Agilent 7250 GC/Q-TOF s možností měkké (nízkoenergetické) EI

Út, 23.6.2020
| Originální článek z: HPST/Agilent 7250 GC/Q-TOF
První reálně použitelná měkká ionizace s dostatečnou citlivostí - jednoduchost a nové možnosti analýzy.

HPST: Agilent 7250 GC/Q-TOF s možností měkké (nízkoenergetické) EI

Agilent 7250 GC/Q-TOF představuje další, již 3. generaci GC/Q-TOF přístrojů, jejichž historie se začala psát před více jak deseti lety, a to myšlenkou přinést do oblasti plynové chromatografie zatím neexistující skutečný vysokorozlišovací MS/MS systém. Tento byl následně v roce 2011 představen jako Agilent GC/Q-TOF 7200A. Při vzniku tohoto prvního vysokorozlišovacího GC/TOF MS/MS systému byly využity technologie, které byly vyvinuty a zdokonalovány v předchozích desetiletích (technologie EI iontových zdrojů, pozlacený vyhřívaný kvadrupól, kolizní cela nebo TOF analyzátor).

Model 7200A byl po několika letech nahrazen 2. generací, a to modelem 7200B, který přinesl zlepšení výkonosti a robustnosti především díky nové generaci použité elektroniky. Zdokonaleny byly dále softwarové funkce zpracování komplexních dat zahrnující například tzv. SureMass, druhou generaci dekonvoluce umožňující rychlejší a přesnější zpracování naměřených dat a také unikátní knihovnu přesných hmot.

HPST: SureMass dekonvoluce v MassHunter Unknown analysis

Co je nového

Na první pohled se Vám může zdát, že GC/Q-TOF 7250 vypadá podobně jako předchozí generace, ale pokud se podíváme do jeho útrob, nalezneme zcela nový systém, který má s předchozími generacemi společného pramálo a obsahuje nejvýkonnější technologie v oblasti hmotností spektrometrie a zcela nově vyvinuté moduly.

Nový model 7250 přináší oproti modelu 7200B především vyšší rozlišení (cca dvojnásobné oproti 7200B) a přesnost snímaných hmot, čehož bylo dosaženo mimo jiné prodloužením letové dráhy o 50 % z původního 1 m na 1,5 m. Přístroj je dále vybaven zcela novou generací elektroniky, která umožňuje díky vyšší rychlosti simultánní sběr dat jak v tzv. hi-resolution módu, tak v módu širokého dynamického rozsahu, což dříve nebylo možné. Z aplikačního hlediska se jedná o výrazný posun umožňující současnou kvalitativní a kvantitativní analýzu bez omezení.

Další výraznou změnu pak představuje zcela nový iontový zdroj, který vychází z technologie vysokoúčinných iontových zdrojů (High Efficiency Source, HES) dosud využívaných v GC jednoduchých a trojitých kvadrupólech. Nový design iontového zdroje výrazně zvyšuje účinnost ionizace, což spolu s inovovaným systémem čoček zajišťuje až řádově vyšší citlivost celého systému. Vysoká citlivost systému, pak umožňuje provoz přístroje v módu měkké (nízkoenergetické) EI, při které ve spektrech dochází oproti standardní EI (elektronová energie 70 eV) k většímu posunu směrem k molekulovým iontům, jejichž přítomnost výrazně zjednodušuje identifikaci a strukturní analýzu neznámých látek.

HPST: Porovnání hmotnostních spekter při standardní (70 eV) a měkké (10 eV) EI

Není tak zapotřebí pro velkou část aplikací využívat možnosti CI (chemické ionizace) a snadno tak pouze změnou podmínek ionizace bez nutnosti jakýchkoliv hardwarových změn získat informace o molekulových iontech, provést s pomocí informací o přesných hmotách identifikaci neznámých látek, provádět MS/MS experimenty a mnoho dalšího.

HPST: Vysoce účinný iontový zdroj podporující citlivou nízkoenergetickou EI

Řádově vyšší citlivost pro standardní tvrdou ionizaci a dostatečná cistlivost pro měkkou ionizaci tak dělá z nového GC/Q-TOF systému velice mocný nástroj, přinášející nové možnosti analýz vzorků a zpracování dat.

K čemu lze GC/Q-TOF využít

  • Identifikace látek na základě vysokého rozlišení, přesné hmoty a vysoké citlivosti přístroje.

