GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Pořadatel
RADANAL s. r. o.
Je společnost zabývající se výzkumem a vývojem, prodejem a aplikační podporou chromatografické techniky včetně spotřebního materiálu. Je organizátorem mezinárodní konference INDC (International Nutrition and Diagnostics Conference) a konference VITATOX.

VITATOX 2021

4 - 6. říjen 2021
Letošní ročník vědecké konference VITATOX se uskuteční ve dnech 4. - 6. října 2021. Budeme se na Vás těšit.
Bližší informace naleznete zde
RADANAL: VITATOX 2021

RADANAL: VITATOX 2021

VITATOX je vědecká konference zaměřená na vývoj v oboru analytické chemie a představení diskutovaných témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.

V letošní ročníku konference VITATOX je ve spolupráci s RNDr. Josefem Reitmajerem Ph.D. z Celně technické laboratoře v rámci konference chystán nový blok.

V tomto bloku bude prostor pro prezentace složek IZS a dalších pracovišť nakládajících s OPL (omamné a psychotropní látky), NPS (nové psychoaktivní látky) a jinými nebezpečnými látkami.

Předběžný program Vitatox 2021

Program konference se skládá z odborných 20 minutových přednášek a je doplněn také posterovou sekcí. Kromě výsledků a postupů z oblasti analytické chemie a diagnostiky, jsou součástí konference také prezentace novinek a trendů v oblasti přístrojového vybavení, spotřebního materiálu nebo služeb výrobců a dodavatelů potřebného vybavení, které je tím základním nástrojem každého analytického chemika.

Pondělí 4.10. 2021

 • 10:00 – 17:00 Registrace

 • 12:15 – 12:30 Zdravé a nezdravé vitaminy (doc. Ing. Aleš Horna, CSc.)

12:30 – 14:10 1. blok

 • 12:30 – 12:50 Vzorky nebezpečných látek v Celně technické laboratoři (RNDr. Josef Reitmajer, Ph.D., Ing. Michal Vetýška)

 • 12:50 – 13:10 Zajištění chemického průzkumu a laboratorní kontroly pro potřeby zásahů jednotek PO a záchranných prací v rámci IZS (kpt. Bc. Jiří Daněk)

 • 13:10 – 13:30 CBRN nálezy s obsahem reálných látek: Mýtus nebo realita (Ing. Martin Urban)

 • 13:30 – 13:50 Aktuální drogové trendy z pohledu národní protidrogové centrály SKPV PČR (kpt. Ing. Tomáš Kratina)

 • 13:50 - 14:10 Drogy v odpadních vodách v době kovidové (Ing. Věra Očenášková)

14:10 – 14:30 Kávová přestávka

14:30 – 16:10 2. blok

 • 14:30 – 14:50 Meropenem a jeho stanovení pomocí LC-MS/MS (Ing. Andrea Novotná Rychtecká)

 • 14:50 – 15:10 Agilent LC/MS/MS pro analýzu malých molekul v biologických vzorcích (Ing. Ondřej Lacina, Ph.D.)

 • 15:10 – 15:30 Identifikace terpenů rostlin rodu Cannabis v ovzduší (kpt. Mgr. Henryk Sikora)

 • 15:30 – 15:50 GC-VUV, využití absorpční UV spektrometrie ve vakuové oblasti spektra ve spojení s plynovou chromatografíí (Ing. František Laštovička)

 • 15:50 - 16:10 HPLC a LC/MS/MS materiály pro klinickou diagnostiku (Bc. Lenka Šafaříková)

16:10 – 16:30 Kávová přestávka

16:30 – 18:10 3. blok

 • 16:30 – 16:50 Radian ASAP s LiveID: Okamžitá a jednoduchá analýza vzorků a materiálů (Jan Bohuslávek, Ph.D.)

 • 16:50 – 17:10 Nové/unikátní LC kolony z dílny Chromservis (Ing. Jan Merhaut, Mgr. Luděk Vlk)

 • 17:10 – 17:20 Novinky v chromatografickém spotřebním materiálu (Bc. Zuzana Snížková)

 • 17:20 – 17:30 Robotická platforma PAL pro automatizaci přípravy vzorků (Bc. František Zaleš)

 • 17:30 – 17:50 Letem PerkinElmer světem (Ing. Pavel Šmejda)

 • 17:50 – 18:10 Odhalování padělků léčivých přípravků kombinací spektroskopických a separačních technik (doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.)

