Agilent 7250 GC/Q-TOF s možností měkké (nízkoenergetické) EI | LabRulez GCMS

Agilent 7250 GC/Q-TOF s možností měkké (nízkoenergetické) EI

Út, 23.6.2020
| Originální článek z: HPST/Agilent 7250 GC/Q-TOF
První reálně použitelná měkká ionizace s dostatečnou citlivostí - jednoduchost a nové možnosti analýzy.
Video placeholder

HPST: Agilent 7250 GC/Q-TOF s možností měkké (nízkoenergetické) EI

Agilent 7250 GC/Q-TOF představuje další, již 3. generaci GC/Q-TOF přístrojů, jejichž historie se začala psát před více jak deseti lety, a to myšlenkou přinést do oblasti plynové chromatografie zatím neexistující skutečný vysokorozlišovací MS/MS systém. Tento byl následně v roce 2011 představen jako Agilent GC/Q-TOF 7200A. Při vzniku tohoto prvního vysokorozlišovacího GC/TOF MS/MS systému byly využity technologie, které byly vyvinuty a zdokonalovány v předchozích desetiletích (technologie EI iontových zdrojů, pozlacený vyhřívaný kvadrupól, kolizní cela nebo TOF analyzátor).

Model 7200A byl po několika letech nahrazen 2. generací, a to modelem 7200B, který přinesl zlepšení výkonosti a robustnosti především díky nové generaci použité elektroniky. Zdokonaleny byly dále softwarové funkce zpracování komplexních dat zahrnující například tzv. SureMass, druhou generaci dekonvoluce umožňující rychlejší a přesnější zpracování naměřených dat a také unikátní knihovnu přesných hmot.

HPST: SureMass dekonvoluce v MassHunter Unknown analysis

Co je nového

Na první pohled se Vám může zdát, že GC/Q-TOF 7250 vypadá podobně jako předchozí generace, ale pokud se podíváme do jeho útrob, nalezneme zcela nový systém, který má s předchozími generacemi společného pramálo a obsahuje nejvýkonnější technologie v oblasti hmotností spektrometrie a zcela nově vyvinuté moduly.

Nový model 7250 přináší oproti modelu 7200B především vyšší rozlišení (cca dvojnásobné oproti 7200B) a přesnost snímaných hmot, čehož bylo dosaženo mimo jiné prodloužením letové dráhy o 50 % z původního 1 m na 1,5 m. Přístroj je dále vybaven zcela novou generací elektroniky, která umožňuje díky vyšší rychlosti simultánní sběr dat jak v tzv. hi-resolution módu, tak v módu širokého dynamického rozsahu, což dříve nebylo možné. Z aplikačního hlediska se jedná o výrazný posun umožňující současnou kvalitativní a kvantitativní analýzu bez omezení.

Další výraznou změnu pak představuje zcela nový iontový zdroj, který vychází z technologie vysokoúčinných iontových zdrojů (High Efficiency Source, HES) dosud využívaných v GC jednoduchých a trojitých kvadrupólech. Nový design iontového zdroje výrazně zvyšuje účinnost ionizace, což spolu s inovovaným systémem čoček zajišťuje až řádově vyšší citlivost celého systému. Vysoká citlivost systému, pak umožňuje provoz přístroje v módu měkké (nízkoenergetické) EI, při které ve spektrech dochází oproti standardní EI (elektronová energie 70 eV) k většímu posunu směrem k molekulovým iontům, jejichž přítomnost výrazně zjednodušuje identifikaci a strukturní analýzu neznámých látek.

HPST: Porovnání hmotnostních spekter při standardní (70 eV) a měkké (10 eV) EI

Není tak zapotřebí pro velkou část aplikací využívat možnosti CI (chemické ionizace) a snadno tak pouze změnou podmínek ionizace bez nutnosti jakýchkoliv hardwarových změn získat informace o molekulových iontech, provést s pomocí informací o přesných hmotách identifikaci neznámých látek, provádět MS/MS experimenty a mnoho dalšího.

HPST: Vysoce účinný iontový zdroj podporující citlivou nízkoenergetickou EI

Řádově vyšší citlivost pro standardní tvrdou ionizaci a dostatečná cistlivost pro měkkou ionizaci tak dělá z nového GC/Q-TOF systému velice mocný nástroj, přinášející nové možnosti analýz vzorků a zpracování dat.

