GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Škola hmotnostní spektrometrie
Škola hmotnostní spektrometrie je odborná vzdělávací akce pořádaná od roku 1986, která vedle zajímavých přednášek a kurzů nabízí i nespočet příležitostí k přátelským setkáním a diskusím.
Tagy
Nejbližší akce
Článek
Logo of LinkedIn

21. Škola hmotnostní spektrometrie otevírá třetí desetiletí

Čt, 19.3.2020
| Originální článek z: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Letošní ročník otevírá třetí desetiletí Školy MS a v odborném programu nebudou chybět přednáškové sekce, plakátová sdělení a také krátké kurzy, na které se budete moci registrovat samostatně.
Hotely Srní: Hotel Srní

Hotely Srní: Hotel Srní

Milí příznivci hmotnostní spektrometrie,

rádi bychom Vás pozvali na již 21. ročník Školy hmotnostní spektrometrie, který se bude konat ve dnech 13. – 18. září 2020 v Hotelu Srní v horské obci Srní v Národním parku Šumava.

Letošní ročník otevírá třetí desetiletí Školy MS a v odborném programu nebudou chybět přednáškové sekce, plakátová sdělení a v neděli 13. 9. odpoledne a pondělí 14. 9. dopoledne také krátké kurzy, na které se budete moci registrovat samostatně. Můžete se těšit na přednášky o odstraňování technických problémů, údržbě, ladění a kalibraci hmotnostních spektrometrů, samostatné sekce budou věnovány i interpretace hmotnostních spekter pro malé molekuly i velké biomolekuly, validace hmotnostně spektrometrických dat ve spojení s chromatografickými technikami i samostatně a také statistické vyhodnocení výsledků. Důležitou částí školy bude spojení hmotnostní spektrometrie se separačními technikami včetně nových trendů jak z pohledu chromatografie (např. vícerozměrná kapalinová chromatografie, ultravysokoúčinná superkritická fluidní chromatografie ve spojení s MS), tak i z pohledu hmotnostní spektrometrie (např. novinky ve vysokorozlišující MS a iontové mobilitě). Budou zařazeny i přednášky na téma aplikací pro vybrané oblasti a to vše prezentované předními odborníky z České republiky i ze zahraničí. Novinkou letošní školy bude zahrnutí přednáškové sekce „Mládí vpřed“, kde dostanou mladí vědci z řad studentů a mladých postdoků příležitost prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek. Jako každý rok nebudou chybět středeční výlety a společenské večery, a to nově i v neděli, kdy se společenský večer bude nést v duchu motta „Hmotníkáři sobě aneb vědci se baví“.

Věříme, že tento ročník nabídne něco nového pro všechny zájemce od nováčků v hmotnostní spektrometrii až pro pokročilé uživatele a že kromě nově získaných odborných znalostí bude Škola MS jako vždy i místem pro získání nových přátelství a kulturně-společenských zážitků.

Těšíme se na viděnou.

Za organizační tým,

Michal Holčapek

REGISTRACE

ONLINE REGISTRACE

MÍSTO KONÁNÍ

Letošní ročník školy hmotnostní spektrometrie se uskuteční v Hotelu Srní v srdci Národního parku Šumava, v nadmořské výšce 845 metrů nad mořem. Jako jediný hotel v České republice má klasický krytý bazén o rozměrech 25 x 12,5 m a vlastní víceúčelovou halu, kde si můžete zahrát nejrůznější sporty od tenisu, přes basketbal až po florbal. Je to i ideální výchozí bod turistických, cyklistických a běžeckých tras v regionu. Přímo v Srní je výběh s vlčí smečkou.

Předběžný program 21. Školy hmotnostní spektrometrie

Neděle 13. září

Krátké kurzy - poběží paralelně
 • A/ Spojení dvourozměrné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie: teoretické základy a praktické aplikace (P. Česla, T. Hájek)
 • B/ Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii (D. Friedecký)
 • C/ Interpretace EI spekter – 1. část (M. Polášek)

Společenský večer „Hmotníkáři sobě aneb vědci se baví“ s rautem v italském stylu

Pondělí 14. září

Krátké kurzy - poběží paralelně
 • D/ Lipidomic analysis (G. Liebisch)
 • E/ Úvod do proteomické analýzy s využitím hmotnostní spektrometrie (P. Novák)
 • F/ Interpretace EI spekter – 2. část (M. Polášek)
1/ Aktuální témata v hmotnostní spektrometrii
 • Zahájení (M. Holčapek)
 • Kam směřuje vývoj v hmotnostní spektrometrii? (J. Preisler)
 • Metabolické profilování a zobrazování jednobuněčných organismů (A. Svatoš)
 • Klinická hmotnostní spektrometrie (V. Havlíček)
2/ Slavnostní sekce - cena V. Hanuše
 • Vyhlášení ceny
 • Přednáška laureáta ceny
 • Firemní přednáška - Bruker Daltonics

