21. Škola hmotnostní spektrometrie | LabRulez GCMS

21. Škola hmotnostní spektrometrie

13 - 18. září 2020
Letošní ročník otevírá třetí desetiletí Školy MS a v odborném programu nebudou chybět přednáškové sekce, plakátová sdělení a v neděli 13. 9. odpoledne a pondělí 14. 9. dopoledne také krátké kurzy, na které se budete moci registrovat samostatně.
Hotely Srní: Hotel Srní

Hotely Srní: Hotel Srní

Milí příznivci hmotnostní spektrometrie,

rádi bychom Vás pozvali na již 21. ročník Školy hmotnostní spektrometrie, který se bude konat ve dnech 13. – 18. září 2020 v Hotelu Srní v horské obci Srní v Národním parku Šumava.

Letošní ročník otevírá třetí desetiletí Školy MS a v odborném programu nebudou chybět přednáškové sekce, plakátová sdělení a v neděli 13. 9. odpoledne a pondělí 14. 9. dopoledne také krátké kurzy, na které se budete moci registrovat samostatně. Můžete se těšit na přednášky o odstraňování technických problémů, údržbě, ladění a kalibraci hmotnostních spektrometrů, samostatné sekce budou věnovány i interpretace hmotnostních spekter pro malé molekuly i velké biomolekuly, validace hmotnostně spektrometrických dat ve spojení s chromatografickými technikami i samostatně a také statistické vyhodnocení výsledků. Důležitou částí školy bude spojení hmotnostní spektrometrie se separačními technikami včetně nových trendů jak z pohledu chromatografie (např. vícerozměrná kapalinová chromatografie, ultravysokoúčinná superkritická fluidní chromatografie ve spojení s MS), tak i z pohledu hmotnostní spektrometrie (např. novinky ve vysokorozlišující MS a iontové mobilitě). Budou zařazeny i přednášky na téma aplikací pro vybrané oblasti a to vše prezentované předními odborníky z České republiky i ze zahraničí. Novinkou letošní školy bude zahrnutí přednáškové sekce „Mládí vpřed“, kde dostanou mladí vědci z řad studentů a mladých postdoků příležitost prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek. Jako každý rok nebudou chybět středeční výlety a společenské večery, a to nově i v neděli, kdy se společenský večer bude nést v duchu motta „Hmotníkáři sobě aneb vědci se baví“.

Věříme, že tento ročník nabídne něco nového pro všechny zájemce od nováčků v hmotnostní spektrometrii až pro pokročilé uživatele a že kromě nově získaných odborných znalostí bude Škola MS jako vždy i místem pro získání nových přátelství a kulturně-společenských zážitků.

Těšíme se na viděnou.

Za organizační tým,

Michal Holčapek

REGISTRACE

ONLINE REGISTRACE

MÍSTO KONÁNÍ

Letošní ročník školy hmotnostní spektrometrie se uskuteční v Hotelu Srní v srdci Národního parku Šumava, v nadmořské výšce 845 metrů nad mořem. Jako jediný hotel v České republice má klasický krytý bazén o rozměrech 25 x 12,5 m a vlastní víceúčelovou halu, kde si můžete zahrát nejrůznější sporty od tenisu, přes basketbal až po florbal. Je to i ideální výchozí bod turistických, cyklistických a běžeckých tras v regionu. Přímo v Srní je výběh s vlčí smečkou.

Program 21. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie

Neděle 13. září

 • 11:00 – 14:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 12:00 – 14:00 Oběd
Krátké kurzy - poběží paralelně
 • 14:00 – 15:45 Krátké kurzy (I, II, III)
 • 15:45 – 16:15 Přestávka na kávu
 • 16:15 – 18:00 Krátké kurzy (I, II, III) -pokračování

 • A/ Spojení dvourozměrné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie: teoretické základy a praktické aplikace (P. Česla, T. Hájek)

 • B/ Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii (D. Friedecký)
 • C/ Interpretace EI spekter – 1. část (M. Polášek)

 • 18:30 – 20:00 Večeře s rautem ve středomořském stylu

 • 20:00 – 21:00 Přednáška Národní park Šumava
 • 21:00 – ??? Společenský večer firmy Shimadzu: Hmotníkáři sobě aneb vědci se baví

Pondělí 14. září

 • 7:40 – 8:00 Registrace účastníků kurzů
Krátké kurzy - poběží paralelně
 • 8:00 – 10:00 Krátké kurzy (III, IV, V)
 • 10:00– 10:30 Přestávka na kávu
 • 10:30 – 12:00 Krátké kurzy (III, IV, V) -pokračování