K čemu lze GC/Q-TOF využít

  • Identifikace látek na základě vysokého rozlišení, přesné hmoty a vysoké citlivosti přístroje.

  • Identifikace s využitím dostatečně citlivé měkké nízkoenergetické EI pro vyšší zachování molekulového iontu (pozn. intenzita molekulového iontu závisí na typu sloučeniny). Možnost následných MS/MS experimentů.

  • Sledování isotopových profilů (isotope pattern) pro spolehlivější výpočet sumárních vzorců.

  • Spolehlivější detekce a identifikace látek díky vysokoúčinné ionizaci a SureMass dekonvolučnímu algoritmu v softwaru MassHunter.

  • Detekce stopového množství látek v nadbytku matrice díky širokému dynamickému rozsahu uvnitř spektra (in-spectrum dynamic range), tj. schopnosti měřit rozdílné intenzity iontů v rámci jednoho spektra.

  • Strukturní analýza s využitím MS/MS produktových spekter a softwaru Molecular Structure Correlator (MSC), ve kterém jsou ve spojení s online databázemi (např. ChemSpider, PubChem ad.) navrženy možné chemické struktury.

  • Kvantifikace analytů v širokém lineárním dynamickém rozsahu bez ztráty spektrální kvality dat.

  • Screening, profilování, kvantifikace, identifikace neznámých látek či pokročilé statistické zpracování high-resolution dat v softwaru MassHunter (Qual, Quant, Unknown analysis, Profinder, Profiler, MSC ad.).

HPST
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Over 300 Pesticides in Cayenne Pepper

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Characterization and Comparison of Whiskey Aroma Profiles with GC-TOFMS and ChromaTOF Sync

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, SPME, GC/TOF, Software
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of volatile organic compounds in drinking water according to U.S. EPA Method 524.4

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí

Impact of GC Liners on Lab Productivity While Analyzing Complex Matrices

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Extraction and Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Infant Formula

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Přednáška

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Co přináší vysoké rozlišení a přesná hmota (HRAM) v plynné fázi?

Na letošní 21. Škole hmotnostní spektrometrie se v naší přednášce zaměříme na možnosti GC/Q-TOF instrumentace a na to, jak lze vytěžit maximum informací z měřeného vzorku pomocí softwarových algoritmů.
Článek | Laboratoře

Centrální laboratoře - Laboratoř hmotnostní spektrometrie

Laboratoř provádí měření hmotnostních spekter organických sloučenin a směsí organických látek s využitím separační techniky plynové (GC) a reverzní kapalinové (RP-HPLC) chromatografie.
Video | Přednáška

Co se skrývá v mém vzorku? Aneb možnosti GC/MS identifikace neznámých látek nejen kapalným nástřikem (záznám přednášky)

V přednášce naší aplikační GC & GCMS specialistky Kamily Hanišové jsme si na reálných příkladech ukázali, jaké jsou v současné době možnosti identifikace neznámých látek.
Článek | Osobnosti

Karel Ubik: Historie hmotnostní spektrometrie v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Pod celým spektrometrem ve tvaru L byl na odstranění vibrací vystavěn 20 cm vysoký blok skládající se z vrstev betonu, korku, olova a plastu.
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Over 300 Pesticides in Cayenne Pepper

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Characterization and Comparison of Whiskey Aroma Profiles with GC-TOFMS and ChromaTOF Sync

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, SPME, GC/TOF, Software
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of volatile organic compounds in drinking water according to U.S. EPA Method 524.4

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí

Impact of GC Liners on Lab Productivity While Analyzing Complex Matrices

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Extraction and Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Infant Formula

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Přednáška

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Co přináší vysoké rozlišení a přesná hmota (HRAM) v plynné fázi?

