GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Výrobce
ALS Czech Republic
Základním posláním společnosti je poskytovat kvalitní, konzistentní, reprodukovatelná a spolehlivá analytická data jako podklady pro kvalifikovaná a informovaná rozhodnutí našich zákazníků.
Distributor
ALS Czech Republic, s.r.o.
Základním posláním společnosti je poskytovat kvalitní, konzistentní, reprodukovatelná a spolehlivá analytická data jako podklady pro kvalifikovaná a informovaná rozhodnutí našich zákazníků.
Rozbory odpadů - Skládky (ALS ČR)
Rozbory odpadů - Skládky (ALS ČR)
Rozbory odpadů - Skládky (ALS ČR)Skládky se rozlišují podle druhu odpadů, které mohou přijímat. Pro každý typ skládky je legislativou definován soubor látek a jejich limitů, které musí daný odpad splňovat.
O produktu

Rozbory odpadů - Skládky (ALS ČR)

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí širokou škálu rozborů odpadů, které jsou vyžadovány platnou legislativou, ale i mnoho dalších analýz nad její rámec.

Nejčastěji jsou rozbory odpadů realizovány dle požadavků zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášek č. 273/2021 Sb. v platném znění a č. 8/2021 Sb. v platném znění. V rámci přechodných období jsou analýzy prováděny také dle původního zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. Rozbory odpadů slouží zejména stavebním firmám, společnostem zabývající se likvidací odpadů, recyklačním střediskům, ale i fyzickým osobám, které potřebují radu v tom, jak naložit s jejich odpadem.

Odpady se dělí na:
 • Inertní
 • OstatníProduct ID 106
 • Nebezpečné

Podle druhu odpadu se poté vybírá typ skládky, která takovýto odpad může přijmout.

Jak prokázat splnění požadavků pro daný typ odpadu?

Každý typ odpadu je hodnocen pomocí některého z následujících rozborů, případně jejich kombinace:

 • Vyluhovatelnost odpadů pro zařazení do třídy vyluhovatelnosti I, IIa a III – tab. 2.1

 • Koncentrace škodlivin v sušině pro odpady na skládky skupiny S – inertní odpad – tab. 4.1

 • Doplňující stanovení pro skládky skupin S – ostatní odpad a S – nebezpečný odpad – celkový organický uhlík (TOC), respektive ztráta žíháním

 • Obsah organických látek pro skládky skupin S – ostatní odpad (pouze pokud je překročen limit DOC ve výluhu) – tab. 4.2

 • Odpady obsahující biologicky rozložitelnou složku - test respirační aktivity pro stabilizované bioodpady (AT4) – tab. 4.3

 • Stanovení přítomnosti azbestových vláken při podezření na jejich možný výskyt

💡 Objednejte si rozbor

Pro navržení optimálního řešení všech vašich požadavků doporučujeme kontaktovat regionálního obchodního zástupce či pobočku, případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na [email protected]. Ochotně Vám připravíme nabídku pro Vaši konkrétní potřebu.

Kompletní přehled a rozsah analýz naleznete v našem katalogu: ALS ČESKÁ REPUBLIKA - SKLÁDKY

Vybrané analýzy odpadů pro uložení na skládku v naší nabídce

Odpady inertní - (dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
 • výluh - třída vyluhovatelnosti I

  • Metody: ICP-MS
 • sušina

  • Metody: GC-FID, GC-ECD, IR, GC-MS
 • výluh - třída vyluhovatelnosti II A

  • Metody: ICP-MS
Odpady ostatní - (dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
 • sušina

 • pokud je překročen limit DOC - sušina

  • Metody: GC-FID, GC-MS
Odpady nebezpečné
 • výluh - třída vyluhovatelnosti III

  • Metody: ICP-OES, AFS, IC, IR, gravimetrie
 • sušina

Odpady obsahující biologicky rozložitelnou složku - (dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
 • AT4
Nebezpečný odpad ukládaný na skládku
 • kyselinová neutralizační kapacita
Výrobce
ALS Czech Republic
Základním posláním společnosti je poskytovat kvalitní, konzistentní, reprodukovatelná a spolehlivá analytická data jako podklady pro kvalifikovaná a informovaná rozhodnutí našich zákazníků.
Distributor
ALS Czech Republic, s.r.o.
Základním posláním společnosti je poskytovat kvalitní, konzistentní, reprodukovatelná a spolehlivá analytická data jako podklady pro kvalifikovaná a informovaná rozhodnutí našich zákazníků.
 

Novinky

Toggle

Článek | Produkt

Aktualizace služeb: Úspěšná akreditace a rozšíření nabídky

Nové akreditované metody v nabídce společnosti ALS Czech Republic od března 2024.
ALS Czech Republic
more

Článek | Životní prostředí

EnviroMail™ 9/Evropa: Metody hodnocení biologické aktivity pevných komunálních odpadů

Hodnocení biologické aktivity odpadu lze provádět pomocí respiračních testů, jakými jsou například respirační aktivita AT₄ nebo měření celkového potenciálu plynu, tedy metoda GS₂₁.
ALS Czech Republic
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.