GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Výrobce
SepSolve
SepSolve Analytical je součástí skupiny Schauenburg Analytics a je sesterskou organizací výrobce Markes International. Společnost SepSolve je zaměřena na vývoj a výrobu produktů v oblasti GCxGC a TOF MS včetně software pro vyhodnocení dat a nabízí ucelená řešení pro řadu aplikací.
Distributor
Altium International s.r.o. (HPST)
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie a hmotnostní spektrometrie, disolučních aparátů, molekulární a atomové spektroskopie a také v oblasti molekulární biologie a genomiky.
SepSolve BenchTOF GC-TOF MS
SepSolve BenchTOF GC-TOF MS
SepSolve BenchTOF GC-TOF MSHmotnostní spektrometry BenchTOF2™ jsou druhou generací úspěšné série time-of-flight hmotnostních spektrometrů BechTOF MS.
O produktu

SepSolve BenchTOF GC-TOF MS

Disponují vysoce-účinným zdrojem s přímou extrakcí iontů, díky kterému je dosažena citlivost na úrovni režimu selected ion monitoring (SIM) kvadrupólových analyzátorů. Díky vysoké citlivosti a získání plné spektrální informace lze paralelně provádět cílenou kvantitativní analýzu, screening a analýzu neznámých látek, aniž by bylo třeba měnit nastavení parametrů měřící metody.

HPST: Schéma hmotnostního spektrometru SepSolve BenchTOF GC-TOF MS

Při použití GC/MS s EI ionizací při standardní energii 70 eV dochází u většiny látek k poměrně bohaté fragmentaci. Analytik by často uvítal dosažení "měkčí" ionizace, ideálně i detekci molekulového iontu. A právě toto nabízí SepSolve technologie Select eV, pomocí níž lze nastavit v iontovém zdroji podmínky snížené ionizační energie (celkový rozsah 10-70 eV). Díky patentované technologii Tandem Ionisation, lze běhěm měření přepínat mezi vysokoenergentickým a nízkoenergetickým režimem nastavení zdroje, takže získáme dva simultánní záznamy dat, jeden se standardními a druhý s nízkoenergetickými spektry.

HPST: Simultánní sběr vysokoenergetických (70 eV) EI a měkkých EI spekter díky technologie Tandem Ionisation

Proč hmotnostní spektrometr BenchTOF2?

  • Spolehlivá identifikace analytů díky kombinaci citlivosti na úrovni SIM režimu kvarupolů, vysoké kvalitě spekter, která nepodléhají zkreslení nebo snížení intezity vyšších hmot, a chytrým softwarovým nástrojům jako je vyhledávání píků a spektrální dekonvoluce

  • Zlepšené meze detekce při zachování splných spekter. Narozdíl od SIM režimu lze libovolně vybrat (změnit) kvantifikační či konfirmační hmotu v případě interference a lze detekovat neomezený počet látek v analýze. Zároveň lze data analyzovat retrospektivně, protože je uložena planá spektrální informace.

  • Vyšší dynamický rozsah: více než 5 řádů, umožňující současné měření vyšších koncentrací látek při zachování mezí detekce pro látky s nižší intenzitou, aniž bychom museli provádět opakování s jiným ředěním.

  • Kompatibilita s rychlou GC a GC×GC separací díky nepřekonatelné akviziční rychlosti BenchTOF2

  • Simultánní sběr vysokoenergetických (70 eV) EI a "měkkých" EI spekter s využitím patentované technologie Tandem Ionisation technology. Díky tomu je možné spolehlivě identifikovat i látky, jejichž spektra jsou při standarní EI málo unikátní (například izomery) nebo tam, kde chybí molekulový iont.

  • Možnost použití vodíku jako nosného plynu pro rychlejší separace a nižší provozní náklady

  • Snadnost použití: Kontrola přístroje, vývoje metod, analýzy dat a chemomentrické analýzy z jednotného uživatelského rozhraní. V TOF MS vždy sbíráte všechna data a tedy odpadá jakýkoli vývoj MS metody.

Výrobce
SepSolve
SepSolve Analytical je součástí skupiny Schauenburg Analytics a je sesterskou organizací výrobce Markes International. Společnost SepSolve je zaměřena na vývoj a výrobu produktů v oblasti GCxGC a TOF MS včetně software pro vyhodnocení dat a nabízí ucelená řešení pro řadu aplikací.
Distributor
Altium International s.r.o. (HPST)
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie a hmotnostní spektrometrie, disolučních aparátů, molekulární a atomové spektroskopie a také v oblasti molekulární biologie a genomiky.
 

Novinky

Toggle

Článek | Webináře

Demystifikace komplexní dvourozměrné plynové chromatografie (GC×GC)

Podíváme se na příklady aplikací z reálného života, které těží ze separační síly GC×GC a to jak ve výzkumu, tak v rutinních laboratořích.
Altium International
more

Článek | Webináře

Webinář Natural product aromas, microplastics in the environment & sustainable fuels

Vážení zákazníci, rádi bychom Vás jménem společnosti SepSolve Analytical pozvali na 2. ročník online semináře věnovaný ženám ve vědě a zaměřený na GC aplikace napříč obory.
Altium International
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.