Fórum rychlé plynové chromatografie (Fast-GC) | LabRulez GCMS

Fórum rychlé plynové chromatografie (Fast-GC)

Čt, 30.9.2021
| Originální článek z: LECO
I ti nejzkušenější analytici mohou provádět analýzy jen tak rychle, jak jim to jejich chromatograf dovolí.
Video placeholder
  • Foto: LECO: Fórum rychlé plynové chromatografie (Fast-GC)
  • Video: LecoCorporation: Pegasus BT 4D Product Profile

Řada LECO Pegasus® je navržena tak, aby plně využívala rychlost analýz hmotnostních spektrometrů TOF, aniž by byla obětována potřebná citlivost. Náš GCMS iontový zdroj StayClean® znamená, že již nikdy nebudete muset zpomalit, abyste Váš stroj vyčistili.

Registrace: Čtvrtek 7. října 2021, 15:30 (SEČ – Praha)

Výhody helia jako nosného plynu pro hmotnostní spektrometry jsou již dlouho známy, ale je toomezený přírodní zdroj, kterého dostupnost a cena se může v čase měnit. V případě přechodu na nosný plyn vodík, mohou být generátory plynného vodíku instalovány v jakékoli laboratoři pro konstantní dodávku a s výhodou tak být využity pro zvýšení rychlosti Vašich separací v plynové chromatografii.

Připojte se k panelu odborníků společnosti LECO na jednodenním fóru, kde budeme společně diskutovat o tom, jak zvládnout výzvy přechodu z helia na vodík, o analytických a obchodních dopadech zavádění generátorů vodíku do vaší laboratoře a o tom, jak se porovnávají výsledné profily hmotnostních spekter mezi nosným plynem heliem a vodíkem.

Přednášky na fóru rychlé plynové chromatografie (Fast-GC)

1. Rychlá GC/Přehled možností přenosu Vaší metody na vodík a příklady aplikací

Helium je omezený přírodní zdroj s velkými rozdíly v dodávkách i cenách. Tím jsou výhody vodíku jako nosného plynu v plynové chromatografii atraktivní nejen z pohledu dosažení zvýšené chromatografické propustnosti v GC aplikacích.

Přenos metod na nosný plyn vodík může být problematický především kvůli omezením a výzvám spojeným s některými typy technologií v hmotnostní spektrometrii. Jedná se zejména o kvalitu hmotnostních spekter a fragmentaci ve srovnání se spektry získanými s použitím helia, ale také i citlivost systému, robustnost systému a rychlost měření jsou důležité faktory, které se mohou lišit a negativně ovlivnit výsledky.

V této studii jsme k překonání těchto problémů zkoumali použití konkrétního typu technologie GC-TOF-MS. Ukážeme si přístup k přenosu metod, technologické výhody a příklady aplikací.

Přednášející: Nick Jones (LECO) a David Benanou (Veolia)

2. Průtokově modulovaná rychlá komprehensivní dvourozměrná plynová chromatografie (GCxGC) v kombinaci s hmotnostní spektrometrií s dobou letu (TOF): Srovnání mezi použitím helia a vodíku jako nosného plynu

Tento výzkum je zaměřen na srovnání použití nosných plynů vodíku a helia v kontextu průtokové modulace, rychlé komprehensivní dvourozměrné plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie doby letu. Všechny experimenty byly prováděny s použitím následující sady kolon: nízká polarita s rozměry 10 m × 0,25 mm ID × 0,25 µm df a střední polarita s rozměry 2 m × 0,10 mm ID × 0,10 µm df.

Základní parametry plynové chromatografie (účinnost, rozlišení) byly měřeny za různých experimentálních podmínek za použití dvou nosných plynů. Účinnost byla měřena jak v první (s použitím C12 alkanů), tak ve druhé (za použití naftalenu) dimenze; po definování optimálních podmínek nosného plynu byl analyzován vzorek nafty, přičemž byla vyhodnocena celková separace, aby se učinily celkové závěry o analytických výkonech jednotlivých metod. Nakonec bylo provedeno srovnání mezi hmotnostně spektrálními profily získanými analýzou methylesterů mastných kyselin FAME a pesticidů.

Přednášející: Peter Q. Tranchida a Luigi Mondello (University of Messina, Messina, Itálie)

3. Přepněte snadno na rychlou GC - teorie a praxe

Existuje několik způsobů, jak lze zkrátit čas chromatografické analýzy. Vše závisí na tom, jak dobře jsou složky v dané aplikaci rozděleny. Nejjednodušší je pracovat v určitém rozlišení pro rychlost pomocí vyšších průtoků nosných plynu nebo pomocí kratší GC kolony.

Pokud musí být zachována naprosto identická separace, je třeba učinit volbu mezi použitím vodíku jako nosného plynu nebo použitím kapilární kolony s menším ID (nebo jejich kombinací). Důležité je, že v nové metodě musí být získán stejný chromatogram (a pořadí eluce píku).

Pomocí překladače metod EZGC můžete jednoduše spočítat teplotní program pece, který k tomu potřebujete. V modulu pro modelování chromatogramů software ProEZGC můžete ihned vidět dopad jakýchkoli změn parametrů, pouze pomocí přenosného počítače bez nutnosti reálných analýz.