18:10 Zakončení 1. dne

18:30 Večerní grilování

Úterý 5. 10. 2021

08:30 – 14:00 Registrace

09:00 – 10:10 4. blok

 • 09:00 – 09:10 Kapalinová chromatografie Shimadzu (Mgr. Ondřej Hilmich)

 • 09:10 – 09:30 Next level of targeted screening, which way to go: faster analysis or more certainty in the results (Ing. Daniel Vláčil)

 • 09:30 – 09:50 Alkohol v klinické a forenzní praxi (doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.)

 • 09:50 – 10:10 Monitoring a výskyt reziduí vybraných léčiv v povrchových vodách pomocí LC-MS/MS (Ing. Martin Ferenčík)

10:10 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 11:50 5. blok

 • 10:30 – 10:50 Screeningová metoda pro simultánní stanovení kyseliny močové a alantoinu v krvi získané technikou suché kapky (prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.)

 • 10:50 – 11:10 Analýza fytokanabinoidů v komerčních produktech (Ing. Magdaléna Vágnerová)

 • 11:10 – 11:30 Využití různých skenovacích režimů orbitální pasti na modelovém metabolitu JWH-018 k dosažení minimálních LOD a LOQ v problematice bioanalýzy syntetických kannabinoidů (PharmDr. Viktor Voříšek)

 • 11:30 – 11:50 Portály LabRulez - jak pracovat a vyhledávat v databázích LC, GC a MS aplikací, webinářů nebo přístrojů (Ing. Ivo Novotný)

11:50 – 12:50 Oběd

12:50 – 14:10 6. blok

 • 12:50 – 13:10 Therapeutic Drug Monitoring (TDM) of Antibiotics by LC-MS (Martin Knirsch)

 • 13:10 – 13:30 Naše zkušenosti s TDM Infliximabu a Adalimumabu (Mgr. Kristýna Vlková)

 • 13:30 – 13:50 Stanovení gancikloviru v séru (doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D.)

 • 13:50 – 14:10 Ze zákulisí testování přítomnosti SARS-CoV-2 v České republice (Ing. Michal Pohludka, Ph.D. MBA LL.M.)

14:10 Zakončení 2. dne

15:00 Návštěva zoologické zahrady

Středa 6. 10. 2021

08:30 – 10:00 Registrace

09:00 – 10:00 7. blok

 • 09:00 - 9:20 Metodika testování transdermální absorpce chemických látek in vitro (MUDr. Lenka Kotingová)

 • 09:20 – 09:40 Význam kyseliny listové v těhotenství pro zdravý vývoj a prevenci vývojových vad dětí (MUDr.Eva Fuchsová, RNDr.Milena Bušová,CSc.)

 • 09:40 – 10:00 Sulfatované metabolity rostlin (Mgr. Klára Supíková)

 • 10:00 – 10:20 Perspektiva neznámých metabolitů rostlin s biologickou aktivitou (Mgr. Jiří Grúz, PhD.)

10:20 – 10:40 Kávová přestávka

10:40 – 12:20 8. blok

 • 10:40 – 11:00 Ovocné stromy jako významný zdroj fenolických látek; sledování změn v průběhu vegetace (Mgr. Anežka Adamcová)

 • 11:00 – 11:20 Výhody a limitace orbitální pasti v problematice detekce a kvantifikace pesticidů v rostlinném a jiném materiálu (PharmDr. Viktor Voříšek)

 • 11:20 – 11:40 Využití dlouhodobého skladování s ohledem na degradaci reziduí pesticidů v ovoci (RNDr. Aneta Bílková)

 • 11:40 – 12:00 Stanovení uremických toxinů (Ing. Jana Volková, Ing. Kristýna Krchová)

 • 12:00 – 12:20 Tajemství lidské moči (doc. Ing. Aleš Horna, CSc.)

Zakončení konference

12:20 – 13:20 Oběd

Akce garantovaná výborem České společnosti klinické biochemie v roce 2021

Vystavující firmy:

Seznam přednášek, abstrakty a momentky z VITATOX 2020 naleznete v příspěvcích níže.

VITATOX 2020 - den 1

První den konference je za námi a viděli celkově 15 zajímavých přednášek. Podívejte se na přednášky z prvního dne.

VITATOX 2020 - den 2

Druhý den konference je za námi a viděli celkově 8 zajímavých přednášek. Podívejte se na přednášky z druhého dne.

VITATOX 2020 - den 3

Třetí den konference je za námi a viděli celkově 7 zajímavých přednášek. Podívejte se na přednášky z třetího dne.

Přednášky ke stažení

RADANAL s. r. o.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.