšit na našem semináři Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. Přinášíme Vám kompletní programy všech sekcí.
Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022 (Program 3/3)

Již 9. 11. 2022 se na Vás budeme živě a také on-line těšit na našem semináři Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. Přinášíme Vám další abstrakty a také kompletní programy všech sekcí.
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate Mass Library for Natural Products Based on Compounds Identified in Hemp Oil Using High-Resolution GC/Q-TOF

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Q-TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Palm Oil by GC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils using the EXTREVA ASE Accelerated Solvent Extractor and GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Comprehensive Evaluation of Scotch Whisky Aroma Profiles Using SPME-GCxGC-TOFMS

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, SPME, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

NEMC: Increasing Sample Throughput in Ultra-trade Environmental Analysis with the TSQ-9610 GC- MS/MS

Prezentace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (Program 1/3)

Zveme všechny příznivce chromatografie, spektroskopie a molekulární a buněčné biologie na náš tradiční seminář Novinky a trendy Agilent Technologies, který se letos uskuteční 9. 11. 2022.
Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022 (Program 2/3)

Již 9. 11. 2022 se na Vás budeme živě a také on-line těšit na našem semináři Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. Přinášíme Vám kompletní programy všech sekcí.
Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022 (Program 3/3)

Již 9. 11. 2022 se na Vás budeme živě a také on-line těšit na našem semináři Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. Přinášíme Vám další abstrakty a také kompletní programy všech sekcí.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.