Tento produkt se již neprodává
Agilent 7000D Triple Quadrupole GC/MS System
Agilent 7000D Triple Quadrupole GC/MS SystemAgilent 7000D Triple Quadrupole GC/MS System
Agilent 7000D Triple Quadrupole GC/MS SystemAgilent 7000D GC/QQQ s analyzátorem typu trojitý kvadrupól je v kombinaci s Agilent 8890 GC ideálním řešením pro účely vysoce selektivní ultrastopové kvantitativní analýzy v komplexních matricích, jako jsou potraviny či vzorky životního prostředí.Zobrazit novější model stroje
O produktu

Agilent 7000D Triple Quadrupole GC/MS System

Snímáním selektivních hmotnostních přechodů je eliminována většina interferencí pocházejících z matrice, čímž dochází k významnému snížení poměru signálu k šumu. GC/QQQ 7000D dosahuje velmi nízkých limitů detekce/kvantifikace, což potvrzuje i detekční limit přístroje (IDL, instrument detection limit) 4fg OFN, jehož dosažení je požadováno při instalaci příístroje.

Vysoká citlivost přístroje je zachována i při akvizičních rychlostech 800 přechodů/sekundu (dwell time 0,5 msec), což umožňuje simultánní analýzu velkého množství sloučenin v rámci jednoho měření. Vysoká selektivita MS/MS současně zjednodušuje přípravu vzorků, zkracuje čas analýzy, eliminuje falešně pozitivní výsledky a zjednodušuje závěrečné vyhodnocování dat pro celkové zvýšení produktivity laboratoře.

Celý systém i analýza dat je plně ovládán softwarem MassHunter, který spolu s rozsáhlými databázemi pesticidů a environmetálních kontaminantů maximálně zjednodušuje vlastní analýzy od prvotního ladění instrumentu až po vytvoření závěrečného protokolu.

Základní informace Agilent 7000D GC/QQQ

 • Druhá generace iontových zdrojů s extraktorem: Vysoce citlivý EI zdroj spolu s novým detektorem umožňuje spolehlivou analýzu na ultra stopových hladinách, a to i ve velmi komplexních matricích (instalační specifikace: IDL ≤ 4 fg OFN). Inertní iontový zdroj programovatelný až do 350°C přináší lepší odezvy pro aktivní či pozdě se eluující analyty
 • Možnost použití iontových zdrojů s elektoronovou (EI) nebo chemickou ionizací (PCI a NCI)
 • Patentovaný hyperbolický kvadrupól s rozsahem hmot až do 1050 u; unikátní stabilita křemenného monolitického kvadrupólu umožňuje zahřívání až na 200°C pro automatické tepelné čištění a odstraňování kontaminace běžné u kovových kvadrupólů provozovaných při nižších teplotách
 • Triple-Axis HED-EM detektor s off-axis HEd-ED významným způsobem redukuje neutrální šum a snižuje detekční limity
 • Vysokotlaká lineární kolizní cela s "Helium Quench Gas" technologií pro snížení neutrální šumu z metastabilních atomů hélia
 • Samočistící iontový zdroj (JetClean Self Cleaning Ion Source) redukuje kontaminaci zdroje a snižuje nutnost údržby (čištění), čímž šetří čas a zvyšuje produktivitu měření
 • Technologie Quick vent umožňuje automatické a velmi rychlé zavzdušnění MS
 • MassHunter software umožňuje plnou kontrolu analýzy od počátečního ladění až po závěrečné vyreportování výsledků
 • Dynamic MRM (dMRM) mód pro snadnější tvorbu MS/MS akvizičních metod bez časových segmentů
 • Nástroj pro plně automatickou a efektivní optimalizaci MRM přechodů umožňuje spolu s databázemi pesticidů a environmentálních kontaminantů plně automatizovanou a efektivní tvorbu MS metod
 • Systém včasného upozornění (EMF) sleduje jednotlivé části GC a MS a napomáhá tak dodržovat planované udržby systému
 • Sleep-Wake mód výrazně šetří spotřebu nosného plynu a enerie
 • Programovatelný modul pro úsporu hélia snižuje spotřebu hélia v GC a GC/MS systémech výměnou za jiný nosný plyn během doby, kdy není přístroj aktivně využíván. Analytik může naprogramovat výměnu nosného plynu a velikost jeho průtoku. S využitím programovatelného modulu odpadá nutnost revalidace metody vyžadovaná při obvyklé výměně nosného plynu
 • Bezpečný provoz s použitím vodíku jako nosného plynu: celý systém Agilent 7000D GC/MS/MS je navržen tak, že umožňuje využití finančně méně náročného vodíku jako nosného plynu pro rychlejší analýzu a vyšší chromatografické rozlišení
 

Novinky

Toggle

Článek | Aplikace

Použití nového iontového zdroje s vysokou účinností při analýze těkavých organických látek metodou static headspace

Studie demonstrující výhody nového zdroje s vysokou účinností (High Efficiency Source - HES) na citlivost při stanovení těkavých organických látek (Volatile Organic Compounds - VOC).

Článek | Aplikace

Automatické stanovení Δ9-Tetrahydrocannabinolu (THC) a jeho metabolitů v krevním séru pomocí SPE-GC/MS

Byla vyvinuta a validována plně automatická SPE-GC/MS metoda pro stanovení THC a jeho hlavních metabolitů v krevním séru.