GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Pořadatel
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie, příp. právnických osob, zabývajících se vědeckou a aplikační činností v tomto oboru, sdružených ke společné činnosti. SSJMM byl založena roku 1949.

21. Škola hmotnostní spektrometrie

13 - 18. září 2020
Letošní ročník otevírá třetí desetiletí Školy MS a v odborném programu nebudou chybět přednáškové sekce, plakátová sdělení a v neděli 13. 9. odpoledne a pondělí 14. 9. dopoledne také krátké kurzy, na které se budete moci registrovat samostatně.
Bližší informace naleznete zde
Hotely Srní: Hotel Srní

Hotely Srní: Hotel Srní

Milí příznivci hmotnostní spektrometrie,

rádi bychom Vás pozvali na již 21. ročník Školy hmotnostní spektrometrie, který se bude konat ve dnech 13. – 18. září 2020 v Hotelu Srní v horské obci Srní v Národním parku Šumava.

Letošní ročník otevírá třetí desetiletí Školy MS a v odborném programu nebudou chybět přednáškové sekce, plakátová sdělení a v neděli 13. 9. odpoledne a pondělí 14. 9. dopoledne také krátké kurzy, na které se budete moci registrovat samostatně. Můžete se těšit na přednášky o odstraňování technických problémů, údržbě, ladění a kalibraci hmotnostních spektrometrů, samostatné sekce budou věnovány i interpretace hmotnostních spekter pro malé molekuly i velké biomolekuly, validace hmotnostně spektrometrických dat ve spojení s chromatografickými technikami i samostatně a také statistické vyhodnocení výsledků. Důležitou částí školy bude spojení hmotnostní spektrometrie se separačními technikami včetně nových trendů jak z pohledu chromatografie (např. vícerozměrná kapalinová chromatografie, ultravysokoúčinná superkritická fluidní chromatografie ve spojení s MS), tak i z pohledu hmotnostní spektrometrie (např. novinky ve vysokorozlišující MS a iontové mobilitě). Budou zařazeny i přednášky na téma aplikací pro vybrané oblasti a to vše prezentované předními odborníky z České republiky i ze zahraničí. Novinkou letošní školy bude zahrnutí přednáškové sekce „Mládí vpřed“, kde dostanou mladí vědci z řad studentů a mladých postdoků příležitost prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek. Jako každý rok nebudou chybět středeční výlety a společenské večery, a to nově i v neděli, kdy se společenský večer bude nést v duchu motta „Hmotníkáři sobě aneb vědci se baví“.

Věříme, že tento ročník nabídne něco nového pro všechny zájemce od nováčků v hmotnostní spektrometrii až pro pokročilé uživatele a že kromě nově získaných odborných znalostí bude Škola MS jako vždy i místem pro získání nových přátelství a kulturně-společenských zážitků.

Těšíme se na viděnou.

Za organizační tým,

Michal Holčapek

REGISTRACE

ONLINE REGISTRACE

MÍSTO KONÁNÍ

Letošní ročník školy hmotnostní spektrometrie se uskuteční v Hotelu Srní v srdci Národního parku Šumava, v nadmořské výšce 845 metrů nad mořem. Jako jediný hotel v České republice má klasický krytý bazén o rozměrech 25 x 12,5 m a vlastní víceúčelovou halu, kde si můžete zahrát nejrůznější sporty od tenisu, přes basketbal až po florbal. Je to i ideální výchozí bod turistických, cyklistických a běžeckých tras v regionu. Přímo v Srní je výběh s vlčí smečkou.

Program 21. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie

Neděle 13. září

 • 11:00 – 14:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 12:00 – 14:00 Oběd
Krátké kurzy - poběží paralelně
 • 14:00 – 15:45 Krátké kurzy (I, II, III)

 • 15:45 – 16:15 Přestávka na kávu

 • 16:15 – 18:00 Krátké kurzy (I, II, III) -pokračování

 • A/ Spojení dvourozměrné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie: teoretické základy a praktické aplikace (P. Česla, T. Hájek)

 • B/ Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii (D. Friedecký)

 • C/ Interpretace EI spekter – 1. část (M. Polášek)

 • 18:30 – 20:00 Večeře s rautem ve středomořském stylu

 • 20:00 – 21:00 Přednáška Národní park Šumava

 • 21:00 – ??? Společenský večer firmy Shimadzu: Hmotníkáři sobě aneb vědci se baví

Pondělí 14. září

 • 7:40 – 8:00 Registrace účastníků kurzů
Krátké kurzy - poběží paralelně
 • 8:00 – 10:00 Krátké kurzy (III, IV, V)