Přednášející: Jaap de Zeeuw (GC specialista, Restek)

4. Výhody generátorů vodíku: snadné použití, náklady a bezpečnost

Analytické laboratoře používají různé analytické techniky jako součást svého výzkumu a vývoje nebo kontroly kvality produktů. Mnoho z těchto instrumentů vyžaduje vysoce čisté plyny, z nichž mnohé mohou být vyráběny generátory plynu. Z řady důvodů, včetně bezpečnosti, nákladů, pohodlí a analytické propustnosti, stále více laboratoří upouští od vodíkových lahví ve prospěch generátorů plynného vodíku pro dodávku plynů, které pro své analýzy vyžadují.

V této části se Jean-Marie Casanova bude zabývat analytickými a obchodními dopady implementace generátorů plynného vodíku ve vaší laboratoři.

Přednášející: Jean-Marie Casanova (obchodní ředitel F-DGSi)

Prozkoumejte instrumentaci pro plynovou chromatografii LECO Pegasus®

LECO: Hmotnostní TOF spektrometry Pegasus BT GC-TOFMS a Pegasus GC-HRT+ 4D GCxGC-TOFMS

LECO Pegasus BT GC-TOFMS s autosamplerem LECO L-PAL3

LECO Pegasus GC-HRT+ 4D GCxGC-TOFMS

Kolik analýz vzorků se vejde do vašeho standardního dne? S několika jednoduchými změnami může hmotnostní spektrometr Pegasus BT společnosti LECO drasticky zrychlit průchodnost Vašich analýz v plynové chromatografii bez ovlivnění kvality Vašich výsledků.

Prozkoumejte stovky našich reálných aplikací.

LECO
 

Mohlo by Vás zajímat

Non-targeted screening of extractables from vial septa using high-resolution Orbitrap GC-MS

Aplikace
| 2021 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Materiálová analýza

An automated sample preparation workflow for the analysis of nitrosamines in metformin

Aplikace
| 2021 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, Příprava vzorků, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Analysis of Flavor Compounds in Beer using the Integrated Agilent 8697 Headspace Sampler with the Agilent 8890 GC System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, HeadSpace
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Evaluation of Effectiveness of Dedicated High Durability Column for Use with Py-Screener™ Ver. 2

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Pyrolýza, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu, Frontier Lab
Zaměření
Materiálová analýza

Nutmeg Essential Oil: Sensory Directed Analysis of GC-MS Data via Olfactory Detection

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
GL Sciences, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Produkt

Řešení LECO pro Metabolomiku

Podívejte se na komplexní přehled GCMS řešení společnosti LECO pro oblast metabolomiky - od budoucích a minulých webinářů a přednášek až k aplikacím a posterům.
Článek | Aplikace

Komplexní rajčata a stanovení reziduí pesticidů pomocí GCxGC-TOFMS

Tento nový aplikační list popisuje GCxGC-TOFMS metodu pro detekci a cílenou kvantifikaci pesticidů v loupaných rajčatech.
Článek | Webináře

Chcete zrychlit Vaše GC analýzy, ale nevíte, kde začít?

Přidejte se k Davidovi Benanou (Veolia) a dalším odborníkům ve středu 30. června 2021 a diskutujte na téma: Jak řídit ... rychleji! Forum zaměřené na technologie rychlé plynové chromatografie (GC).
Článek | Aplikace

Analýza stopových perzistentních organických polutantů (POPs) v prachu pomocí nového Multi-Mode iontového zdroje a hmotnostní spektrometrie doby letu s vysokým rozlišením

Ukázka citlivé analýzy POPs v matricích životního prostředí jako je např. prach pomocí výkonného systému na bázi GCxGC v kombinaci s TOF HR MS detektorem vybaveném Multi-Mode (EI/CI) iontovým zdrojem.
 

Mohlo by Vás zajímat

Non-targeted screening of extractables from vial septa using high-resolution Orbitrap GC-MS

Aplikace
| 2021 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Materiálová analýza

An automated sample preparation workflow for the analysis of nitrosamines in metformin

Aplikace
| 2021 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, Příprava vzorků, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Analysis of Flavor Compounds in Beer using the Integrated Agilent 8697 Headspace Sampler with the Agilent 8890 GC System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, HeadSpace
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Evaluation of Effectiveness of Dedicated High Durability Column for Use with Py-Screener™ Ver. 2

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Pyrolýza, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu, Frontier Lab
Zaměření
Materiálová analýza

Nutmeg Essential Oil: Sensory Directed Analysis of GC-MS Data via Olfactory Detection

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
GL Sciences, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Produkt

Řešení LECO pro Metabolomiku

Podívejte se na komplexní přehled GCMS řešení společnosti LECO pro oblast metabolomiky - od budoucích a minulých webinářů a přednášek až k aplikacím a posterům.
Článek | Aplikace

Komplexní rajčata a stanovení reziduí pesticidů pomocí GCxGC-TOFMS

Tento nový aplikační list popisuje GCxGC-TOFMS metodu pro detekci a cílenou kvantifikaci pesticidů v loupaných rajčatech.
Článek | Webináře

Chcete zrychlit Vaše GC analýzy, ale nevíte, kde začít?

