GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
  1. Zaměření

  1. Instrumentace

   1. Výrobce

    1. Distributor

   Přístroje a služby

   Produkty distribuované přes ALS Czech Republic, s.r.o. | LabRulez GCMS


   Rozbory pitná voda (ALS ČR)
   Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické, organoleptické, fyzikální i radiologické rozbory pitných vod, rozbory teplých vod dle legislativních požadavků i nad jejich rámec.

   Rozbory teplá voda (ALS ČR)
   Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické, organoleptické, fyzikální i radiologické rozbory pitných vod, rozbory teplých vod dle legislativních požadavků i nad jejich rámec.

   Rozbory odpadů - Povrchy terénu (ALS ČR)
   Na povrchu terénu je možno využít odpad, který splní požadavky vyhlášky 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady uvedené v přílohách č. 5 a 6. Typickými odpady, které je možno využít na povrchu terénu jsou vytěžená zemina, hlušina, štěrk, stavební recykláty, sedimenty a struska.

   Rozbory odpadů - Bioodpady a průmyslové komposty (ALS ČR)
   Mezi biologicky rozložitelné odpady patří typicky čistírenské kaly, odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, potravinářství, dřevozpracujícího průmyslu atp. Seznam veškerých bioodpadů je uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky 341/2008 Sb.

   Rozbory - Balená voda (ALS ČR)
   Společnost ALS Czech Republic, s.r.o. zajišťuje veškeré analýzy balených vod, které jsou v souladu s legislativou – vyhláškou č. 275/2004 Sb. nebo vyhláškou č. 252/2004 Sb.

   Rozbory - Surová a vyrobená voda (ALS ČR)
   Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, biologické, mikrobiologické, organoleptické a fyzikální rozbory surových a vyrobených vod dle legislativních požadavků i nad jejich rámec.

   Rozbory odpadů - Skládky (ALS ČR)
   Skládky se rozlišují podle druhu odpadů, které mohou přijímat. Pro každý typ skládky je legislativou definován soubor látek a jejich limitů, které musí daný odpad splňovat.

   Stanovení pesticidů a jejich degradačních produktů (ALS ČR)
   ALS ČR má pro stanovení pesticidních látek k dispozici moderní instrumentální techniky LC/MS a GC/MS, v případě stanovení organochlorových pesticidů je využíváno GC/ECD.

   Rozbory - Odpadní voda (ALS ČR)
   Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory odpadních vod dle legislativních požadavků a také dle individuálních požadavků zákazníka.
   • Před
   • 1
   • Další
    

   Mohlo by Vás zajímat


   Unveiling a Connection That Matters - OpenLab 2.8

   Út, 9.4.2024
   Altium International

   Bojí se Váš vzorek cestovat? Nabízíme bezpečné řešení pro jeho přepravu.

   Po, 8.4.2024
   ALS Czech Republic

   Mezníky AI: Od Turingova stroje k ChatGPT

   Čt, 18.4.2024
   Univerzita Karlova
   Další projekty
   Sledujte nás
   Další informace
   WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
   LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.