 • 10:00– 10:30 Přestávka na kávu

 • 10:30 – 12:00 Krátké kurzy (III, IV, V) -pokračování

 • D/ Lipidomic analysis (G. Liebisch)

 • E/ Úvod do proteomické analýzy s využitím hmotnostní spektrometrie (P. Novák, P. Halada, K. Harant, P. Talacko)

 • F/ Interpretace EI spekter – 2. část (M. Polášek)

 • 11:00 – 14:00 Příjezd účastníků, registrace

 • 12:00 – 14:00 Oběd

 • 14:00 – 14:20 Zahájení 21. Školy hmotnostní spektrometrie (M. Holčapek)

SEKCE I. Aktuální témata v hmotnostní spektrometrii (Předsedající: M. Holčapek)
 • 14:20 – 15:05 Kam směřuje vývoj v hmotnostní spektrometrii? (J. Preisler)
 • 15:05 – 15:50 Zobrazovací hmotnostní spektrometrie: Od kapustové hlávky po jednotlivé buňky (A. Svatoš)
 • 15:50 – 16:35 Klinická hmotnostní spektrometrie (V. Havlíček)
 • 16:35 – 17:05 Přestávka na kávu
SEKCE II. Slavnostní sekce: Cena Vladimíra Hanuše Sponzorem letošního ročníku je firma Shimadzu (Předsedající: J. Preisler, V. Kanický)
 • 17:05 – 17:15 Vyhlášení ceny

 • 17:15 – 17:45 Přednáška laureáta ceny (Vítěz ceny)

 • 17:45 – 18:15 The Next Step in Omics and Imaging: CCS Values for Substantially Improved Data Quality (A.Ingendoh(Bruker))

 • 19:15 – 20:30 Večeře s rautem všumavském stylu

 • 20:30 – ??? Společenský večer firmy Bruker Daltonics: Rockový koncert skupiny LA SKLEROSA –od zpěvu k tanci

Úterý 15. září

SEKCE III. Vysoké rozlišení v MS a iontové mobilitě (Předsedající: V. Havlíček)
 • 8:30 – 9:10 Orbitální past (J. Žabka)
 • 9:10 – 9:50 Iontová cyklotronová rezonance (P. Novák)
 • 9:50 – 10:30 Iontová mobilita (K. Lemr)
 • 10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
SEKCE IV. Vysoko-rozlišující chromatografické techniky a MS (Předsedající: K. Lemr)
 • 11:00 – 11:30 Přehled chromatografických módů pro spojení LC/MS (J. Urban)
 • 11:30 – 12:00 Dvoudimenzionální LC/MS (P. Česla)
 • 12:00 – 12:30 Ultrahigh-performance supercritical fluid chromatography/MS (D. Wolrab)
 • 12:30 – 14:00 Oběd
 • 13:00 – 13:45 Plakátová sdělení (licháčísla)
SEKCE V. Omické přístupy (Předsedající: R. Jirásko)
 • 14:00 – 14:40 Lipidomic analysis (G. Liebisch)
 • 14:40 – 15:20 Metabolomická analýza (O. Novák)
 • 15:20 – 16:00 Izotopické značení ve výzkumu metabolických cest (M. Moos)
 • 16:00 – 16:30 Přestávka na kávu
SEKCE VI. Kvantitativní analýza (Předsedající: O. Novák)
 • 16:30 – 17:10 Porovnání MS s nízkým a vysokým rozlišením v kvantitativní analýze (R. Grabic)

 • 17:10 – 17:40 Matriční efekty v HPLC/MS a UHPSFC/MS (L. Nováková)

 • 17:40 – 18:00 Validace analytických metod v hmotnostní spektrometrii (M. Chocholoušková)

 • 18:00 – 18:30 Co přináší vysoké rozlišení a přesná hmota (HRAM) v plynné fázi?J. Zrostlíková (HPST)

 • 18:30 – 19:15 Plakátová sdělení (sudá čísla)

