21. Škola hmotnostní spektrometrie otevírá třetí desetiletí

St, 18.3.2020
| Originální článek z: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Letošní ročník otevírá třetí desetiletí Školy MS a v odborném programu nebudou chybět přednáškové sekce, plakátová sdělení a také krátké kurzy, na které se budete moci registrovat samostatně.
Hotely Srní: Hotel Srní

Hotely Srní: Hotel Srní

Milí příznivci hmotnostní spektrometrie,

rádi bychom Vás pozvali na již 21. ročník Školy hmotnostní spektrometrie, který se bude konat ve dnech 13. – 18. září 2020 v Hotelu Srní v horské obci Srní v Národním parku Šumava.

Letošní ročník otevírá třetí desetiletí Školy MS a v odborném programu nebudou chybět přednáškové sekce, plakátová sdělení a v neděli 13. 9. odpoledne a pondělí 14. 9. dopoledne také krátké kurzy, na které se budete moci registrovat samostatně. Můžete se těšit na přednášky o odstraňování technických problémů, údržbě, ladění a kalibraci hmotnostních spektrometrů, samostatné sekce budou věnovány i interpretace hmotnostních spekter pro malé molekuly i velké biomolekuly, validace hmotnostně spektrometrických dat ve spojení s chromatografickými technikami i samostatně a také statistické vyhodnocení výsledků. Důležitou částí školy bude spojení hmotnostní spektrometrie se separačními technikami včetně nových trendů jak z pohledu chromatografie (např. vícerozměrná kapalinová chromatografie, ultravysokoúčinná superkritická fluidní chromatografie ve spojení s MS), tak i z pohledu hmotnostní spektrometrie (např. novinky ve vysokorozlišující MS a iontové mobilitě). Budou zařazeny i přednášky na téma aplikací pro vybrané oblasti a to vše prezentované předními odborníky z České republiky i ze zahraničí. Novinkou letošní školy bude zahrnutí přednáškové sekce „Mládí vpřed“, kde dostanou mladí vědci z řad studentů a mladých postdoků příležitost prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek. Jako každý rok nebudou chybět středeční výlety a společenské večery, a to nově i v neděli, kdy se společenský večer bude nést v duchu motta „Hmotníkáři sobě aneb vědci se baví“.

Věříme, že tento ročník nabídne něco nového pro všechny zájemce od nováčků v hmotnostní spektrometrii až pro pokročilé uživatele a že kromě nově získaných odborných znalostí bude Škola MS jako vždy i místem pro získání nových přátelství a kulturně-společenských zážitků.

Těšíme se na viděnou.

Za organizační tým,

Michal Holčapek

REGISTRACE

ONLINE REGISTRACE

MÍSTO KONÁNÍ

Letošní ročník školy hmotnostní spektrometrie se uskuteční v Hotelu Srní v srdci Národního parku Šumava, v nadmořské výšce 845 metrů nad mořem. Jako jediný hotel v České republice má klasický krytý bazén o rozměrech 25 x 12,5 m a vlastní víceúčelovou halu, kde si můžete zahrát nejrůznější sporty od tenisu, přes basketbal až po florbal. Je to i ideální výchozí bod turistických, cyklistických a běžeckých tras v regionu. Přímo v Srní je výběh s vlčí smečkou.

Předběžný program 21. Školy hmotnostní spektrometrie

Neděle 13. září

Krátké kurzy - poběží paralelně
 • A/ Spojení dvourozměrné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie: teoretické základy a praktické aplikace (P. Česla, T. Hájek)
 • B/ Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii (D. Friedecký)
 • C/ Interpretace EI spekter – 1. část (M. Polášek)

Společenský večer „Hmotníkáři sobě aneb vědci se baví“ s rautem v italském stylu

Pondělí 14. září

Krátké kurzy - poběží paralelně
 • D/ Lipidomic analysis (G. Liebisch)
 • E/ Úvod do proteomické analýzy s využitím hmotnostní spektrometrie (P. Novák)
 • F/ Interpretace EI spekter – 2. část (M. Polášek)
1/ Aktuální témata v hmotnostní spektrometrii
 • Zahájení (M. Holčapek)
 • Kam směřuje vývoj v hmotnostní spektrometrii? (J. Preisler)
 • Metabolické profilování a zobrazování jednobuněčných organismů (A. Svatoš)
 • Klinická hmotnostní spektrometrie (V. Havlíček)
2/ Slavnostní sekce - cena V. Hanuše
 • Vyhlášení ceny
 • Přednáška laureáta ceny
 • Firemní přednáška - Bruker Daltonics

