GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Česká lipidomická konference
Česká lipidomická konference

Cílem Lipidomické sekce ČSBMB je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci odborníků v oblasti lipidů a lipidomiky v České republice. Svým působením chce šířit obecné povědomí o lipidomice a jejím významu pro společnost. Prostředkem k dosažení těchto cílů budou různá vědecká setkání, semináře a konference organizované sekcí.

Lipidomika

Lipidomika je vědní obor, který se zabývá studiem biochemických drah lipidů v biologických systémech. Slovo lipidom označuje veškeré lipidy v buňce, tkáni nebo organismu v daném čase a je podmnožinou metabolomu. Lipidomika je relativně mladý obor, který se rozvíjí v souvislosti s rychlými pokroky v lékařství, analytické chemii a informačních technologiích.

Lipidy hrají velmi důležité role při vzniku a průběhu mnoha metabolických chorob jako je například obezita, ateroskleróza, cévní mozková příhoda, hypertenze nebo diabetes. V lipidomickém výzkumu se pracuje s velkými soubory dat, které kvantitativně popisují změny v obsahu a složení jednotlivých druhů lipidů.

Analýza lipidomu znamená identifikaci a kvantifikaci tisíců molekulárních druhů lipidů, zkoumá se struktura a interakce s dalšími sloučeninami, jejich dynamika a změny, které nastanou v průběhu vzniku choroby. Informace získané z těchto studií hrají důležitou roli při objasňování vzniku a průběhu nemocí na molekulární úrovni.

Lipidy

Lipidy jsou strukturně různorodé chemické sloučeniny, které plní řadu klíčových biologických funkcí, například jako stavební složky buněčných membrán, zdroje a zásobárny energie, nebo jako signální molekuly. Lipidy mohou být obecně definovány jako hydrofobní nebo amphipatické molekuly, které alespoň částečně vznikají kondenzací thioesterů (mastné kyseliny, polyketidy, atd.) nebo isoprenových jednotek (prenoly, steroly, atd.). Lipidy se obecně dělí na "jednoduché" a "složené" lipidy, přičemž jednoduchými lipidy rozumíme ty, které při hydrolýze poskytují nanejvýš dva typy produktů, kdežto složené lipidy dávají při hodrolýze tři nebo více produktů.

Akce a konference

7. Česká lipidomická konference
 • 19.-20. května 2022
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
6. Česká lipidomická konference
5. Česká lipidomická konference
    1. dubna 2016
 • Fyziologický ústav AV ČR
Mini-symposium on Insulin in Control of Energy Expenditure & Adipose Tissue Biology
  1. května 2015
 • Fyziologický ústav AV ČR
4. Česká lipidomická konference
3rd European Lipidomic Meeting
2. Česká lipidomická konference
 • 25.-27.června 2012
 • Znojmo
1. Česká lipidomická konference
Neformální setkání Lipidomické sekce ČSBMB
Lipidomický seminář
 

Novinky

Toggle

Článek | Nejbližší akce

7. Česká lipidomická konference 2022 - Program

Ve čtvrtek 19. května 2022 začíná 7. Česká lipidomická konference, která se bude letos konat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Odborný program tvoří 24 přednášek a 14 posterových příspěvků.
Lipidomická sekce České společnosti pro biochemii a molekulární biologii
more

Článek | Nejbližší akce

7. Česká lipidomická konference (REGISTRACE do 4. 5. 2022)

Již za pár dní bude uzavřena bezplatná registrace na letošní 7. ročník České lipidomické konference, která se bude letos konat v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové.
Lipidomická sekce České společnosti pro biochemii a molekulární biologii
more
 

Píše se o nás

Toggle

Video | Přednáška

KFC/VSX - prof. Michal Holčapek (UPce) - Lipidomická analýza: od rostlinných olejů ke screeningu nádorových onemocnění

Tuto přednášku přinášíme ve spolupráci s Olomouckou pobočkou České společnosti chemické.
Katedra fyzikální chemie UPOL
more
 

Knihovna

Toggle

7. Česká lipidomická konference 2022 - Program

Ostatní
| 2022 | Lipidomická sekce ČSBMB
Instrumentace
Výrobce
Zaměření
Metabolomika, Lipidomika

Sborník příspěvků 7. České lipidomické konference

Ostatní
| 2022 | Lipidomická sekce ČSBMB
Instrumentace
Výrobce
Zaměření
Metabolomika, Lipidomika

3rd European Lipidomic Meeting 2013 - Program

Ostatní
| 2013 | Lipidomická sekce ČSBMB
Instrumentace
Výrobce
Zaměření
Lipidomika

6. Česká lipidomická konference 2018 - Program

Ostatní
| 2018 | Lipidomická sekce ČSBMB
Instrumentace
Výrobce
Zaměření
Lipidomika
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.