GCMS webináře se zaměřením na GC/TOF | LabRulez GCMS


GC-MS solutions for sensory analysis in non-alcoholic beers

Částečně cílená metoda vyvinutá pomocí technologie DHS-GC-MS, která umožňuje zlepšit chuť piva NA přidáním specializovaných chmelových produktů.

2023 GC/Q-TOF Virtual User Meeting

Otázky a odpovědi o levných, robustních a snadno udržovatelných GC/Q-TOF přístrojích od společnosti Agilent.

Unlock the Power of GC×GC-TOFMS/FID – MOSH/MOAH

Vzrušující pokroky v analytických technologiích, které přinášejí revoluci ve způsobu identifikace a charakterizace těchto klíčových složek.

Thermal Desorption and Pyrolysis-GC-MS for Deformulation and Material Characterization

Základy Py-GC-MS a možnosti jejího využití v aplikacích, jako je kontrola kvality, řešení problémů a deformulace.

State of the Art Technology for Aroma, Flavour and Fragrance Analysis

Prozkoumejte možnosti technologie LECO a její vliv na překonávání výzev, kterým čelí odvětví výroby aromatických, chuťových a vonných látek.

Demystifying comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC)

Příklady aplikací v reálném životě, které těžily ze separační síly GC×GC, jak ve výzkumu, tak v rutinních laboratořích.

State of the Art Technology for Aroma, Flavour and Fragrance Analysis

Prozkoumáme, jak se technologie LECO používá na trhu k řešení běžných problémů, kterým čelí průmysl vůní, příchutí a pachů.

Great taste and plant-based: Can advanced analytical tools help tackle flavour challenges in plant-based foods?

Popíšeme, jak překonat běžné problémy spojené se vzorkováním a analýzou těkavých látek aroma pomocí nových, automatizovaných extrakčních technik v kombinaci s GCxGC-TOF MS.

3rd Annual Alcoholic Beverages Virtual Symposium - Beer

Evoluce sladu, chmele a chuťových sloučenin odvozených z fermentace během vaření jednosladového, jednochmelového (SMaSH) piva Ale. Rozpustné chmelové sloučeniny v pivu: z chmelového aroma na hotové pivo

Next Generation GC-MS/MS for Food and Environment Application

Další generace GC-MS je již tady! Technologie Atmospheric Pressure Gas Chromatography (APGC) nabízí laboratořím výkonnou alternativu k elektronové ionizaci (EI).