Společenský večer firmy Bruker Daltonics s rautem v šumavském stylu

Úterý 15. září

3/ Vysoké rozlišení v MS a iontové mobilitě
 • Orbitální past (J. Žabka)
 • Iontová cyklotronová rezonance (P. Novák)
 • Iontová mobilita (K. Lemr)
4/ Vysoko-rozlišující chromatografické techniky a MS
 • Přehled chromatografických módů pro spojení LC/MS (J. Urban)
 • Dvoudimenzionální LC/MS (P. Česla)
 • Ultrahigh-performance supercritical fluid chromatography/MS (D. Wolrab)
5/ Omické přístupy
 • Lipidomic analysis (G. Liebisch)
 • Metabolomická analýza (O. Novák)
 • Izotopické značení ve výzkumu metabolických cest (M. Moos)
6/ Kvantitativní analýza
 • Porovnání MS s nízkým a vysokým rozlišením v kvantitativní analýze (R. Grabic)
 • Matriční efekty v HPLC/MS a UHPSFC/MS (L. Nováková)
 • Validace analytických metod v hmotnostní spektrometrii (M. Chocholoušková)
 • Firemní přednáška HPST

Společenský večer firmy HPST s rautem ve španělské stylu

Středa 16. září

7/ Praktické aspekty hmotnostní spektrometrie
 • Ladění a kalibrace hmotnostních spektrometrů (L. Feigerl)
 • Čištění a údržba hmotnostních spektrometrů (O. Kotland)
 • Optimalizace podmínek SRM měření a nastavení dalších skenových režimů na trojitém kvadrupólu v LC/MS/MS (T. Korba)
 • Akviziční režimy u hmotnostních spektrometrů s vysokým rozlišením v praxi (O. Lacina)
8/ Troubleshooting v hmotnostní spektrometrii
 • Řešení typických problémů v hmotnostní spektrometrii: LC/MS (L. Nováková)
 • Řešení typických problémů v MALDI-MS (P. Halada)
 • Firemní přednáška Amedis
 • Odpoledne - výlety a individuální program

Společenský večer firmy Amedis s rautem ve stylu v asijském stylu

Čtvrtek 17. září

9/ Proteomika
 • Úskalí přípravy vzorků pro LC/MS proteomický experiment (K. Harant)
 • Principy cílené kvantifikace peptidů (P. Talacko)
 • Rozsah informací získaných z nativního elektrospreje a měření pohyblivosti iontů biologických komplexů (J. Fiala)
 • Možnosti chemického sítění bílkovin (Z. Kukačka)
10/ Analýza dat, statistické vyhodnocení a vizualizace dat
 • Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii (D. Friedecký)
 • MZmine software for evaluation and visualization of MS data (T. Pluskal)
11/ Interpretace spekter
 • Základy interpretace LC/MS dat (J. Cvačka)
 • Strukturní analýza metabolitů léčiv a dalších typů xenobiotik (R. Jirásko)
 • Interpretace hmotnostních spekter nukleových kyselin (M. Hubálek)
12/ Mládí vpřed
 • 6 vybraných přednášek mladých výzkumníků
 • Firemní přednáška Waters

Společenský večer firmy Waters s rautem ve stylu barbecue, degustací piva a přednáškou o fotografování vesmíru

Pátek 18. září

13/ Aplikace I
 • Hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů ( J. Čáslavský)
 • Derivatizační reakce v hmotnostní spektrometrii (P. Šimek)
 • Klinické stanovení žlučových kyselin pomocí LC/MS (M. Hroch)
14/ Aplikace II
 • SIFT-MS (P. Španěl)
 • Hmotnostní spektrometrie v analýze bojových chemických látek (M. Urban)
 • Terminologie v hmotnostní spektrometrie (J. Havliš)
 • Slavnostní zakončení (M. Holčapek)