Na letošní 21. Škole hmotnostní spektrometrie se v naší přednášce zaměříme na možnosti GC/Q-TOF instrumentace a na to, jak lze vytěžit maximum informací z měřeného vzorku pomocí softwarových algoritmů.
Článek | Laboratoře

Centrální laboratoře - Laboratoř hmotnostní spektrometrie

Laboratoř provádí měření hmotnostních spekter organických sloučenin a směsí organických látek s využitím separační techniky plynové (GC) a reverzní kapalinové (RP-HPLC) chromatografie.
Video | Přednáška

Co se skrývá v mém vzorku? Aneb možnosti GC/MS identifikace neznámých látek nejen kapalným nástřikem (záznám přednášky)

V přednášce naší aplikační GC & GCMS specialistky Kamily Hanišové jsme si na reálných příkladech ukázali, jaké jsou v současné době možnosti identifikace neznámých látek.
Článek | Osobnosti

Karel Ubik: Historie hmotnostní spektrometrie v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Pod celým spektrometrem ve tvaru L byl na odstranění vibrací vystavěn 20 cm vysoký blok skládající se z vrstev betonu, korku, olova a plastu.
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Over 300 Pesticides in Cayenne Pepper

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Characterization and Comparison of Whiskey Aroma Profiles with GC-TOFMS and ChromaTOF Sync

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, SPME, GC/TOF, Software
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of volatile organic compounds in drinking water according to U.S. EPA Method 524.4

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí

Impact of GC Liners on Lab Productivity While Analyzing Complex Matrices

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Extraction and Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Infant Formula

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Přednáška

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Co přináší vysoké rozlišení a přesná hmota (HRAM) v plynné fázi?

Na letošní 21. Škole hmotnostní spektrometrie se v naší přednášce zaměříme na možnosti GC/Q-TOF instrumentace a na to, jak lze vytěžit maximum informací z měřeného vzorku pomocí softwarových algoritmů.
Článek | Laboratoře

Centrální laboratoře - Laboratoř hmotnostní spektrometrie

Laboratoř provádí měření hmotnostních spekter organických sloučenin a směsí organických látek s využitím separační techniky plynové (GC) a reverzní kapalinové (RP-HPLC) chromatografie.
Video | Přednáška

Co se skrývá v mém vzorku? Aneb možnosti GC/MS identifikace neznámých látek nejen kapalným nástřikem (záznám přednášky)

V přednášce naší aplikační GC & GCMS specialistky Kamily Hanišové jsme si na reálných příkladech ukázali, jaké jsou v současné době možnosti identifikace neznámých látek.
Článek | Osobnosti

Karel Ubik: Historie hmotnostní spektrometrie v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Pod celým spektrometrem ve tvaru L byl na odstranění vibrací vystavěn 20 cm vysoký blok skládající se z vrstev betonu, korku, olova a plastu.
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Over 300 Pesticides in Cayenne Pepper

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Characterization and Comparison of Whiskey Aroma Profiles with GC-TOFMS and ChromaTOF Sync

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, SPME, GC/TOF, Software
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of volatile organic compounds in drinking water according to U.S. EPA Method 524.4

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí

Impact of GC Liners on Lab Productivity While Analyzing Complex Matrices

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Extraction and Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Infant Formula

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Přednáška

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Co přináší vysoké rozlišení a přesná hmota (HRAM) v plynné fázi?

Na letošní 21. Škole hmotnostní spektrometrie se v naší přednášce zaměříme na možnosti GC/Q-TOF instrumentace a na to, jak lze vytěžit maximum informací z měřeného vzorku pomocí softwarových algoritmů.
Článek | Laboratoře

Centrální laboratoře - Laboratoř hmotnostní spektrometrie

Laboratoř provádí měření hmotnostních spekter organických sloučenin a směsí organických látek s využitím separační techniky plynové (GC) a reverzní kapalinové (RP-HPLC) chromatografie.
Video | Přednáška

Co se skrývá v mém vzorku? Aneb možnosti GC/MS identifikace neznámých látek nejen kapalným nástřikem (záznám přednášky)

V přednášce naší aplikační GC & GCMS specialistky Kamily Hanišové jsme si na reálných příkladech ukázali, jaké jsou v současné době možnosti identifikace neznámých látek.
Článek | Osobnosti

Karel Ubik: Historie hmotnostní spektrometrie v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Pod celým spektrometrem ve tvaru L byl na odstranění vibrací vystavěn 20 cm vysoký blok skládající se z vrstev betonu, korku, olova a plastu.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.