LIEČIVÁ A DROGY – ENVIRONMENTÁLNY PROBLÉM? | LabRulez GCMS
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 104, 913920 (2010)ReferátHMOTNOSTNÁ SPEKTROMETRIA S NEGATÍVNOU CHEMICKOU IONIZÁCIOUA JEJ VYUŽITIE V GC-MS ANALÝZE ORGANICKÝCH POLUTANTOVny, kosti, tkanivá, vlasy, srsť a podobne. Vývoj metód nastanovovanie polychlórovaných bifenylov, rezíduí organochlórovaných, organofosforových, pyretroidových pesticídov a iných polutantov, ktoré sa vyskytujú všade...
Klíčová slova
nci, nciako, akopesticídov, pesticídovreakčného, reakčnéhopre, prepri, prireferát, referátboli, boliiónového, iónovéhoveľmi, veľmimetán, metánionizáciou, ionizácioukoncentračných, koncentračnýchreakčný, reakčnýmetódy
Chem. Listy 112, 222226(2018)ReferátEXTRAKČNÉ METÓDY A TECHNIKY STANOVENIA JÓDU V PRÍRODNÝCHMATERIÁLOCHV extrémne kyslom a oxidačnom prostredí v prítomnostivody môžu vznikať aj kyselina jódna (HIO) a kyselinajodičná (HIO3). Jodistany (IO4–) sú stabilné v alkalickomprostredí6. Okrem anorganických špécii sú v pôdach prítomné...
Klíčová slova
jódu, jóduviazaná, viazanámetód, metódreferát, referátiodine, iodinemôže, môžestanovenia, stanoveniacelkového, celkovéhoextrémne, extrémnekyslých, kyslýchmateriáloch, materiálochoxidoch, oxidochindukčne, indukčnejodidy, jodidyjód
Chem. Listy 113, 589–596(2019)ReferátIDENTIFIKÁCIA A ANALÝZA MIKROPLASTOV Z VODNÉHO PROSTREDIAANDREA ŠKULCOVÁa,b, ANNA GRENČÍKOVÁc,NOEMI BELIŠOVÁc, DMITRIJ BONDAREVd,PAVEL HORKÝa a TOMÁŠ MACKUĽAKcré sa líšia v závislosti od ich druhu. Celosvetová produkciaplastov stúpla z 1,5 miliónov ton v roku 1950 na hodnotu335 miliónov...
Klíčová slova
mikroplastov, mikroplastovreferát, referátspektroskopiou, spektroskopiouvzorky, vzorkyhmotnostnou, hmotnostnouspektroskopia, spektroskopiamikroplasty, mikroplastyčastice, časticepri, priplastových, plastovýchextrakcia, extrakciachromatografiou, chromatografiouplynovou, plynovoumikroplastu, mikroplastumiljoarbete
Chem. Listy 104, 913920 (2010)ReferátHMOTNOSTNÁ SPEKTROMETRIA S NEGATÍVNOU CHEMICKOU IONIZÁCIOUA JEJ VYUŽITIE V GC-MS ANALÝZE ORGANICKÝCH POLUTANTOVny, kosti, tkanivá, vlasy, srsť a podobne. Vývoj metód nastanovovanie polychlórovaných bifenylov, rezíduí organochlórovaných, organofosforových, pyretroidových pesticídov a iných polutantov, ktoré sa vyskytujú všade...
Klíčová slova
nci, nciako, akopesticídov, pesticídovreakčného, reakčnéhopre, prepri, prireferát, referátboli, boliiónového, iónovéhometán, metánveľmi, veľmiionizáciou, ionizácioukoncentračných, koncentračnýchreakčný, reakčnýmetódy
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 104, 913920 (2010)ReferátHMOTNOSTNÁ SPEKTROMETRIA S NEGATÍVNOU CHEMICKOU IONIZÁCIOUA JEJ VYUŽITIE V GC-MS ANALÝZE ORGANICKÝCH POLUTANTOVny, kosti, tkanivá, vlasy, srsť a podobne. Vývoj metód nastanovovanie polychlórovaných bifenylov, rezíduí organochlórovaných, organofosforových, pyretroidových pesticídov a iných polutantov, ktoré sa vyskytujú všade...
Klíčová slova
nci, nciako, akopesticídov, pesticídovreakčného, reakčnéhopre, prepri, prireferát, referátboli, boliiónového, iónovéhoveľmi, veľmimetán, metánionizáciou, ionizácioukoncentračných, koncentračnýchreakčný, reakčnýmetódy
Chem. Listy 112, 222226(2018)ReferátEXTRAKČNÉ METÓDY A TECHNIKY STANOVENIA JÓDU V PRÍRODNÝCHMATERIÁLOCHV extrémne kyslom a oxidačnom prostredí v prítomnostivody môžu vznikať aj kyselina jódna (HIO) a kyselinajodičná (HIO3). Jodistany (IO4–) sú stabilné v alkalickomprostredí6. Okrem anorganických špécii sú v pôdach prítomné...