 • D/ Lipidomic analysis (G. Liebisch)

 • E/ Úvod do proteomické analýzy s využitím hmotnostní spektrometrie (P. Novák, P. Halada, K. Harant, P. Talacko)
 • F/ Interpretace EI spekter – 2. část (M. Polášek)

 • 11:00 – 14:00 Příjezd účastníků, registrace

 • 12:00 – 14:00 Oběd
 • 14:00 – 14:20 Zahájení 21. Školy hmotnostní spektrometrie (M. Holčapek)
SEKCE I. Aktuální témata v hmotnostní spektrometrii (Předsedající: M. Holčapek)
 • 14:20 – 15:05 Kam směřuje vývoj v hmotnostní spektrometrii? (J. Preisler)
 • 15:05 – 15:50 Zobrazovací hmotnostní spektrometrie: Od kapustové hlávky po jednotlivé buňky (A. Svatoš)
 • 15:50 – 16:35 Klinická hmotnostní spektrometrie (V. Havlíček)
 • 16:35 – 17:05 Přestávka na kávu
SEKCE II. Slavnostní sekce: Cena Vladimíra Hanuše Sponzorem letošního ročníku je firma Shimadzu (Předsedající: J. Preisler, V. Kanický)
 • 17:05 – 17:15 Vyhlášení ceny
 • 17:15 – 17:45 Přednáška laureáta ceny (Vítěz ceny)
 • 17:45 – 18:15 The Next Step in Omics and Imaging: CCS Values for Substantially Improved Data Quality (A.Ingendoh(Bruker))

 • 19:15 – 20:30 Večeře s rautem všumavském stylu

 • 20:30 – ??? Společenský večer firmy Bruker Daltonics: Rockový koncert skupiny LA SKLEROSA –od zpěvu k tanci

Úterý 15. září

SEKCE III. Vysoké rozlišení v MS a iontové mobilitě (Předsedající: V. Havlíček)
 • 8:30 – 9:10 Orbitální past (J. Žabka)
 • 9:10 – 9:50 Iontová cyklotronová rezonance (P. Novák)
 • 9:50 – 10:30 Iontová mobilita (K. Lemr)
 • 10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
SEKCE IV. Vysoko-rozlišující chromatografické techniky a MS (Předsedající: K. Lemr)
 • 11:00 – 11:30 Přehled chromatografických módů pro spojení LC/MS (J. Urban)
 • 11:30 – 12:00 Dvoudimenzionální LC/MS (P. Česla)
 • 12:00 – 12:30 Ultrahigh-performance supercritical fluid chromatography/MS (D. Wolrab)
 • 12:30 – 14:00 Oběd
 • 13:00 – 13:45 Plakátová sdělení (licháčísla)
SEKCE V. Omické přístupy (Předsedající: R. Jirásko)
 • 14:00 – 14:40 Lipidomic analysis (G. Liebisch)
 • 14:40 – 15:20 Metabolomická analýza (O. Novák)
 • 15:20 – 16:00 Izotopické značení ve výzkumu metabolických cest (M. Moos)
 • 16:00 – 16:30 Přestávka na kávu
SEKCE VI. Kvantitativní analýza (Předsedající: O. Novák)
 • 16:30 – 17:10 Porovnání MS s nízkým a vysokým rozlišením v kvantitativní analýze (R. Grabic)
 • 17:10 – 17:40 Matriční efekty v HPLC/MS a UHPSFC/MS (L. Nováková)
 • 17:40 – 18:00 Validace analytických metod v hmotnostní spektrometrii (M. Chocholoušková)
 • 18:00 – 18:30 Co přináší vysoké rozlišení a přesná hmota (HRAM) v plynné fázi?J. Zrostlíková (HPST)
 • 18:30 – 19:15 Plakátová sdělení (sudá čísla)

