Agilent 7697A Headspace AutosamplerAgilent 7697A je určen pro dávkování těkavých látek prostřednictvím headspace extrakce, a to prakticky z jakékoliv vzorku přímo do GC nebo GC/MS systému. Elektronická kontrola tlaku a průtoku zajišťuje vysokou opakovatelnost extrakce a následně také i dávkování vzorku. Tento systém je kompatibilní s plynovými chromatografy Agilent 6850, 6890, 7820, 7890 a Intuvo. Vnitřní povrch systému, jenž přichází do styku se vzorkem, je vyroben z interního materiálu SilcoNert, který zabraňuje rozkladu a ztrátám analytu. Spojení autosampleru s plynovým chromatografem je vyhříváno, vyznačuje se nízkým objemem a je také zhotoveno z inertních materiálů. Agilent 7697 je dostupný ve dvou provedeních, jež se odlišují kapacitou zásobníku. V prvním lze uložit 12 vzorků a ve druhém až 111. Autosampler s kapactiou 111 vzorků navíc obsahuje 12 inkubovatelných pozic.
O produktu

Agilent 7697A Headspace Autosampler

Agilent 7697A se vyznačuje výbornou opakovatelností < 1 % RSD (< 1,5 % RSD pro model s kapacitou 12 vzorků). Vysokou opakovatelnost headspace extrakce zajišťuje kontrola netěsnosti vialek. Elektronická kontrola tlaku zajišťuje konzistentní podmínky a výsledky. Vzorek je po analýze postupně odvzdušněn.

Zásobník vzorků
 • Kapacita základního uspořádání headspace dávkovače je 12 pozic
 • Model s vyšší kapacitou pojme až 111 vzorků, umožňuje současně inkubovat 12 vialek a sledovat vzorky pomocí čtečky čárových kódů
 • 108 pozic ve třech stojanech, které lze vyměnit během probíhající analýzy
 • 3 prioritní pozice
 • Lze rozšířit o modul zajišťující chlazení vzorků (108 pozic) v rozmezí 5 °C - okolní teplota (závisí na okolních podmínkách)
 • Použít lze vialky o objemech 10 mL, 20 mL a 22 mL bez nutnosti použití nástavců v následujících případech
 • uzávěr: šroubovací nebo krimpovací víčko
 • dno: ploché nebo zaoblené
 • rozměry: výška minimálně 47,0 mm a maximálně 79,0 mm, šířka v rozmezí 22,4 – 23,1 mm
Dávkování vzorků
 • Robustní ventil a dávkovací smyčka spolu s elektronickou kontrolou tlaku zajišťují kompletní kontrolu dávkování vzorku
 • Použit lze jakékoliv GC kolony s vnitřním průměrem od 50 do 530 µm, a to bez ohledu na podmínky dávkování
 • Dávkovací smyčka o objemu 1 mL (volitelně 0,025; 0,050; 0,100; 0,500 a 3 mL) a sonda jsou zhotoveny z inertních materiálů (SilcoNert 2000)
 • Plně automatické čištění cest určených pro plyny i vzorek
Režim dávkování vzorku
 • Režim headspace extrakce pro jednotlivé vzorky za současné inkubace až 12 vialek
 • Režim mnohonásobné headspace extrakce (Multiple Headspace Extraction), při němž lze provést až 100 extrakcí z jedné vialky, po kterých následují jednotlivé GC analýzy
 • Režim mnohonásobného headspace zakoncentrování (Multiple Headspace Coextraction), při němž lze provést až 100 extrakcí z jedné vialky po kterých následuje jedna GC analýza pro zvýšení citlivosti
 • Režim vývoje metody slouží k optimalizaci headspace extrakci s možností měnit čas a teplotu ekvilibrace a frekvenci třepání vzorku
Elektronická kontrola tlaku (EPC)
 • Kompenzace atmosférického tlaku a okolní teploty
 • Nastavení tlaku v rozmezí 0,000 až 75,000 psi (přírůstek 0,001 psi)
 • Nastavení průtoku v rozmezí 0,0 až 200 mL/min (přírůstek 0,01 mL/min)
 • Natlakování vialky je plně kontrolováno EPC modulem
 • Plnění smyčky je plně kontrolováno EPC modulem
Headspace technika nalezla využítí v mnoha odvětvích
 • Analýza vzorků životní prostředí - stopová analýza organických látek ve vodách a půdách
 • Farmacie - stanovení zbytkových rozpouštědel
 • Soudní analýzy - stanovení alkoholu v krvi a zbytkových katalyzátorů hoření v podezřelých vzorcích
 • Chemie plastů - analýza zbytkových monomerů nebo aromatizujících látek v polymerech
 • Spotřební produkty - stanovení těkavých látek v potravinách, nápojích nebo kosmetických přípravcích
 

Novinky

Toggle

Článek | Aplikace

Použití nového iontového zdroje s vysokou účinností při analýze těkavých organických látek metodou static headspace

Studie demonstrující výhody nového zdroje s vysokou účinností (High Efficiency Source - HES) na citlivost při stanovení těkavých organických látek (Volatile Organic Compounds - VOC).

Článek | Produkt

Agilent University ePass - Neomezený přístup k online kurzům (GC & GC/MS)

Rozšiřte si své znalosti a zdokonalte se v laboratorních dovednostech díky jedinečnému systému online vzdělávání.