Česká lipidomická konference | LabRulez GCMS
Česká lipidomická konference
Česká lipidomická konference

Cílem Lipidomické sekce ČSBMB je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci odborníků v oblasti lipidů a lipidomiky v České republice. Svým působením chce šířit obecné povědomí o lipidomice a jejím významu pro společnost. Prostředkem k dosažení těchto cílů budou různá vědecká setkání, semináře a konference organizované sekcí.

Lipidomika

Lipidomika je vědní obor, který se zabývá studiem biochemických drah lipidů v biologických systémech. Slovo lipidom označuje veškeré lipidy v buňce, tkáni nebo organismu v daném čase a je podmnožinou metabolomu. Lipidomika je relativně mladý obor, který se rozvíjí v souvislosti s rychlými pokroky v lékařství, analytické chemii a informačních technologiích.

Lipidy hrají velmi důležité role při vzniku a průběhu mnoha metabolických chorob jako je například obezita, ateroskleróza, cévní mozková příhoda, hypertenze nebo diabetes. V lipidomickém výzkumu se pracuje s velkými soubory dat, které kvantitativně popisují změny v obsahu a složení jednotlivých druhů lipidů.

Analýza lipidomu znamená identifikaci a kvantifikaci tisíců molekulárních druhů lipidů, zkoumá se struktura a interakce s dalšími sloučeninami, jejich dynamika a změny, které nastanou v průběhu vzniku choroby. Informace získané z těchto studií hrají důležitou roli při objasňování vzniku a průběhu nemocí na molekulární úrovni.

Lipidy

Lipidy jsou strukturně různorodé chemické sloučeniny, které plní řadu klíčových biologických funkcí, například jako stavební složky buněčných membrán, zdroje a zásobárny energie, nebo jako signální molekuly. Lipidy mohou být obecně definovány jako hydrofobní nebo amphipatické molekuly, které alespoň částečně vznikají kondenzací thioesterů (mastné kyseliny, polyketidy, atd.) nebo isoprenových jednotek (prenoly, steroly, atd.). Lipidy se obecně dělí na "jednoduché" a "složené" lipidy, přičemž jednoduchými lipidy rozumíme ty, které při hydrolýze poskytují nanejvýš dva typy produktů, kdežto složené lipidy dávají při hodrolýze tři nebo více produktů.

Akce a konference

7. Česká lipidomická konference
 • 19.-20. května 2022
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
6. Česká lipidomická konference
5. Česká lipidomická konference
    1. dubna 2016
 • Fyziologický ústav AV ČR
Mini-symposium on Insulin in Control of Energy Expenditure & Adipose Tissue Biology
  1. května 2015
 • Fyziologický ústav AV ČR
4. Česká lipidomická konference
3rd European Lipidomic Meeting
2. Česká lipidomická konference
 • 25.-27.června 2012
 • Znojmo
1. Česká lipidomická konference
Neformální setkání Lipidomické sekce ČSBMB
Lipidomický seminář
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.