 • 19:15 – 20:30 Večeře s rautem vešpanělském stylu

 • 20:30 – ??? Společenský večer firmy HPST: Vibrační spektra andělské hudby

Středa 16. září

SEKCE VII. Praktické aspekty hmotnostní spektrometrie (Předsedající: L. Nováková)
 • 8:30 – 9:00 Ladění a kalibrace hmotnostních spektrometrů (L. Feigerl)
 • 9:00 – 9:30 Čištění a údržba hmotnostních spektrometrů (O. Kotland)
 • 9:30 – 10:00 Optimalizace podmínek SRM měření a nastavení dalších skenových režimů na trojitém kvadrupólu v LC/MS/MS (T. Korba)
 • 10:00 – 10:30 Akviziční režimy u hmotnostních spektrometrů s vysokým rozlišením v praxi (O. Lacina)
 • 10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
SEKCE VIII. Troubleshooting v hmotnostní spektrometrii (Předsedající: M. Polášek)
 • 11:00 – 12:00 Řešení typických problémů v hmotnostní spektrometrii: LC/MS (L. Nováková)
 • 12:00 – 12:30 Řešení typických problémů v MALDI-MS (P. Halada)
 • 12:30 – 13:00 50 let inovací SCIEXu - nový Triple Quad 7500 a Echo MS s akustickým vypuzováním kapek –citlivost, rychlost a robustnost v praxi (T. Korba, F. Laštovička (Amedis))
 • 13:00 – 14:00 Oběd
Kulturně poznávací odpoledne

A/Prohlídka hradu Kašperk B/Pěší výlet za vlky C/Výlet na Kvildu a Jezerní slať D/Individuální program

 • 19:15 – 20:30 Večeře s rautem v asijském stylu
 • 20:30 – ??? Společenský večer firmy Amedis: Večer shudbou The Adams trio

Čtvrtek 17. září

SEKCE IX. Proteomika (Předsedající: J. Havliš)
 • 8:30 – 9:00 Úskalí přípravy vzorků pro LC/MS proteomický experiment (K. Harant)
 • 9:00 – 9:30 Principy cílené kvantifikace peptidů (P. Talacko)
 • 9:30 – 10:00 Rozsah informací získaných z nativního elektrospreje a měření pohyblivosti iontů biologických komplexů (J. Fiala)
 • 10:00 – 10:30 Možnosti chemického sítění bílkovin (Z. Kukačka)
 • 10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
SEKCE X. Analýza dat, statistické vyhodnocení a vizualizace dat (Předsedající: J. Cvačka)
 • 11:00 – 11:45 Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii (D. Friedecký)
 • 11:45 – 12:30 MZmine software for evaluation and visualization of MS data (T. Pluskal)
 • 12:30 – 14:00 Oběd
 • 13:00 – 13:45 Plakátová sdělení (sudá čísla)
SEKCE XI. Interpretace spekter (Předsedající: D. Friedecký)
 • 14:00 – 15:00 Základy interpretace LC/MS dat (J. Cvačka)
 • 15:00– 15:30 Strukturní analýza metabolitů léčiv a dalších typů xenobiotik (R. Jirásko)
 • 15:30 – 16:00 Interpretace hmotnostních spekter nukleových kyselin (M. Hubálek)
 • 16:00 – 16:30 Přestávka na kávu
SEKCE XII. Mládí vpřed (Předsedající: M. Chocholoušková)
 • 16:30 – 16:35 Vyhlášení Ceny Zdeňka Hermana (V. Havlíček)
 • 16:35– 16:50 Výzkum oxo intermediatů železa nehemového typu v plynné fázi (E. Andris)
 • 16:50 – 17:00 Electromembrane extraction of anthracyclines from plasma: Main focus on matrix effects (H. Bavlovič Piskáčková)
 • 17:00 – 17:10 MALDI-MS zobrazování isomerů lipidů lišících se v poloze dvojné vazby pomocí off-line ozonizace (A. Bednařík)
 • 17:10 – 17:20 Structural characterization of glycosphingolipids in human plasma using HILIC/ESI-MS/MS (K. Hořejší )
 • 17:20 – 17:30 Stanovení stimulantů amfetaminového typu u novorozenců (A. Nemeškalová)
 • 17:30 – 17:40 Ag nanoparticles for small molecule detection and sources of silver ions (V. Prysiazhnyi)
 • 17:40 – 17:50 Cosmic dust generator (A. Spesyvyi)
 • 17:50 – 18:00 Využití hmotnostní spektrometrie v přípravě a katalytickém testování subnanometrových klastrů (S. Valtera)
 • 18:00 – 18:30 Druhá fáze vývoje instrumentální platformy přístroje Cyclic IMS (A. Muck (Waters))
 • 18:30 – 19:15 Plakátová sdělení (licháčísla)

 • 19:15 – 20:30 Večeře s rautem ve stylu barbecue

 • 20:30 – ??? Společenský večer firmy Waters: Degustace piva spojená s přednáškou o fotografování vesmíru

