Tento produkt se již neprodává
Agilent 7010B Triple Quadrupole GC/MS System
Agilent 7010B Triple Quadrupole GC/MS SystemAgilent 7010B Triple Quadrupole GC/MS System
Agilent 7010B Triple Quadrupole GC/MS SystemAgilent 7010B GC/QQQ s analyzátorem typu trojitý kvadrupól (QQQ) je v současné době nejnovější přírůstek do rodiny Agilent hmotnostních detektorů. Agilent 7010B GC/MS je první dostupný trojitý kvadrupól umožňující v módu elektronové ionizace (EI) dosažení detekčních limitů na úrovni atogramů (10-18 g).Zobrazit novější model stroje
O produktu

Agilent 7010B Triple Quadrupole GC/MS System

GC/QQQ 7010B je v kombinaci s Agilent 8890 GC ideálním řešením pro účely vysoce selektivní ultrastopové kvantitativní analýzy v komplexních matricích. Velmi nízké limity detekce dosažitelné pomocí nového QQQ potvrzuje i deklarovaný detekční limit přístroje (IDL, Instrument Detection Limit) 0.5 fg OFN, jehož dosažení je požadováno při instalaci přístroje. Vysoká citlivost přístroje je dána novým typem ionotvého zdroje, který umožňuje vysoce efektivní tvrobu iontů. Ve srovnání se sérií trojitých kvadrupólů 7000 vzniká v průběhu samotné ionizace 20 až 30krát více iontů, které jsou dále velmi efektivním způsobem fokusovány propracovaným systémem čoček, které minimalizují jejich ztráty při průchodu hmotnostním spektrometrem.

Vysoká citlivost a selektivita Agilent 7010B systému umožňuje výrazné zjednodušení procesu přípravy vzorků a zároveň se snižuje množství vzorku, které je nutné nastříknout, aby byly dosaženy požadované limity detekce dané analýzy. Menší objem nástřiku / nástřik méně koncentrovaného vzorku snižuje znečištění linerů, prodlužuje životnost GC kolony a spolu s dalšími technickými nástroji (samočistící iontový zdroj, backflush ad.) redukuje nutnost manuálního čištění zdroje, čímž dochází k výrazné úspoře času a zvýšení produktivity laboratoře.

Základní informace Agilent 7010B GC/QQQ

 • Nový vysoce učinný EI iontový zdroj: Vysoce citlivý EI zdroj umožňuje dosažení dosud nepřekonatelně nízkých detekčních limitů. Detekční limit přístroje (IDL) 0,5 fg OFN (nástřik 10 fg OFN) je 8krát nižší oproti IDL poslední generace Agilent trojitých kvadrupólů 7000D (IDL 4 fg OFN, nástřik 2 fg OFN)
 • Vyhřívaný celozlatý hyperbolický kvadrupól s rozsahem hmot až do 1050 u; unikátní stabilita křemenného monolitického kvadrupólu umožňuje zahřívání až na 200°C pro automatické tepelné čištění a odstraňování kontaminace běžné u kovových kvadrupólů provozovaných při nižších teplotách
 • Triple-Axis HED-EM detektor s off-axis HEd-ED významným způsobem redukuje neutrální šum a snižuje detekční limity
 • Až 800 MRM přechodů za sekundu s minimálním dwell time 0,5 ms a nulovým cross-talk efektem
 • Možnost použití iontových zdrojů pro elektronovou (EI) nebo chemickou ionizaci (PCI a NCI)
 • Vysokotlaká lineární kolizní cela s "Helium Quench Gas" technologií pro snížení neutrální šumu z metastabilních atomů hélia
 • Systém včasného upozornění (EMF) sleduje jednotlivé části GC a MS a napomáhá tak dodržovat planované udržby systému
 • Samočistící iontový zdroj (JetCLean Self Cleaning Ion Source) redukuje kontaminaci zdroje a snižuje nutnost údržby (čištění), čímž šetří čas a zvyšuje produktivitu měření
 • Technologie Quick vent umožnuje automatické a velmi rychlé zavzdušnění MS (zrychlení o 40%)
 • Sleep-Wake mód výrazně šetří spotřebu nosného plynu a energie
 • Programovatelný modul pro úsporu hélia snižuje spotřebu hélia v GC a GC/MS systémech výměnou za jiný nosný plyn během doby, kdy není přístroj aktivně využíván. Analytik může naprogramovat výměnu nosného plynu a velikost jeho průtoku. S využitím programovatelného modulu odpadá nutnost revalidace metody vyžadovaná při obvyklé výměně nosného plynu
 • MassHunter software umožňuje plnou kontrolu analýzy od počátečního ladění až po závěrečné vyreportování výsledků
 • Nástroj pro plně automatickou a efektivní optimalizaci MRM přechodů umožňuje spolu s databázemi pesticidů a environmentálních kontaminantů plně automatizovanou a efektivní tvorbu MS metod
 

Novinky

Toggle

Článek | Aplikace

Použití nového iontového zdroje s vysokou účinností při analýze těkavých organických látek metodou static headspace

Studie demonstrující výhody nového zdroje s vysokou účinností (High Efficiency Source - HES) na citlivost při stanovení těkavých organických látek (Volatile Organic Compounds - VOC).

Článek | Aplikace

Automatické stanovení Δ9-Tetrahydrocannabinolu (THC) a jeho metabolitů v krevním séru pomocí SPE-GC/MS

Byla vyvinuta a validována plně automatická SPE-GC/MS metoda pro stanovení THC a jeho hlavních metabolitů v krevním séru.