Klíčová slova
jódu, jóduviazaná, viazanámetód, metódreferát, referátiodine, iodinemôže, môžestanovenia, stanoveniacelkového, celkovéhoextrémne, extrémnekyslých, kyslýchmateriáloch, materiálochoxidoch, oxidochindukčne, indukčnejodidy, jodidyjód
Chem. Listy 113, 589–596(2019)ReferátIDENTIFIKÁCIA A ANALÝZA MIKROPLASTOV Z VODNÉHO PROSTREDIAANDREA ŠKULCOVÁa,b, ANNA GRENČÍKOVÁc,NOEMI BELIŠOVÁc, DMITRIJ BONDAREVd,PAVEL HORKÝa a TOMÁŠ MACKUĽAKcré sa líšia v závislosti od ich druhu. Celosvetová produkciaplastov stúpla z 1,5 miliónov ton v roku 1950 na hodnotu335 miliónov...
Klíčová slova
mikroplastov, mikroplastovreferát, referátspektroskopiou, spektroskopiouvzorky, vzorkyhmotnostnou, hmotnostnouspektroskopia, spektroskopiamikroplasty, mikroplastyčastice, časticepri, priplastových, plastovýchextrakcia, extrakciachromatografiou, chromatografiouplynovou, plynovoumikroplastu, mikroplastumiljoarbete
Chem. Listy 104, 913920 (2010)ReferátHMOTNOSTNÁ SPEKTROMETRIA S NEGATÍVNOU CHEMICKOU IONIZÁCIOUA JEJ VYUŽITIE V GC-MS ANALÝZE ORGANICKÝCH POLUTANTOVny, kosti, tkanivá, vlasy, srsť a podobne. Vývoj metód nastanovovanie polychlórovaných bifenylov, rezíduí organochlórovaných, organofosforových, pyretroidových pesticídov a iných polutantov, ktoré sa vyskytujú všade...
Klíčová slova
nci, nciako, akopesticídov, pesticídovreakčného, reakčnéhopre, prepri, prireferát, referátboli, boliiónového, iónovéhometán, metánveľmi, veľmiionizáciou, ionizácioukoncentračných, koncentračnýchreakčný, reakčnýmetódy
 

Mohlo by Vás zajímat

Utilising unique TOF-MS technology and hydrogen carrier gas for fast GC-MS to produce robust, high quality, library comparable mass spectral data

Postery
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
---

Determination of BTEX and volatile organic compounds (VOCs) in drinking water by GC-MS/MS coupled to static headspace and solid-phase microextraction sampling

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Trace Perfluorinated and Polyfluorinated Organic Vapors in Air

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Markes
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Acetaldehyde and Limonene in Recycled PET Using an HS-GC/MS System

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, HeadSpace, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Analysis of Heavy Fuel Oil Using Multi-Mode Ionization

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Mohlo by Vás zajímat

Utilising unique TOF-MS technology and hydrogen carrier gas for fast GC-MS to produce robust, high quality, library comparable mass spectral data

Postery
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
---

Determination of BTEX and volatile organic compounds (VOCs) in drinking water by GC-MS/MS coupled to static headspace and solid-phase microextraction sampling

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Trace Perfluorinated and Polyfluorinated Organic Vapors in Air

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Markes
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Acetaldehyde and Limonene in Recycled PET Using an HS-GC/MS System

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, HeadSpace, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Analysis of Heavy Fuel Oil Using Multi-Mode Ionization

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Průmysl a chemie
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.