  • Identifikace s využitím dostatečně citlivé měkké nízkoenergetické EI pro vyšší zachování molekulového iontu (pozn. intenzita molekulového iontu závisí na typu sloučeniny). Možnost následných MS/MS experimentů.

  • Sledování isotopových profilů (isotope pattern) pro spolehlivější výpočet sumárních vzorců.

  • Spolehlivější detekce a identifikace látek díky vysokoúčinné ionizaci a SureMass dekonvolučnímu algoritmu v softwaru MassHunter.

  • Detekce stopového množství látek v nadbytku matrice díky širokému dynamickému rozsahu uvnitř spektra (in-spectrum dynamic range), tj. schopnosti měřit rozdílné intenzity iontů v rámci jednoho spektra.

  • Strukturní analýza s využitím MS/MS produktových spekter a softwaru Molecular Structure Correlator (MSC), ve kterém jsou ve spojení s online databázemi (např. ChemSpider, PubChem ad.) navrženy možné chemické struktury.

  • Kvantifikace analytů v širokém lineárním dynamickém rozsahu bez ztráty spektrální kvality dat.

  • Screening, profilování, kvantifikace, identifikace neznámých látek či pokročilé statistické zpracování high-resolution dat v softwaru MassHunter (Qual, Quant, Unknown analysis, Profinder, Profiler, MSC ad.).

HPST
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis and Characterization of ARC’s Injet Methanizer for Permanent Gases, Carbon Dioxide, and Light Hydrocarbons

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Estimation of Ethylene Oxide and Ethylene Chlorohydrin in Sesame Seeds Using Agilent 8890 GC and 7000D Triple Quadupole MS System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Fast Pesticide Residue Analysis in Food with a Benchtop GC-TOFMS

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Trace Level Quantitation of 6 Nitrosamines in Metformin API by Dynamic Headspace GC-MS/MS

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Determination of Volatile Organic Compounds in Water by Purge and Trap Gas Chromatography/Mass Spectrometry

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Aplikace | Produkt

Agilent 7010 GC/MS/MS trojitý kvadrupól v analýze environmentálních kontaminantů

Komplexní výsledky reálného demo měření aplikačních specialistů HPST pro 41 enviro kontaminantů a vzorků povrchových vod pomocí GC/QQQ Agilent 7010 series.
Článek | Přednáška

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Co přináší vysoké rozlišení a přesná hmota (HRAM) v plynné fázi?

Na letošní 21. Škole hmotnostní spektrometrie se v naší přednášce zaměříme na možnosti GC/Q-TOF instrumentace a na to, jak lze vytěžit maximum informací z měřeného vzorku pomocí softwarových algoritmů.
Článek | Produkt

Agilent MassHunter Profinder

Agilent MassHunter Profinder je člen rodiny softwaru MassHunter navržený speciálně pro chemometrické profilování MS dat z Agilent GC/MSD, GC/Q-TOF, LC/TOF a LC/Q-TOF.
Článek | Laboratoře

Centrální laboratoře - Laboratoř hmotnostní spektrometrie

Laboratoř provádí měření hmotnostních spekter organických sloučenin a směsí organických látek s využitím separační techniky plynové (GC) a reverzní kapalinové (RP-HPLC) chromatografie.
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis and Characterization of ARC’s Injet Methanizer for Permanent Gases, Carbon Dioxide, and Light Hydrocarbons

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Estimation of Ethylene Oxide and Ethylene Chlorohydrin in Sesame Seeds Using Agilent 8890 GC and 7000D Triple Quadupole MS System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Fast Pesticide Residue Analysis in Food with a Benchtop GC-TOFMS

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Trace Level Quantitation of 6 Nitrosamines in Metformin API by Dynamic Headspace GC-MS/MS

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Determination of Volatile Organic Compounds in Water by Purge and Trap Gas Chromatography/Mass Spectrometry

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Aplikace | Produkt

Agilent 7010 GC/MS/MS trojitý kvadrupól v analýze environmentálních kontaminantů

Komplexní výsledky reálného demo měření aplikačních specialistů HPST pro 41 enviro kontaminantů a vzorků povrchových vod pomocí GC/QQQ Agilent 7010 series.
Článek | Přednáška

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Co přináší vysoké rozlišení a přesná hmota (HRAM) v plynné fázi?