 • 19:15 – 20:30 Večeře s rautem vešpanělském stylu

 • 20:30 – ??? Společenský večer firmy HPST: Vibrační spektra andělské hudby

Středa 16. září

SEKCE VII. Praktické aspekty hmotnostní spektrometrie (Předsedající: L. Nováková)
 • 8:30 – 9:00 Ladění a kalibrace hmotnostních spektrometrů (L. Feigerl)
 • 9:00 – 9:30 Čištění a údržba hmotnostních spektrometrů (O. Kotland)
 • 9:30 – 10:00 Optimalizace podmínek SRM měření a nastavení dalších skenových režimů na trojitém kvadrupólu v LC/MS/MS (T. Korba)
 • 10:00 – 10:30 Akviziční režimy u hmotnostních spektrometrů s vysokým rozlišením v praxi (O. Lacina)
 • 10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
SEKCE VIII. Troubleshooting v hmotnostní spektrometrii (Předsedající: M. Polášek)
 • 11:00 – 12:00 Řešení typických problémů v hmotnostní spektrometrii: LC/MS (L. Nováková)
 • 12:00 – 12:30 Řešení typických problémů v MALDI-MS (P. Halada)
 • 12:30 – 13:00 50 let inovací SCIEXu - nový Triple Quad 7500 a Echo MS s akustickým vypuzováním kapek –citlivost, rychlost a robustnost v praxi (T. Korba, F. Laštovička (Amedis))
 • 13:00 – 14:00 Oběd
Kulturně poznávací odpoledne

A/Prohlídka hradu Kašperk B/Pěší výlet za vlky C/Výlet na Kvildu a Jezerní slať D/Individuální program

 • 19:15 – 20:30 Večeře s rautem v asijském stylu
 • 20:30 – ??? Společenský večer firmy Amedis: Večer shudbou The Adams trio

Čtvrtek 17. září

SEKCE IX. Proteomika (Předsedající: J. Havliš)
 • 8:30 – 9:00 Úskalí přípravy vzorků pro LC/MS proteomický experiment (K. Harant)
 • 9:00 – 9:30 Principy cílené kvantifikace peptidů (P. Talacko)
 • 9:30 – 10:00 Rozsah informací získaných z nativního elektrospreje a měření pohyblivosti iontů biologických komplexů (J. Fiala)
 • 10:00 – 10:30 Možnosti chemického sítění bílkovin (Z. Kukačka)
 • 10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
SEKCE X. Analýza dat, statistické vyhodnocení a vizualizace dat (Předsedající: J. Cvačka)
 • 11:00 – 11:45 Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii (D. Friedecký)
 • 11:45 – 12:30 MZmine software for evaluation and visualization of MS data (T. Pluskal)
 • 12:30 – 14:00 Oběd
 • 13:00 – 13:45 Plakátová sdělení (sudá čísla)
SEKCE XI. Interpretace spekter (Předsedající: D. Friedecký)
 • 14:00 – 15:00 Základy interpretace LC/MS dat (J. Cvačka)
 • 15:00– 15:30 Strukturní analýza metabolitů léčiv a dalších typů xenobiotik (R. Jirásko)
 • 15:30 – 16:00 Interpretace hmotnostních spekter nukleových kyselin (M. Hubálek)
 • 16:00 – 16:30 Přestávka na kávu
SEKCE XII. Mládí vpřed (Předsedající: M. Chocholoušková)
 • 16:30 – 16:35 Vyhlášení Ceny Zdeňka Hermana (V. Havlíček)

 • 16:35– 16:50 Výzkum oxo intermediatů železa nehemového typu v plynné fázi (E. Andris)

 • 16:50 – 17:00 Electromembrane extraction of anthracyclines from plasma: Main focus on matrix effects (H. Bavlovič Piskáčková)

 • 17:00 – 17:10 MALDI-MS zobrazování isomerů lipidů lišících se v poloze dvojné vazby pomocí off-line ozonizace (A. Bednařík)

 • 17:10 – 17:20 Structural characterization of glycosphingolipids in human plasma using HILIC/ESI-MS/MS (K. Hořejší )

 • 17:20 – 17:30 Stanovení stimulantů amfetaminového typu u novorozenců (A. Nemeškalová)

 • 17:30 – 17:40 Ag nanoparticles for small molecule detection and sources of silver ions (V. Prysiazhnyi)

 • 17:40 – 17:50 Cosmic dust generator (A. Spesyvyi)

 • 17:50 – 18:00 Využití hmotnostní spektrometrie v přípravě a katalytickém testování subnanometrových klastrů (S. Valtera)

 • 18:00 – 18:30 Druhá fáze vývoje instrumentální platformy přístroje Cyclic IMS (A. Muck (Waters))

 • 18:30 – 19:15 Plakátová sdělení (licháčísla)

 • 19:15 – 20:30 Večeře s rautem ve stylu barbecue

 • 20:30 – ??? Společenský večer firmy Waters: Degustace piva spojená s přednáškou o fotografování vesmíru