Společenský večer firmy Bruker Daltonics s rautem v šumavském stylu

Úterý 15. září

3/ Vysoké rozlišení v MS a iontové mobilitě
 • Orbitální past (J. Žabka)
 • Iontová cyklotronová rezonance (P. Novák)
 • Iontová mobilita (K. Lemr)
4/ Vysoko-rozlišující chromatografické techniky a MS
 • Přehled chromatografických módů pro spojení LC/MS (J. Urban)
 • Dvoudimenzionální LC/MS (P. Česla)
 • Ultrahigh-performance supercritical fluid chromatography/MS (D. Wolrab)
5/ Omické přístupy
 • Lipidomic analysis (G. Liebisch)
 • Metabolomická analýza (O. Novák)
 • Izotopické značení ve výzkumu metabolických cest (M. Moos)
6/ Kvantitativní analýza
 • Porovnání MS s nízkým a vysokým rozlišením v kvantitativní analýze (R. Grabic)
 • Matriční efekty v HPLC/MS a UHPSFC/MS (L. Nováková)
 • Validace analytických metod v hmotnostní spektrometrii (M. Chocholoušková)
 • Firemní přednáška HPST

Společenský večer firmy HPST s rautem ve španělské stylu

Středa 16. září

7/ Praktické aspekty hmotnostní spektrometrie
 • Ladění a kalibrace hmotnostních spektrometrů (L. Feigerl)
 • Čištění a údržba hmotnostních spektrometrů (O. Kotland)
 • Optimalizace podmínek SRM měření a nastavení dalších skenových režimů na trojitém kvadrupólu v LC/MS/MS (T. Korba)
 • Akviziční režimy u hmotnostních spektrometrů s vysokým rozlišením v praxi (O. Lacina)
8/ Troubleshooting v hmotnostní spektrometrii
 • Řešení typických problémů v hmotnostní spektrometrii: LC/MS (L. Nováková)
 • Řešení typických problémů v MALDI-MS (P. Halada)
 • Firemní přednáška Amedis
 • Odpoledne - výlety a individuální program

Společenský večer firmy Amedis s rautem ve stylu v asijském stylu

Čtvrtek 17. září

9/ Proteomika
 • Úskalí přípravy vzorků pro LC/MS proteomický experiment (K. Harant)
 • Principy cílené kvantifikace peptidů (P. Talacko)
 • Rozsah informací získaných z nativního elektrospreje a měření pohyblivosti iontů biologických komplexů (J. Fiala)
 • Možnosti chemického sítění bílkovin (Z. Kukačka)
10/ Analýza dat, statistické vyhodnocení a vizualizace dat
 • Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii (D. Friedecký)
 • MZmine software for evaluation and visualization of MS data (T. Pluskal)
11/ Interpretace spekter
 • Základy interpretace LC/MS dat (J. Cvačka)
 • Strukturní analýza metabolitů léčiv a dalších typů xenobiotik (R. Jirásko)
 • Interpretace hmotnostních spekter nukleových kyselin (M. Hubálek)
12/ Mládí vpřed
 • 6 vybraných přednášek mladých výzkumníků
 • Firemní přednáška Waters

Společenský večer firmy Waters s rautem ve stylu barbecue, degustací piva a přednáškou o fotografování vesmíru

Pátek 18. září

13/ Aplikace I
 • Hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů ( J. Čáslavský)
 • Derivatizační reakce v hmotnostní spektrometrii (P. Šimek)
 • Klinické stanovení žlučových kyselin pomocí LC/MS (M. Hroch)
14/ Aplikace II
 • SIFT-MS (P. Španěl)
 • Hmotnostní spektrometrie v analýze bojových chemických látek (M. Urban)
 • Terminologie v hmotnostní spektrometrie (J. Havliš)
 • Slavnostní zakončení (M. Holčapek)

KRÁTKÉ KURZY

Neděle 13. září

A/ Spojení dvourozměrné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie: teoretické základy a praktické aplikace (přednášející Petr Česla a Tomáš Hájek)
 • Úvod do dvourozměrné kapalinové chromatografie, instrumentace
 • Volba fázových systémů v obou rozměrech, výběr kolon
 • Podmínky při převodu frakcí, optimalizace gradientových profilů
 • 2D chromatogramy – vizualizace a vyhodnocení, kvalitativní a kvantitativní analýza
 • Specifika při spojení 2D LC s hmotnostní spektrometrií
B/ Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii (přednášející David Friedecký)
C/ Interpretace EI spekter – 1. část (přednášející Miroslav Polášek)
 • Úvod do problematiky interpretace hmotnostních spekter
 • Základní mechanizmy fragmentačních reakcí při elektronové ionizaci
 • Intenzivní cvičení na vybraných příkladech hmotnostních spekter elektronové ionizace probíhající v duchu elementární didaktické zásady postupu od jednoduchého ke složitějšímu s maximálním důrazem na samostatnou práci účastníků
 • Po dohodě s lektorem, možnost společné diskuze o EI spektrech z vlastní praxe

Pondělí 14. září

A/ Lipidomic analysis (přednášející Gerhard Liebisch)
 • Structures and functions of lipids
 • Lipid species nomenclature
 • Sample preparation
 • Shotgun Lipidomics
 • LC-based Lipidomics
 • Data processing - Identification and quantitation of lipid species
 • Resources, tools, caveats, standards
B/ Úvod do proteomické analýzy s využitím hmotnostní spektrometrie (přednášející Petr Novák)
C/ Interpretace EI spekter – 2. část (přednášející Miroslav Polášek)

MINULÉ ROČNÍKY V JIŽ PROBĚHLÝCH AKCÍCH

20. Škola hmotnostní spektrometrie

19. Škola hmotnostní spektrometrie

18. Škola hmotnostní spektrometrie

MINULÉ ROČNÍKY V NOVINKÁCH

20. Škola hmotnostní spektrometrie

19. Škola hmotnostní spektrometrie

Škola hmotnostní spektrometrie
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.