21. Škola hmotnostní spektrometrie: Co přináší vysoké rozlišení a přesná hmota (HRAM) v plynné fázi? | LabRulez GCMS

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Co přináší vysoké rozlišení a přesná hmota (HRAM) v plynné fázi?

Út, 8.9.2020
| Originální článek z: HPST/Agilent 7250 GC/Q-TOF system
Na letošní 21. Škole hmotnostní spektrometrie se v naší přednášce zaměříme na možnosti GC/Q-TOF instrumentace a na to, jak lze vytěžit maximum informací z měřeného vzorku pomocí softwarových algoritmů.
Video placeholder

HPST: Agilent Technologies 7250 GC/Q-TOF system

Nezmeškejte prezentaci na toto téma na 21. Škole hmotnostní spektrometrie, která se zaměří nejen na vlastnosti a možnosti GC/MS QTOF instrumentace, ale především si v ní ukážeme, jak lze vytěžit maximum informací z měřeného vzorku pomocí softwarových algoritmů.

K identifikaci neznámých látek ve vzorcích, k diferenční analýze pro účely „omics“ přístupů nebo širokému screeningu skupin látek se široce využívají techniky hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením a měřením přesné hmoty (High resolution accurate mass, HRAM). Nejčastěji se přitom využívají techniky vysokorozlišovací MS ve spojení s kapalinovou chromatografií (LC), protože velká část biologicky aktivních látek je polární, netěkavé, popř. vysokomolekulární povahy.

Pokud ale vstoupíme do světa těkavějších malých molekul, řadu výhod nám přinese naopak separace pomocí plynové chromatografie (GC). Optimalizace GC/MS metody může být jednodušší, neboť mobilní fáze je inertní plyn, který se neúčastní procesu ionizace. Nedocenitelnou výhodou je naměření standardních EI spekter, která je možno prohledávat v univerzálních a obsáhlých MS knihovnách. Navíc GC separace je obecně účinnější než LC, a poměrně snadno lze realizovat i vysoce účinné separační techniky jako je ortogonální dvourozměrná plynová chromatografie (GCxGC).

Pokud je MS detektor navíc vybaven schopností měření přesné hmoty a izotopové obálky, máme k dispozici rozšířené možnosti identifikace a screeningu neznámých sloučenin. Můžeme poměrně snadno interpretovat MS spektra přiřazením sumárních vzorců jednotlivých iontů a určit struktury látky pomocí softwarové interpretace MS/MS spekter. Lze také využít informace o přesné hmotě a izotopové obálce ke screeningu látek proti databázi.

Agilent GC/MS QTOF 7250 je unikátní přístroj, který v sobě spojuje výhody měření vysokého rozlišení a přesné hmoty spolu s kvalitní izotopovou obálkou a zároveň možnosti realizace MS/MS experimentů. Přístroj je vybaven ionizací Electron Impact (EI), low energy EI a chemickou ionizací (CI), což umožňuje provádění celé řady experimentů za účelem identifikace látek. V dnešní době však přístroj sebelepší kvality nemůže obstát, pokud uživateli neposkytne také softwarové nástroje a sofistikované postupy pro zpracování dat. V prezentaci se proto zaměříme nejen na vlastnosti a možnosti GC/MS QTOF instrumentace, ale především si ukážeme, jak lze vytěžit maximum informací z měřeného vzorku pomocí softwarových algoritmů.

  • Akce: 21. Škola hmotnostní spektrometrie
  • Prezentace: Co přináší vysoké rozlišení a přesná hmota (HRAM) v plynné fázi?
  • Přednáší: Jitka Zrostlíková, HPST, s.r.o.
  • Čas: úterý, 15. 9. 2020, od 18:30

Kompletní program 21. Školy hmotnostní spektrometrie.

HPST
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.