Přidejte se k Davidovi Benanou (Veolia) a dalším odborníkům ve středu 30. června 2021 a diskutujte na téma: Jak řídit ... rychleji! Forum zaměřené na technologie rychlé plynové chromatografie (GC).
Článek | Aplikace

Analýza stopových perzistentních organických polutantů (POPs) v prachu pomocí nového Multi-Mode iontového zdroje a hmotnostní spektrometrie doby letu s vysokým rozlišením

Ukázka citlivé analýzy POPs v matricích životního prostředí jako je např. prach pomocí výkonného systému na bázi GCxGC v kombinaci s TOF HR MS detektorem vybaveném Multi-Mode (EI/CI) iontovým zdrojem.
 

Mohlo by Vás zajímat

Non-targeted screening of extractables from vial septa using high-resolution Orbitrap GC-MS

Aplikace
| 2021 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Materiálová analýza

An automated sample preparation workflow for the analysis of nitrosamines in metformin

Aplikace
| 2021 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, Příprava vzorků, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Analysis of Flavor Compounds in Beer using the Integrated Agilent 8697 Headspace Sampler with the Agilent 8890 GC System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, HeadSpace
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Evaluation of Effectiveness of Dedicated High Durability Column for Use with Py-Screener™ Ver. 2

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Pyrolýza, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu, Frontier Lab
Zaměření
Materiálová analýza

Nutmeg Essential Oil: Sensory Directed Analysis of GC-MS Data via Olfactory Detection

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
GL Sciences, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Produkt

Řešení LECO pro Metabolomiku

Podívejte se na komplexní přehled GCMS řešení společnosti LECO pro oblast metabolomiky - od budoucích a minulých webinářů a přednášek až k aplikacím a posterům.
Článek | Aplikace

Komplexní rajčata a stanovení reziduí pesticidů pomocí GCxGC-TOFMS

Tento nový aplikační list popisuje GCxGC-TOFMS metodu pro detekci a cílenou kvantifikaci pesticidů v loupaných rajčatech.
Článek | Webináře

Chcete zrychlit Vaše GC analýzy, ale nevíte, kde začít?

Přidejte se k Davidovi Benanou (Veolia) a dalším odborníkům ve středu 30. června 2021 a diskutujte na téma: Jak řídit ... rychleji! Forum zaměřené na technologie rychlé plynové chromatografie (GC).
Článek | Aplikace

Analýza stopových perzistentních organických polutantů (POPs) v prachu pomocí nového Multi-Mode iontového zdroje a hmotnostní spektrometrie doby letu s vysokým rozlišením

Ukázka citlivé analýzy POPs v matricích životního prostředí jako je např. prach pomocí výkonného systému na bázi GCxGC v kombinaci s TOF HR MS detektorem vybaveném Multi-Mode (EI/CI) iontovým zdrojem.
 

Mohlo by Vás zajímat

Non-targeted screening of extractables from vial septa using high-resolution Orbitrap GC-MS

Aplikace
| 2021 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Materiálová analýza

An automated sample preparation workflow for the analysis of nitrosamines in metformin

Aplikace
| 2021 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, Příprava vzorků, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Analysis of Flavor Compounds in Beer using the Integrated Agilent 8697 Headspace Sampler with the Agilent 8890 GC System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, HeadSpace
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Evaluation of Effectiveness of Dedicated High Durability Column for Use with Py-Screener™ Ver. 2

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Pyrolýza, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu, Frontier Lab
Zaměření
Materiálová analýza

Nutmeg Essential Oil: Sensory Directed Analysis of GC-MS Data via Olfactory Detection

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
GL Sciences, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Produkt

Řešení LECO pro Metabolomiku

Podívejte se na komplexní přehled GCMS řešení společnosti LECO pro oblast metabolomiky - od budoucích a minulých webinářů a přednášek až k aplikacím a posterům.
Článek | Aplikace

Komplexní rajčata a stanovení reziduí pesticidů pomocí GCxGC-TOFMS

Tento nový aplikační list popisuje GCxGC-TOFMS metodu pro detekci a cílenou kvantifikaci pesticidů v loupaných rajčatech.
Článek | Webináře

Chcete zrychlit Vaše GC analýzy, ale nevíte, kde začít?

Přidejte se k Davidovi Benanou (Veolia) a dalším odborníkům ve středu 30. června 2021 a diskutujte na téma: Jak řídit ... rychleji! Forum zaměřené na technologie rychlé plynové chromatografie (GC).
Článek | Aplikace

Analýza stopových perzistentních organických polutantů (POPs) v prachu pomocí nového Multi-Mode iontového zdroje a hmotnostní spektrometrie doby letu s vysokým rozlišením

Ukázka citlivé analýzy POPs v matricích životního prostředí jako je např. prach pomocí výkonného systému na bázi GCxGC v kombinaci s TOF HR MS detektorem vybaveném Multi-Mode (EI/CI) iontovým zdrojem.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.