Agilent GC/MSD 5977B System | LabRulez GCMS
Tento produkt se již neprodává
Agilent GC/MSD 5977B System
Agilent GC/MSD 5977B SystemAgilent GC/MSD 5977B System
Agilent GC/MSD 5977B SystemAgilent 5977 MSD s Triple-Axis detektorem a novou generací iontového zdroje Vám přináší inovativní konstrukční prvky pro zvýšení produktivity Vaši laboratoře a pokročilé analytické vlastnosti, které sníží Vaše provozní náklady a zvýší důvěru ve Vaše výsledky a Vaši laboratoř. MSD 5977B Vám umožní získat více informací z každé analýzy: poslední verze automatizované spektrální dekonvoluce spolu s identifikačním a kvantifikačním softwarem poskytuje vyšší kvalitu dat a rozšíření Vašich analytických schopností za výrazně kratší čas a nárok na obsluhu.Zobrazit novější model stroje
O produktu

Agilent GC/MSD 5977B System

Nový vysoceúčinný iontový zdroj (HES)

Nová generace iontových zdrojů odvozená od ověřené a úspěšné konstrukce iontových zdrojů GC/MS trojitých kvadrupólů řady 7010.

Zcela nový design, inovovaný systémem čoček a pozice vlákna vůči celému zdroji maximalizuje počet vzniklých iontů, které jsou úspěšně přeneseny z iontového zdroje do kvadrupólového analyzátoru.

Citlivost detektoru tak umožňuje dosažení detekčního limitu přístroje (IDL) 1.5 fg, jehož dosažení je vyžadováno při každé instalaci. Citlivost tohoto systému tak přináší detekční limity dosažitelné předchozí generací trojitých GC/MS kvadrupólů do světa jednoduchých GC/MSD kvadrupólů. Vysoká ciltlivost nepřináší pouze nízké detekční limity, ale umožňuje také zjednodušit přípravu vzorku (menší navážka vzorku, nižší nutnost zakoncentrování ad.) či nastřikovat menší objemy vzorku, a šetřit tak celý systém.

Kromě HES je možné MSD 5977B vybavit také tradičním exkračním iontovým zdrojem pro EI či kombinaci EI/CI a nebo zvolit základní variantu "stainless steel". Volba typu ionotvého zdroje následně určuje citlivost celého přístroje.

**Přehled detekčních limitů GC/MSD Agilent 5977B System**

Vysoká teplota a plně inertní iontový zdroj zvyšují Vaší produktivitu

Plně inertní iontový zdroj plní tři základní požadavky:

 • Inertnost minimalizuje ztrátu aktivních a neutrálních molekul z GC
 • Vysoká teplota (až 350 °C) podporuje vynikající tvary chromatografických píků i pro vysokovroucí sloučeniny a minimalizuje znečištění iontového zdroje z vysokovroucích matic
 • Inovativní optika (čočky) zasahující až do samotného kvadrupólu přenášejí optimálně ionty do středu RF/DC pole pro maximální S/N pro rutinní aplikace

Zlatý kvadrupól - srdce systému a maximální výkon

Unikátní konstrukce kvadrupólu přináší nepřekonatelný výkon, robustnost a spolehlivost celého systému. Jeho hyperbolická křemenná struktura poskytuje velice nízké odchylky/chyby samotného pole, zlepšuje rozlišení a vynikající stabilitu hmotnostní osy bez ohledu na provozní teplotu.

Pozoruhodná stabilita monolitického křemenného kvadrupólu umožňuje zahřívat analyzátor až na teploty 200 °C přináší a zaručuje čistotu MSD kvadrupólu během celé jeho životnosti.

Samočistící iontový zdroj (tzv. JetClean)

Výrazně snižuje potřebu ručního čistění, což snižuje časové i finanční náklady spojené s provozem přístroje. Široké aplikační použití z něj děla optimální výbavu každého GC/MSD systému.

Kapilární fluidní technologie zlepšují produktivitu, snížují provozní náklady a zvýšují analytický výkon

Pátá generace elektronické regulace tlaku (EPC) v kombinaci s inertním, miniaturizovaným systémem s minimálním mrtvým objemem a těsným spojením přímo v chromatografické peci přináší celou řadu různých konfigurací, které zvyšují možnosti a výkon vašeho GC a GC/MS systému.

Pro GC/MS analýzy komplexních vzorků s píky matrice s dlouhou dobou eluce je backflush (zpětný proplach kolony) základním nástrojem. Kratší analýzy, minimalizace potřeby číštění iontového zdroje a delší životnost kolon je velice cenným přínosem pro každou laboratoř.

Splittování na bází kapilárních fluidních technologií a Deans switching zjednodušuje a zlepšuje spolehlivost a využitelnost kombinací klasických detektorů a MSD jako jsou MSD-ECD, FID nebo použití metod heart-cutting. S ovládáním pomocí MassHunter nebo OpenLab softwaru mohou být tyto funkce běžně a jednoduše vyžívaný v GC/MSD metodách.

Aplikační použití a doporučené konfigurace

Náročné aplikace
 • Vhodné pro aplikace s důrazem na vysokou citlivost, případně pro aplikace s možností eliminace přípravy vzorků
 • Iontový zdroj HES + GC Intuvo 9000 nebo GC 8890
 • Detekční limit 1,5fg *
 • Nejvyšší možné technické řešení hmotnostní detekce s jednoduchým kvadrupólem
Zlatá střední cesta
 • Spolehlivé řešení vhodné pro většinu aplikací, nezbytné pro analýzu látek náchylných k vázání na aktivní místa povrchů nerez zdrojů
 • Inertní extrakční zdroj (EI)+ GC Intuvo 9000 nebo GC 8890
 • Možnost rozšíření o zdroj pro chemickou ionizaci (CI)
 • Detekční limit 10 fg *
 • Pomocí jednoduché výměny iontového zdroje lze přístroj upgradeovat až na přístroj s nejvyššími parametry (MSD s iontovým zdrojem HES)
Ekonomická varianta
 • Varianta pro jednoduché aplikace.
 • Nerezový iontový zdroj + GC Intuvo 9000, GC 8890** nebo 8860
 • Detekční limit 24 fg nebo 40 fg v případě v kombinaci s GC 8860.
 • V kombinaci s GC Intuvo nebo 8890 lze upgradovat na přístroj s vyšší citlivostí pomocí jednoduché výměny iontového zdroje na extrakční zdroj nebo až na HES zdroj.

Hmotnostní detektor 5977B umožňuje jednoduchý upgrade až na nejcitlivější variantu iontového zdroje. Pouhou výměnou iontového zdroje tak získáte vyšší třídu GC/MSD. Extrakční zdroj lze vyměnit za zdroj HES, nerezový iontový zdroj lze vyměnit za extrakční zdroj a za určitých podmínek i za zdroj typu HES.

*IDL –statisticky vyhodnocováno z 8 po sobě jdoucích nástřiků OFN (oktafluornaftalenu) na základě opakovatelnosti plochy píku se spolehlivostí 99%. Pro měření IDL iontového zdroje HES je použito 10 fg OFN, pro ostatní zdroje 100 fg OFN. Objem nástřiku je vždy 1 ul.

Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.