Pátek 18. září

SEKCE XIII. Aplikace I (Předsedající: P. Španěl)
 • 8:30 – 9:00 Hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů ( J. Čáslavský)
 • 9:00 – 9:30 Derivatizační reakce v hmotnostní spektrometrii (P. Šimek)
 • 9:30 – 10:00 Klinické stanovení žlučových kyselin pomocí LC/MS (M. Hroch)
 • 10:00 – 10:15 Orbitální pasti ve vývoji biofarmak (L. Plaček (Pragolab))
 • 10:15 – 10:30 Použití GC TOF-MS ve speciálních analýzách vzorků potravin (P. Jiroš (Leco))
 • 10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
SEKCE XIV. Aplikace II (Předsedající: J. Čáslavský)
 • 11:00 – 11:30 SIFT-MS: Výroba mikroprocesorů, čipů pro SSD a další průmyslové aplikace (P. Španěl)
 • 11:30 – 12:00 Hmotnostní spektrometrie v analýze bojových chemických látek (M. Urban)
 • 12:00 – 12:30 Terminologie v hmotnostní spektrometrie (J. Havliš)
 • 12:30 – 12:50 Slavnostní zakončení (M. Holčapek)
 • 12:50 – 14:00 Oběd

KRÁTKÉ KURZY

Neděle 13. září

A/ Spojení dvourozměrné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie: teoretické základy a praktické aplikace (přednášející Petr Česla a Tomáš Hájek)
 • Úvod do dvourozměrné kapalinové chromatografie, instrumentace
 • Volba fázových systémů v obou rozměrech, výběr kolon
 • Podmínky při převodu frakcí, optimalizace gradientových profilů
 • 2D chromatogramy – vizualizace a vyhodnocení, kvalitativní a kvantitativní analýza
 • Specifika při spojení 2D LC s hmotnostní spektrometrií
B/ Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii (přednášející David Friedecký)
 • Jak správně naplánovat experiment
 • Transformace dat, problematika odlehlých hodnot
 • Jednorozměrné statistické nástroje
 • Vícerozměrné statistické nástroje
 • Validace/verifikace bioanalytické metody
C/ Interpretace EI spekter – 1. část (přednášející Miroslav Polášek)
 • Úvod do problematiky interpretace hmotnostních spekter
 • Základní mechanizmy fragmentačních reakcí při elektronové ionizaci
 • Intenzivní cvičení na vybraných příkladech hmotnostních spekter elektronové ionizace probíhající v duchu elementární didaktické zásady postupu od jednoduchého ke složitějšímu s maximálním důrazem na samostatnou práci účastníků
 • Po dohodě s lektorem, možnost společné diskuze o EI spektrech z vlastní praxe

Pondělí 14. září

D/ Lipidomic analysis (přednášející Gerhard Liebisch)
 • Structures and functions of lipids
 • Lipid species nomenclature
 • Sample preparation
 • Shotgun Lipidomics
 • LC-based Lipidomics
 • Data processing - Identification and quantitation of lipid species
 • Resources, tools, caveats, standards
E/ Úvod do proteomické analýzy s využitím hmotnostní spektrometrie (přednášející Petr Novák, Petr Halada, Karel Harant, Petr Talacko)
 • Úvod do tajů identifikace bílkovin hmotnostní spektrometrii
 • Principy peptidového mapování
 • Jak funguje peptidové mikrosekvenování
 • Příprava proteomických dat pro proteomickou analýzu
 • Statistické vyhodnocení proteomických dat
 • Visualizace proteomických dat – identifikované peptidy a jejich četnost
C/ Interpretace EI spekter – 2. část (přednášející Miroslav Polášek)
 • Úvod do problematiky interpretace hmotnostních spekter
 • Základní mechanizmy fragmentačních reakcí při elektronové ionizaci
 • Intenzivní cvičení na vybraných příkladech hmotnostních spekter elektronové ionizace probíhající v duchu elementární didaktické zásady postupu od jednoduchého ke složitějšímu s maximálním důrazem na samostatnou práci účastníků
 • Po dohodě s lektorem, možnost společné diskuze o EI spektrech z vlastní praxe

MINULÉ ROČNÍKY V JIŽ PROBĚHLÝCH AKCÍCH

20. Škola hmotnostní spektrometrie

19. Škola hmotnostní spektrometrie

18. Škola hmotnostní spektrometrie

MINULÉ ROČNÍKY V NOVINKÁCH

20. Škola hmotnostní spektrometrie

19. Škola hmotnostní spektrometrie

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.