Na letošní 21. Škole hmotnostní spektrometrie se v naší přednášce zaměříme na možnosti GC/Q-TOF instrumentace a na to, jak lze vytěžit maximum informací z měřeného vzorku pomocí softwarových algoritmů.
Článek | Produkt

Agilent MassHunter Profinder

Agilent MassHunter Profinder je člen rodiny softwaru MassHunter navržený speciálně pro chemometrické profilování MS dat z Agilent GC/MSD, GC/Q-TOF, LC/TOF a LC/Q-TOF.
Článek | Laboratoře

Centrální laboratoře - Laboratoř hmotnostní spektrometrie

Laboratoř provádí měření hmotnostních spekter organických sloučenin a směsí organických látek s využitím separační techniky plynové (GC) a reverzní kapalinové (RP-HPLC) chromatografie.
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis and Characterization of ARC’s Injet Methanizer for Permanent Gases, Carbon Dioxide, and Light Hydrocarbons

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Estimation of Ethylene Oxide and Ethylene Chlorohydrin in Sesame Seeds Using Agilent 8890 GC and 7000D Triple Quadupole MS System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Fast Pesticide Residue Analysis in Food with a Benchtop GC-TOFMS

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Trace Level Quantitation of 6 Nitrosamines in Metformin API by Dynamic Headspace GC-MS/MS

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Determination of Volatile Organic Compounds in Water by Purge and Trap Gas Chromatography/Mass Spectrometry

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Aplikace | Produkt

Agilent 7010 GC/MS/MS trojitý kvadrupól v analýze environmentálních kontaminantů

Komplexní výsledky reálného demo měření aplikačních specialistů HPST pro 41 enviro kontaminantů a vzorků povrchových vod pomocí GC/QQQ Agilent 7010 series.
Článek | Přednáška

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Co přináší vysoké rozlišení a přesná hmota (HRAM) v plynné fázi?

Na letošní 21. Škole hmotnostní spektrometrie se v naší přednášce zaměříme na možnosti GC/Q-TOF instrumentace a na to, jak lze vytěžit maximum informací z měřeného vzorku pomocí softwarových algoritmů.
Článek | Produkt

Agilent MassHunter Profinder

Agilent MassHunter Profinder je člen rodiny softwaru MassHunter navržený speciálně pro chemometrické profilování MS dat z Agilent GC/MSD, GC/Q-TOF, LC/TOF a LC/Q-TOF.
Článek | Laboratoře

Centrální laboratoře - Laboratoř hmotnostní spektrometrie

Laboratoř provádí měření hmotnostních spekter organických sloučenin a směsí organických látek s využitím separační techniky plynové (GC) a reverzní kapalinové (RP-HPLC) chromatografie.
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis and Characterization of ARC’s Injet Methanizer for Permanent Gases, Carbon Dioxide, and Light Hydrocarbons

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Estimation of Ethylene Oxide and Ethylene Chlorohydrin in Sesame Seeds Using Agilent 8890 GC and 7000D Triple Quadupole MS System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Fast Pesticide Residue Analysis in Food with a Benchtop GC-TOFMS

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Trace Level Quantitation of 6 Nitrosamines in Metformin API by Dynamic Headspace GC-MS/MS

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Determination of Volatile Organic Compounds in Water by Purge and Trap Gas Chromatography/Mass Spectrometry

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Aplikace | Produkt

Agilent 7010 GC/MS/MS trojitý kvadrupól v analýze environmentálních kontaminantů

Komplexní výsledky reálného demo měření aplikačních specialistů HPST pro 41 enviro kontaminantů a vzorků povrchových vod pomocí GC/QQQ Agilent 7010 series.
Článek | Přednáška

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Co přináší vysoké rozlišení a přesná hmota (HRAM) v plynné fázi?

Na letošní 21. Škole hmotnostní spektrometrie se v naší přednášce zaměříme na možnosti GC/Q-TOF instrumentace a na to, jak lze vytěžit maximum informací z měřeného vzorku pomocí softwarových algoritmů.
Článek | Produkt

Agilent MassHunter Profinder

Agilent MassHunter Profinder je člen rodiny softwaru MassHunter navržený speciálně pro chemometrické profilování MS dat z Agilent GC/MSD, GC/Q-TOF, LC/TOF a LC/Q-TOF.
Článek | Laboratoře

Centrální laboratoře - Laboratoř hmotnostní spektrometrie

Laboratoř provádí měření hmotnostních spekter organických sloučenin a směsí organických látek s využitím separační techniky plynové (GC) a reverzní kapalinové (RP-HPLC) chromatografie.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.