GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
  1. Zaměření

  1. Instrumentace

  1. Výrobce

   1. Distributor

  Produkty z kategorie Laboratorní rozbory | LabRulez GCMS


  Rozbory - Surová a vyrobená voda (ALS ČR)
  Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, biologické, mikrobiologické, organoleptické a fyzikální rozbory surových a vyrobených vod dle legislativních požadavků i nad jejich rámec.

  Rozbory - Odpadní voda (ALS ČR)
  Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory odpadních vod dle legislativních požadavků a také dle individuálních požadavků zákazníka.

  Komplexní analýza čistot vodíkového paliva (CDV)
  Akreditované laboratoře Centra dopravního výzkumu připravují kompletní stanovení kvality vodíku jako paliva dle normy ČSN ISO 14687 - Kvalita vodíkového paliva – Specifikace produktu, která stanovuje limitní koncentrace pro celkem 15 nežádoucích nečistot.

  Stanovení helia ve vodíku plynovou chromatografií (CDV)
  Akreditované laboratoře Centra dopravního výzkumu připravují v rámci výzkumných projektů metodiku stanovení He ve vodíku plynovou chromatografií (GC/TCD).

  Stanovení Ar, O₂, N₂ ve vodíku plynovou chromatografií (CDV)
  Akreditované laboratoře Centra dopravního výzkumu připravují v rámci výzkumných projektů metodiku stanovení Ar, O₂, N₂ ve vodíku plynovou chromatografií (GC/PDHID).

  Stanovení pesticidů a jejich degradačních produktů (ALS ČR)
  ALS ČR má pro stanovení pesticidních látek k dispozici moderní instrumentální techniky LC/MS a GC/MS, v případě stanovení organochlorových pesticidů je využíváno GC/ECD.

  Rozbory pitná voda (ALS ČR)
  Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické, organoleptické, fyzikální i radiologické rozbory pitných vod, rozbory teplých vod dle legislativních požadavků i nad jejich rámec.

  Rozbory teplá voda (ALS ČR)
  Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické, organoleptické, fyzikální i radiologické rozbory pitných vod, rozbory teplých vod dle legislativních požadavků i nad jejich rámec.

  Rozbory odpadů - Povrchy terénu (ALS ČR)
  Na povrchu terénu je možno využít odpad, který splní požadavky vyhlášky 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady uvedené v přílohách č. 5 a 6. Typickými odpady, které je možno využít na povrchu terénu jsou vytěžená zemina, hlušina, štěrk, stavební recykláty, sedimenty a struska.

  Rozbory odpadů - Bioodpady a průmyslové komposty (ALS ČR)
  Mezi biologicky rozložitelné odpady patří typicky čistírenské kaly, odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, potravinářství, dřevozpracujícího průmyslu atp. Seznam veškerých bioodpadů je uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky 341/2008 Sb.
   

  Mohlo by Vás zajímat


  LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

  St, 12.6.2024
  LabRulez

  Novinka na trhu - Agilent 8850 plynový chromatograf (GC)

  Út, 28.5.2024
  Altium International

  Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

  Čt, 13.6.2024
  LabRulez
  Další projekty
  Sledujte nás
  Další informace
  WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
  LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.