GCMS novinky typu akademie | LabRulez GCMS


Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 7. Interchange of Spectra Between KnowItAll and NIST Search

V sedmé části školení Wiley KnowItAll se podíváme na snadný přenos spekter mezi vyhledáváním NIST a KnowItAll.

Článek | Akademie

Pět mýtů o online disperzní NIR spektroskopii, FT-NIR a FT-IR – část 1

Dvoudílná série si klade za cíl vysvětlit rozdíly mezi NIR spektroskopii, FT-NIR a FT-IR a vyvrátit některé přetrvávající mýty.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 6. MS Expert: Deconvolution of Mixtures with Library Search

V šesté části školení Wiley KnowItAll Mass Spec se podíváme na automatické zpracování dat GC-MS pomocí MS Expert.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 5: SearchIt/MineIt: Unresolved Peak Analyses and Library Search

V páté části seriálu o softwaru KnowItAll se podíváme na moduly SearchIt a MineIt pro identifikaci nerozlišených složek v GC-MS pících.

Článek | Akademie

Řešení problémů v plynové chromatografii (Troubleshooting)

Podívejte se na přednášku a záznam webináře zaměřeného na nejčastější problémy v plynové chromatografie a logický přístup k nalezení hlavní příčiny a nápravě problému.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 4: SearchIt/MineIt; Novel New Adaptive Library Search

Ve čtvrté části KnowItAll Software série se podíváme na moduly SearchIt a MineIt pro adaptivní vyhledávání v knihovnách.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - Část 3: Identity Search of GC-MS Data with SearchIt/MineIt

Ve třetí části KnowItAll Software série se podíváme na moduly SearchIt a MineIt pro hledání podobností v knihovnách a identifikaci.

Článek | Akademie

Často kladené otázky (FAQ) o Ramanově spektroskopii: Teorie a použití (Část 2)

Ve druhé části FAQs o Ramanově spektroskopii zodpovíme dotazy: Jaké jsou výhody Raman spektroskopie, identifikace a ověření kvality, Kdo, kdy, jak a proč nebo co je SERS Raman.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - Část 2: ProcessIt for Manual Processing of EI GC-MS Data

Ve druhé části KnowItAll Software série se podíváme na na modul ProcessIt pro ruční zpracování EI GC-MS dat.

Článek | Akademie

Často kladené otázky (FAQ) o Ramanově spektroskopii: Teorie a použití (Část 1)

V první části FAQs o Ramanově spektroskopii zodpovíme dotazy: Co je Ramanova spektroskopie, jaké druhy materiálů lze měřit, jaké informace lze získat a jak číst Ramanovo spektrum.