GCMS novinky se zaměřením na laboratoře | LabRulez GCMS


Článek | Laboratoře

Stanovení Polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH/PAU) v asfaltových směsích

Plánujete rekonstrukci vozovky a potřebujete stanovit obsah Polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích?

Článek | Laboratoře

Instalace GC Agilent 8890 v akreditované kalibrační Laboratoři speciálních plynů Linde Gas v Praze

Na GC Agilent se spoléhají i v pražské centrále Linde Gas, a.s., kde v roce 2020 zařizovali novou akreditovanou kalibrační laboratoř.

Článek | Laboratoře

Nová instalace Agilent 7010 GC/QQQ v ALS Czech Republic

V pardubické laboratoři společnosti ALS Czech Republic zaměřené na stanovení persistentních organických polutantů byl nově instalován přístroj Agilent GC/MS/MS 7010B.

Článek | Laboratoře

Demonstrační laboratoř HPST pro separační techniky

HPST disponuje demonstrační laboratoří vybavenou nejmodernějšími přístroji pro separační techniky a hmotnostní spektrometrii od Agilent Technologies.

Video | Laboratoře

Laboratoř laserové spektroskopie LIBS (CEITEC)

Vousaté video o naší laboratoři a technologii LIBS.

Plasty | Laboratoře

Co je to pyrolýza? (Dominik Pilnaj/UJEP FŽP)

Co je to pyrolýza? Jak může přispět k řešení problému nakládání s plastovými odpady? A proč je při jejím výzkumu důležitá analytická chemie?

Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Plynové chromatografy s hmotnostně spektrometrickými detektory (GC-MS)

Jak jsou v oblasti GCMS vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto špičkové hmotnostní spektrometry zvládají v praxi?

Článek | Laboratoře

Laboratoř organických a hybridních materiálů (VŠB)

Laboratoř nabízí dlouhodobé zkušenosti v oblasti analytické chemie, zejména využití chromatografických metod pro stanovení širokého spektra organických látek, anorganických iontů a plynů.

Video | Laboratoře

CZ Kriminálka: dobrodružství chemické analýzy

Máte rádi kriminální seriály? Kladete si otázku: "Jak na to vlastně přišli?" Odpověď můžete najít v našich laboratořích.

Video | Laboratoře

FChT Laboratore BSL3 kapalinový chromatograf

Bezpečnostní prostor - Biosafety level 3 - zóna mikrobiologické laboratoře k měření a zpracování nebezpečných vzorků.