KRÁTKÉ KURZY

Neděle 13. září

A/ Spojení dvourozměrné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie: teoretické základy a praktické aplikace (přednášející Petr Česla a Tomáš Hájek)
 • Úvod do dvourozměrné kapalinové chromatografie, instrumentace
 • Volba fázových systémů v obou rozměrech, výběr kolon
 • Podmínky při převodu frakcí, optimalizace gradientových profilů
 • 2D chromatogramy – vizualizace a vyhodnocení, kvalitativní a kvantitativní analýza
 • Specifika při spojení 2D LC s hmotnostní spektrometrií
B/ Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii (přednášející David Friedecký)
C/ Interpretace EI spekter – 1. část (přednášející Miroslav Polášek)
 • Úvod do problematiky interpretace hmotnostních spekter
 • Základní mechanizmy fragmentačních reakcí při elektronové ionizaci
 • Intenzivní cvičení na vybraných příkladech hmotnostních spekter elektronové ionizace probíhající v duchu elementární didaktické zásady postupu od jednoduchého ke složitějšímu s maximálním důrazem na samostatnou práci účastníků
 • Po dohodě s lektorem, možnost společné diskuze o EI spektrech z vlastní praxe

Pondělí 14. září

A/ Lipidomic analysis (přednášející Gerhard Liebisch)
 • Structures and functions of lipids
 • Lipid species nomenclature
 • Sample preparation
 • Shotgun Lipidomics
 • LC-based Lipidomics
 • Data processing - Identification and quantitation of lipid species
 • Resources, tools, caveats, standards
B/ Úvod do proteomické analýzy s využitím hmotnostní spektrometrie (přednášející Petr Novák)
C/ Interpretace EI spekter – 2. část (přednášející Miroslav Polášek)

MINULÉ ROČNÍKY V JIŽ PROBĚHLÝCH AKCÍCH

20. Škola hmotnostní spektrometrie

19. Škola hmotnostní spektrometrie

18. Škola hmotnostní spektrometrie

MINULÉ ROČNÍKY V NOVINKÁCH

20. Škola hmotnostní spektrometrie

19. Škola hmotnostní spektrometrie

Škola hmotnostní spektrometrie
 

Mohlo by Vás zajímat

Enhancing Water Analysis: A Twin Line GC-MS/MS Approach to Pesticides and Nitrosamines Analysis

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Determination of 18 nitrosamine impurities in sartan drug products using gas chromatography coupled with high-resolution Orbitrap mass spectrometry (GC-HRMS)

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Automated Sample Preparation Using the PAL3 RTC System for EPA 8270E Semivolatile Organic Analysis by GC/TQ

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Raw Material Identification of mRNA Lipid Nanoparticle Components with the Agilent Vaya Raman Spectrometer

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Unit Mass Spectral Deconvolution for Molecular Weight Confirmation of Large Molecules

Instrumentace
Software
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 1

V dnešních dnech probíhá v Srní na Šumavě již 21. ročník vědecké konference Škola hmotnostní spektrometrie. Účastníci mají za sebou první den konference kterého náplní byly především vzdělávací krátké kurzy.

Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 2

Druhý den letošní Školy hmotnostní spektrometrie je za námi. Konference byla oficiálně zahájená, pokračovaly odborné kurzy a po odborných přednáškách byl zakončen vyhlášením letošní Ceny Vladimíra Hanuše.

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.

Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 1

V dnešních dnech probíhá v Srní na Šumavě již 21. ročník vědecké konference Škola hmotnostní spektrometrie. Účastníci mají za sebou první den konference kterého náplní byly především vzdělávací krátké kurzy.

Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 2

Druhý den letošní Školy hmotnostní spektrometrie je za námi. Konference byla oficiálně zahájená, pokračovaly odborné kurzy a po odborných přednáškách byl zakončen vyhlášením letošní Ceny Vladimíra Hanuše.

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.

Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 1

V dnešních dnech probíhá v Srní na Šumavě již 21. ročník vědecké konference Škola hmotnostní spektrometrie. Účastníci mají za sebou první den konference kterého náplní byly především vzdělávací krátké kurzy.

Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 2

Druhý den letošní Školy hmotnostní spektrometrie je za námi. Konference byla oficiálně zahájená, pokračovaly odborné kurzy a po odborných přednáškách byl zakončen vyhlášením letošní Ceny Vladimíra Hanuše.

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.

Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 1

V dnešních dnech probíhá v Srní na Šumavě již 21. ročník vědecké konference Škola hmotnostní spektrometrie. Účastníci mají za sebou první den konference kterého náplní byly především vzdělávací krátké kurzy.

Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 2

Druhý den letošní Školy hmotnostní spektrometrie je za námi. Konference byla oficiálně zahájená, pokračovaly odborné kurzy a po odborných přednáškách byl zakončen vyhlášením letošní Ceny Vladimíra Hanuše.

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.

Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.