GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
    1. Zaměření

    1. Instrumentace

    1. Výrobce

    1. Distributor

Produkty z kategorie Software a knihovny | LabRulez GCMS


Wiley Registry/NIST knihovna hmotnostních spekter 2023
Knihovna hmotnostních spekter Wiley Registry/NIST 2023 je nejkomplexnější komerčně dostupná kombinovaná knihovna hmotnostních spekter s více než 3 miliony spekter (včetně EI a tandemových MS dat), která je jasnou volbou pro obecnou identifikaci neznámých sloučenin. Široké a aktuální pokrytí sloučenin zajišťuje identifikaci široké škály analytů v řadě různých aplikací.

Wiley Mass Spectra of Designer Drugs 2024
Každoročně aktualizovaná publikace Mass Spectra of Designer Drugs zůstává nejobsáhlejší sbírkou MS designer drugs, léčivých přípravků, bojových chemických látek a příbuzných látek. Na tuto tuto komplexní a vysoce kvalitní spektrální databázi, umožňující rychlou identifikaci zakázaných látek, se spoléhají forenzní, klinické a toxikologické laboratoře po celém světě.

Wiley Maurer, Meyer, Pfleger, Weber: GC-MS knihovna drog, jedů a jejich metabolitů 6. vydání
Nejobsáhlejší příručka pro klinické a forenzní toxikology byla opět rozsáhle aktualizována. Spektrální databáze Maurer Meyer Pfleger Weber (MMPW) obsahuje experimentální údaje, které jsou důležité pro analytického toxikologa. Pro snazší identifikaci sloučenin jsou všechny látky klasifikovány podle jejich toxikologických kategorií.

Wiley knihovna hmotnostních spekter aromat a vonných látek přírodních a syntetických sloučenin, 3. vydání
Knihovna "Flavors and Fragrances of Natural and Synthetic Compounds, 3rd Edition" obsahuje více než 3 000 hmotnostních spekter, retenční data LRI, vypočtené Kovatsovy RI a chemické struktury sloučenin zajímavých pro průmysl chutí a vůní s možností vyhledávání.

Wiley knihovna predikovaných IR spekter
Tuto knihovnu predikovaných IR spekter lze použít spolu s empirickou referenční databází IR spekter pro rozšířené pokrytí chemických sloučenin a zlepšení analytického pracovního postupu při identifikaci neznámých látek. Protože databáze predikovaných IČ spekter Wiley je vytvořena s využitím důvěryhodných databází a informatických nástrojů společnosti Wiley, můžete si být jisti, že predikovaná spektra jsou založena na spolehlivých vědeckých principech a metodách.

Wiley KnowItAll knihovna Ramanových spekter
Knihovna Ramanových spekter KnowItAll společnosti Wiley nabízí přístup k více než 25 000 spekter - jedná se o největší světovou sbírku, obsahující vysoce kvalitní Ramanova spektra, včetně renomovaných databází společnosti Sadtler™.

DataApex SST - System Suitability Test rozšíření pro software Clarity
Rozšíření SST slouží k monitorování správné funkce chromatografického systému. Program porovnává až 12 vybraných parametrů (např. retenční čas, účinnost, asymetrie píků) vypočtených podle jedné ze tří předem vybraných metod (USP, EP, JP).

DataApex MS - rozšíření o modul hmotnostní spektrometrie pro software Clarity
Rozšíření Clarity MS je nástroj, který slouží ke zpracování dat získaných z vybraných detektorů hmotnostní spektrometrie. Spektrální data spolu s chromatogramy dodávají analýze analytických dat třetí rozměr.

Wiley KnowItAll software - analytická edice
KnowItAll software společnosti Wiley poskytuje integrované řešení pro identifikaci, analýzu a správu analytických dat, které urychluje spektrální analýzy a zvyšuje celkovou efektivitu laboratoře.

Wiley ChemWindow software pro kreslení chemických struktur
ChemWindow edice softwaru KnowItAll od společnosti Wiley je nástroj, který chemici po celém světě volí pro kreslení a publikování chemických struktur. Nyní s integrovanými řešeními pro úpravu, ukládání, vyhledávání a získávání chemických struktur a vlastností nabízí ChemWindow vědcům ještě více možností.
 

Mohlo by Vás zajímat


Webináře LabRulezGCMS týden 26/2024

Ne, 23.6.2024
LabRulez

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Ne, 23.6.2024
Univerzita Pardubice

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Čt, 20.6.2024
Vědavýzkum.cz
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.