Pátek 18. září

SEKCE XIII. Aplikace I (Předsedající: P. Španěl)
 • 8:30 – 9:00 Hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů ( J. Čáslavský)
 • 9:00 – 9:30 Derivatizační reakce v hmotnostní spektrometrii (P. Šimek)
 • 9:30 – 10:00 Klinické stanovení žlučových kyselin pomocí LC/MS (M. Hroch)
 • 10:00 – 10:15 Orbitální pasti ve vývoji biofarmak (L. Plaček (Pragolab))
 • 10:15 – 10:30 Použití GC TOF-MS ve speciálních analýzách vzorků potravin (P. Jiroš (Leco))
 • 10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
SEKCE XIV. Aplikace II (Předsedající: J. Čáslavský)
 • 11:00 – 11:30 SIFT-MS: Výroba mikroprocesorů, čipů pro SSD a další průmyslové aplikace (P. Španěl)
 • 11:30 – 12:00 Hmotnostní spektrometrie v analýze bojových chemických látek (M. Urban)
 • 12:00 – 12:30 Terminologie v hmotnostní spektrometrie (J. Havliš)
 • 12:30 – 12:50 Slavnostní zakončení (M. Holčapek)
 • 12:50 – 14:00 Oběd

KRÁTKÉ KURZY

Neděle 13. září

A/ Spojení dvourozměrné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie: teoretické základy a praktické aplikace (přednášející Petr Česla a Tomáš Hájek)
 • Úvod do dvourozměrné kapalinové chromatografie, instrumentace
 • Volba fázových systémů v obou rozměrech, výběr kolon
 • Podmínky při převodu frakcí, optimalizace gradientových profilů
 • 2D chromatogramy – vizualizace a vyhodnocení, kvalitativní a kvantitativní analýza
 • Specifika při spojení 2D LC s hmotnostní spektrometrií
B/ Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii (přednášející David Friedecký)
 • Jak správně naplánovat experiment
 • Transformace dat, problematika odlehlých hodnot
 • Jednorozměrné statistické nástroje
 • Vícerozměrné statistické nástroje
 • Validace/verifikace bioanalytické metody
C/ Interpretace EI spekter – 1. část (přednášející Miroslav Polášek)
 • Úvod do problematiky interpretace hmotnostních spekter
 • Základní mechanizmy fragmentačních reakcí při elektronové ionizaci
 • Intenzivní cvičení na vybraných příkladech hmotnostních spekter elektronové ionizace probíhající v duchu elementární didaktické zásady postupu od jednoduchého ke složitějšímu s maximálním důrazem na samostatnou práci účastníků
 • Po dohodě s lektorem, možnost společné diskuze o EI spektrech z vlastní praxe

Pondělí 14. září

D/ Lipidomic analysis (přednášející Gerhard Liebisch)
 • Structures and functions of lipids
 • Lipid species nomenclature
 • Sample preparation
 • Shotgun Lipidomics
 • LC-based Lipidomics
 • Data processing - Identification and quantitation of lipid species
 • Resources, tools, caveats, standards
E/ Úvod do proteomické analýzy s využitím hmotnostní spektrometrie (přednášející Petr Novák, Petr Halada, Karel Harant, Petr Talacko)
 • Úvod do tajů identifikace bílkovin hmotnostní spektrometrii
 • Principy peptidového mapování
 • Jak funguje peptidové mikrosekvenování
 • Příprava proteomických dat pro proteomickou analýzu
 • Statistické vyhodnocení proteomických dat
 • Visualizace proteomických dat – identifikované peptidy a jejich četnost
C/ Interpretace EI spekter – 2. část (přednášející Miroslav Polášek)
 • Úvod do problematiky interpretace hmotnostních spekter
 • Základní mechanizmy fragmentačních reakcí při elektronové ionizaci
 • Intenzivní cvičení na vybraných příkladech hmotnostních spekter elektronové ionizace probíhající v duchu elementární didaktické zásady postupu od jednoduchého ke složitějšímu s maximálním důrazem na samostatnou práci účastníků
 • Po dohodě s lektorem, možnost společné diskuze o EI spektrech z vlastní praxe

MINULÉ ROČNÍKY V JIŽ PROBĚHLÝCH AKCÍCH

20. Škola hmotnostní spektrometrie

19. Škola hmotnostní spektrometrie

18. Škola hmotnostní spektrometrie

MINULÉ ROČNÍKY V NOVINKÁCH

20. Škola hmotnostní spektrometrie

19. Škola hmotnostní spektrometrie

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.