Měření kvality ovzduší kompaktním měřícím systémem Airpointer
Měření kvality ovzduší kompaktním měřícím systémem AirpointerMěření kvality ovzduší kompaktním měřícím systémem Airpointer
Měření kvality ovzduší kompaktním měřícím systémem AirpointerMerení kvality ovzduší probíhá v kontinuálním režimu záznamu koncentrací O₃, NO₂, NO, NOx, CO, CO₂, SO₂, H₂S, VOC a PM₁₀/PM₂ˌ₅.
O produktu

Měření kvality ovzduší kompaktním měřícím systémem Airpointer

Měření kvality ovzduší probíhá v kontinuálním režimu záznamu koncentrací O₃, NO₂, NO, NOx, CO, CO₂, SO₂, H₂S, VOC a PM₁₀/PM₂ˌ₅ s využitím přístroje Airpointer (Recordum Messtechnik GmbH, Rakousko). Airpointer je integrovaný, vícesložkový měřící systém pro měření škodlivin v ovzduší se zabudovanou jednotkou regulace teploty, nulového vzduchu a systémem pro sběr a zpracování údajů, využívající referenčních metod měření pro stanovení koncentrací CO, NOx , O₃ a SO₂ v souladu s Vyhláškou MŽP č. 330/2012 Sb. Součástí přístroje je meteorologická stanice s kontinuálnímzáznamem rychlosti a směru větru, teploty venkovního ovzduší, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku.

Měření koncentrací limitovaných škodlivin jsou autorizována (č. j. 75332/ENV/13) v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Určeno pro:

 • Sledování kvality ovzduší na předmětné lokalitě
 • Ověření účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší
 • Validaci rozptylových modelů aj

Výhody:

 • Kompaktní rozměry
 • Snadná změna místa měření
 • Nízká spotřeba elektrické energie (max. 670W)
 • Měření koncentrací několika škodlivin ve stejný čas
 • Zabudovaný systém pro kontinuální záznam a zpracování údajů
 • Souřadnice místa naměřených údajů
 • Vzdálený přístup pro nastavení a základní servis přístroje
 • Vzdálený přístup k měřeným datům a jejich průběžná kontrola

Metodika měření:

Modul pro měření SO₂/H₂S – oxid siřičitý/ sirovodík

 • měřící princip: pulzní UV fluorescence s dlouhou životností UV lampy
 • UV-filtrace se zrcadly místo filtrů pro odstranění častých výměn UV-filtrů
 • možnost měření H₂S a SO₂ nebo pouze SO₂ podle aktuálních potřeb
 • minimální měřící rozsah - dynamický, až do 10 ppm
 • přesnost 1% hodnoty nebo 1 ppb (větší z obou hodnot)

CDV: Měření kvality ovzduší kompaktním měřícím systémem Airpointer

Modul pro měření NOx//NO/NO₂ – oxidy dusíku

 • měřící princip: Chemiluminiscence
 • speciální přívod vzorku pro minimalizaci driftu
 • automatický ventil nulového vzduchu pro minimalizaci driftu nuly
 • smyčka vzorku pro zabránění vzniku NO₂ - artefaktů
 • jednokomorová konstrukce
 • minimální měřící rozsah - dynamický, až do 20 ppm
 • přesnost 1% hodnoty anebo 1 ppb (větší z obou hodnot)

Modul pro měření CO – oxid uhelnatý

 • měřící princip: NDIR s korelačním plynovým filtrem
 • replikovaná optika: zrcadla snadno čistitelná, samonastavitelná, odolná vůči vibracím
 • minimální měřící rozsah - dynamický, až do 10 000 ppm
 • přesnost +/- 0,1 ppm

CDV: Měření kvality ovzduší kompaktním měřícím systémem Airpointer

Modul pro měření O₃ - ozon

 • měřící princip: Absorpce UV-záření
 • dvoukomorové řešení detektoru pro odstranění negativních efektů sníženého UV-záření
 • současné měření referenční a vzorku
 • minimální měřící rozsah - dynamický, až do 200 ppm
 • přesnost 1 ppb

PM₁₀/PM₂ˌ₅

 • princip měření: nefelometrie
 • vytápěná odběrová sonda s měřením vlhkosti pro odstranění vlivu vlhkosti
 • aerodynamická separace částic s rozměrově selektivními odběrovými hlavicemi pro měření PM₁₀ a PM₂ˌ₅
 • minimální měřící rozsah dynamický, až do 2 500 μg/m³
 • přesnost 1 μg/m³

Měření VOC – těkavé organické látky

 • princip měření: PID – foto ionizační detekce
 • nevyžaduje používat nosný anebo hořící plyn
 • minimální rozsah měření 0,01 do 20 ppm ekvivalentu i-butylenu

CDV: Měření kvality ovzduší kompaktním měřícím systémem Airpointer

Měření CO₂ – oxid uhličitý

 • minimální rozsah měření 0 do 5000 ppm

Kompaktní meteorologická stanice

 • měření rychlosti větru, směru větru, teploty venkovního ovzduší, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku

Výstup z měření:

 • Hodnoty koncentrací jednotlivých škodlivin (1 minutové, 15 minutové průměry, 8 hodinové průměry, 24 hodinové průměry).
 • Vývoj koncentrací jednotlivých škodlivin během intervalu měření.
 • Meteorologické charakteristiky v průběhu měření
 • Návazné zpracování dat měření

CDV: Výstup z měření koncentrací jednotlivých škodlivin v ovzduší

CDV: Výstup z měření koncentrací jednotlivých škodlivin v ovzduší

 

Novinky

Toggle

Článek | Životní prostředí

Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje je ukončeno (předběžné výsledky měření)

Dvě zimy a jedno léto. Tak dlouho trvalo měření polycyklických aromatických uhlovodíků v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina.

Článek | Životní prostředí

Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků (PAUPZKO)

Co je cílem projektu PAUPZKO, kde v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji měření probíhá a jaké jsou jeho průběřné výsledky?