Agilent 7250 GC/Q-TOF System | LabRulez GCMS
Agilent 7250 GC/Q-TOF System
Agilent 7250 GC/Q-TOF SystemAgilent 7250 GC/Q-TOF System
Agilent 7250 GC/Q-TOF SystemAgilent 7250 GC/QTOF představuje další generaci GC/QTOF přístrojů, jejichž historie se začala psát již před víc jak deseti lety, kdy byl představen první Agilent GC/QTOF 7200A. Při vzniku tohoto prvního vysokorozlišovacího GC TOF MS/MS systému byly využity technologie, které byly vyvinuty a zdokonalovány v předchozích desetiletích.
O produktu

Agilent 7250 GC/Q-TOF System

Nový model GC/Q-TOF Agilent 7250 Series přináší oproti modelu 7200B především vyšší rozlišení (cca dvojnásobné oproti 7200B) a přesnost snímaných hmot, čehož bylo dosaženo mimo jiné prodloužením letové dráhy o 50% z původního 1 m na 1,5 m.

Přístroj je dále vybaven zcela novou generací elektroniky, která umožňuje díky vyšší rychlosti simultánní sběr dat jak v tzv. hi-resolution módu, tak v módu širokého dynamického rozsahu, což dříve nebylo možné. Z aplikačního hlediska se jedná o výrazný posun umožňující současnou kvalitativní a kvantitativní analýzu bez omezení.

Další výraznou změnu pak představuje zcela nový iontový zdroj, který vychází z technologie vysokoúčinných iontových zdrojů (High Efficiency Source, HES) dosud využívaných v GC jednoduchých a trojitých kvadrupólech. Nový design iontového zdroje zvyšuje účinnost ionizace, což spolu s inovovaným systémem čoček zajišťuje vyšší citlivost celého systému. Vysoká citlivost systému, pak umožňuje provoz přístroje v módu měkké (nízkoenergetické) EI, při které ve spektrech dochází oproti standardní EI (elektronová energie 70 eV) k většímu posunu směrem k molekulovým iontům, jejichž přítomnost výraz.

K čemu lze GC/Q-TOF využít?

  • Identifikace látek na základě vysokého rozlišení, přesné hmoty a vysoké citlivosti přístroje
  • Identifikace s využitím měkké nízkoenergetické EI pro vyšší zachování molekulového iontu (pozn. intenzita molekulového iontů závisí na typu sloučeniny). Možnost následných MS/MS experimentů
  • Sledování isotopových profilů (isotope pattern) pro spolehlivější výpočet sumárních vzorců
  • Spolehlivější detekce a identifikace látek díky vysokoúčinné ionizaci a SureMass dekonvolučnímu algoritmu v softwaru MassHunter
  • Detekce stopového množství látek v nadbytku matrice díky širokému dynamickému rozsahu uvnitř spektra (in-spectrum dynamic range), tj. schopnosti měřit rozdílné intenzity iontů v rámci jednoho spektra
  • Strukturní analýza s využitím MS/MS produktových spekter a softwaru Molecular Structure Correlator (MSC), ve kterém jsou ve spojení s online databázemi (např. ChemSpider, PubChem ad.) navrženy možné chemické struktury
  • Kvantifikace analytů v širokém lineárním dynamickém rozsahu bez ztráty spektrální kvality dat
  • Screening, profilování, kvantifikace, identifikace neznámých látek či pokročilé statistické zpracování high-resolution dat v softwaru MassHunter (Qual, Quant, Unknown analysis, Profinder, Profiler, MSC ad.)
 

Novinky

Toggle
Článek | Aplikace

Přehled GC a GC/MS aplikací Agilent Technologies 01-05/2023

Přinášíme Vám přehled 21 GC a GC/MS aplikací a dokumentů publikovaných Agilent Technologies od ledna do května 2023.
Přednáška | Video

Agilent Capillary Flow Technology – technologie kapilárního proudění Agilent (záznam přednášky)

Záznam přednášky Daniela Sandera z letošního HPST semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies na téma dělení toků v plynové chromatografii.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.