GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Výrobce
Centrum dopravního výzkumu (CDV)
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Laboratoř centra dopravního výzkumu Laboratoř životního prostředí, Laboratoř dopravní infrastruktury, Laboratoř dopravního značení.
Distributor
Centrum dopravního výzkumu (CDV)
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona 341/2005 Sb., a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy.
Stanovení H₂O, NH₃, CH₄, HCHO a HCHO ve vodíku pomocí FTIR (CDV)
Stanovení H₂O, NH₃, CH₄, HCHO a HCHO ve vodíku pomocí FTIR (CDV)Stanovení H₂O, NH₃, CH₄, HCHO a HCHO ve vodíku pomocí FTIR (CDV)
Stanovení H₂O, NH₃, CH₄, HCHO a HCHO ve vodíku pomocí FTIR (CDV)Akreditované laboratoře Centra dopravního výzkumu připravují v rámci výzkumných projektů metodiku stanovení H₂O, NH₃, CH₄, HCHO a HCHO ve vodíku pomocí FTIR.
O produktu

Stanovení H₂O, NH₃, CH₄, HCHO a HCHO ve vodíku pomocí FTIR (CDV)

Na základě zavedené metody stanovení H₂O, NH₃, CH₄, HCHO a HCHO ve vodíkové matrici dle ASTM D7653 a JIS K0512, jejíž funkčnost bude interně ověřena validační studií, a externě v rámci absolvování dvoustranného porovnání s akreditovanou laboratoří, bude připravena „Metodika stanovení H₂O, NH₃, CH₄, HCHO a HCHO ve vodíku pomocí infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR)“.

Metodika bude zpracována formou standardního operačního postupu a bude podkladem k akreditaci této metody stanovení.

  • Instrumentace: FTIR – Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací, Termo Fisher Scientific, USA

Naším cílem je zavedení a akreditace analytických metod potřebných pro stanovení nečistot ve vodíku s využitím plynové chromatografie (GC). Jedná se o nečistoty, které vznikají při výrobě vodíku. Jejich koncentrace je důležité sledovat z důvodu možného poškození palivového článku ve vozidlech.

Mezi nečistoty, pro které budou zaváděny analýzy patří hélium (He), dusík (N₂), argon (Ar), kyslík (O₂), metan (CH₄), celkové sirné sloučeniny, uhlovodíky (CxHy), celkové halogenované sloučeniny, oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO₂) a formaldehyd.

Výrobce
Centrum dopravního výzkumu (CDV)
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Laboratoř centra dopravního výzkumu Laboratoř životního prostředí, Laboratoř dopravní infrastruktury, Laboratoř dopravního značení.
Distributor
Centrum dopravního výzkumu (CDV)
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona 341/2005 Sb., a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy.
 

Novinky

Toggle

Článek | Nejbližší akce

XI. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí (REGISTRACE)

Zveme Vás na jedenáctý ročník česko-slovenské konference Doprava, zdraví a životní prostředí, jehož tematické zaměření je Doprava z pohledu kvality ovzduší, hlukové zátěže a dopadů na životní prostředí.
Centrum dopravního výzkumu (CDV)
more

Článek | Produkt

Vývoj metod analýz čistoty vodíku s využitím plynové chromatografie (CDV)

Projekt řeší zavedení a akreditace analytických metod potřebných pro stanovení nečistot ve vodíku (He, N₂, Ar, O₂, CH₄, CxHy, CO, CO₂, CH₂O, Σ sirné a halogen. sloučeniny) s využitím plynové chromatografie.
Centrum dopravního výzkumu (CDV)
more
 

Aplikace (0)

Toggle
 

Brožury (0)

Toggle
 

Manuály (0)

Toggle
 

Ostatní (0)

Toggle
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.