Česká lipidomická konference
Česká lipidomická konference

Cílem Lipidomické sekce ČSBMB je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci odborníků v oblasti lipidů a lipidomiky v České republice. Svým působením chce šířit obecné povědomí o lipidomice a jejím významu pro společnost. Prostředkem k dosažení těchto cílů budou různá vědecká setkání, semináře a konference organizované sekcí.

Lipidomika

Lipidomika je vědní obor, který se zabývá studiem biochemických drah lipidů v biologických systémech. Slovo lipidom označuje veškeré lipidy v buňce, tkáni nebo organismu v daném čase a je podmnožinou metabolomu. Lipidomika je relativně mladý obor, který se rozvíjí v souvislosti s rychlými pokroky v lékařství, analytické chemii a informačních technologiích.

Lipidy hrají velmi důležité role při vzniku a průběhu mnoha metabolických chorob jako je například obezita, ateroskleróza, cévní mozková příhoda, hypertenze nebo diabetes. V lipidomickém výzkumu se pracuje s velkými soubory dat, které kvantitativně popisují změny v obsahu a složení jednotlivých druhů lipidů.

Analýza lipidomu znamená identifikaci a kvantifikaci tisíců molekulárních druhů lipidů, zkoumá se struktura a interakce s dalšími sloučeninami, jejich dynamika a změny, které nastanou v průběhu vzniku choroby. Informace získané z těchto studií hrají důležitou roli při objasňování vzniku a průběhu nemocí na molekulární úrovni.

Lipidy

Lipidy jsou strukturně různorodé chemické sloučeniny, které plní řadu klíčových biologických funkcí, například jako stavební složky buněčných membrán, zdroje a zásobárny energie, nebo jako signální molekuly. Lipidy mohou být obecně definovány jako hydrofobní nebo amphipatické molekuly, které alespoň částečně vznikají kondenzací thioesterů (mastné kyseliny, polyketidy, atd.) nebo isoprenových jednotek (prenoly, steroly, atd.). Lipidy se obecně dělí na "jednoduché" a "složené" lipidy, přičemž jednoduchými lipidy rozumíme ty, které při hydrolýze poskytují nanejvýš dva typy produktů, kdežto složené lipidy dávají při hodrolýze tři nebo více produktů.

Akce a konference

7. Česká lipidomická konference
 • 19.-20. května 2022
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
6. Česká lipidomická konference
5. Česká lipidomická konference
    1. dubna 2016
 • Fyziologický ústav AV ČR
Mini-symposium on Insulin in Control of Energy Expenditure & Adipose Tissue Biology
  1. května 2015
 • Fyziologický ústav AV ČR
4. Česká lipidomická konference
3rd European Lipidomic Meeting
2. Česká lipidomická konference
 • 25.-27.června 2012
 • Znojmo
1. Česká lipidomická konference
Neformální setkání Lipidomické sekce ČSBMB
Lipidomický seminář
 

Novinky

Toggle

Článek | Nejbližší akce

7. Česká lipidomická konference 2022 - Program

Ve čtvrtek 19. května 2022 začíná 7. Česká lipidomická konference, která se bude letos konat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Odborný program tvoří 24 přednášek a 14 posterových příspěvků.

Článek | Nejbližší akce

7. Česká lipidomická konference (REGISTRACE do 4. 5. 2022)

Již za pár dní bude uzavřena bezplatná registrace na letošní 7. ročník České lipidomické konference, která se bude letos konat v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové.
 

Píše se o nás

Toggle

Video | Přednáška

KFC/VSX - prof. Michal Holčapek (UPce) - Lipidomická analýza: od rostlinných olejů ke screeningu nádorových onemocnění

Tuto přednášku přinášíme ve spolupráci s Olomouckou pobočkou České společnosti chemické.
 

Knihovna

Toggle

6. Česká lipidomická konference 2018 - Program

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Lipidomika

6. Česká lipidomická konference 2018 - Sborník příspěvků

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Lipidomika

4. Česká lipidomická konference 2014 - Sborník příspěvků

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Lipidomika

3rd European Lipidomic Meeting 2013 - Program

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Lipidomika