SÚČASNÝ STAV A TRENDY EXTRAKCIE REZÍDUÍ PESTICÍDOV Z NUTRACEUTÍK | LabRulez GCMS
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 112, 165174(2018)ReferátPOKROKY A VYUŽITIE MIKROEXTRAKČNÝCH TECHNÍK NA ANALÝZUREZÍDUÍ PESTICÍDOV V POTRAVINÁCHpoužívanie môže ohroziť bezpečnosť a zdraviespotrebiteľov1. Ich rozsiahle používanie môže predstavovať potenciálne zdravotné riziko pre ľudí z dôvodu, ženiektoré z pesticídov majú vysoko toxické, mutagénne,karcinogénne a tiež endokrinno-disrupčné...
Klíčová slova
pesticídov, pesticídovreferát, referáttechník, techníktechniky, technikyako, akoanalytov, analytovmikroextrakčných, mikroextrakčnýchalebo, alebomikroextrakcia, mikroextrakciakombinácii, kombináciipri, primicroextraction, microextractionvzorky, vzorkydllme, dllmeextrakčné
Chem. Listy 104, 913920 (2010)ReferátHMOTNOSTNÁ SPEKTROMETRIA S NEGATÍVNOU CHEMICKOU IONIZÁCIOUA JEJ VYUŽITIE V GC-MS ANALÝZE ORGANICKÝCH POLUTANTOVny, kosti, tkanivá, vlasy, srsť a podobne. Vývoj metód nastanovovanie polychlórovaných bifenylov, rezíduí organochlórovaných, organofosforových, pyretroidových pesticídov a iných polutantov, ktoré sa vyskytujú všade...
Klíčová slova
nci, nciako, akopesticídov, pesticídovreakčného, reakčnéhopre, prepri, prireferát, referátboli, boliiónového, iónovéhoveľmi, veľmimetán, metánionizáciou, ionizácioukoncentračných, koncentračnýchreakčný, reakčnýmetódy
Chem. Listy 111, 251257(2017)ReferátEXTRAKTY AKO MODERNÁ LIEKOVÁ FORMA PRE PRÍRODNÉ LIEČIVÁSLAVOMÍR KURHAJECa,b, DANA SABADKOVÁb,ALEŠ FRANCb a DAVID VETCHÝbsúčasťou liekopisov. Cieľom tohto článku je vymedziťsúčasnú podobu klasifikácie rastlinných extraktov v súlades liekopismi a zdokumentovať metódy prípravy najdôležitejších priemyselných aj lekárenských princípov.aKatedra...
Klíčová slova
extrakcia, extrakciafázou, fázoumetódy, metódyextrakciu, extrakciureferát, referátextrakčné, extrakčnétuhou, tuhouautomatizácie, automatizácieurýchlená, urýchlenáselektívna, selektívnalátok, látokalebo, aleborozpúšťadlá, rozpúšťadlápri, primožnosť
Chem. Listy 98, 396−405 (2004)ReferátySÚČASNÉ METÓDY A NOVÉ TRENDY V IZOLÁCII REZÍDUÍ PESTICÍDOVZ BEZTUKOVÝCH POTRAVÍNtografiou alebo STN EN 1528 – Tukové potraviny, Stanovenie pesticídov a polychlórovaných bifenylov (PCB)).Maximálne reziduálne limity definované jednotlivýmištátmi a medzinárodnými organizáciami sa postupne sprísňujú, napr. MRL...
Klíčová slova
pesticídov, pesticídovrezíduí, rezíduíreferáty, referátyextrakcia, extrakciametódy, metódymatrice, matricepesticídy, pesticídyextrakcie, extrakcieacetonitril, acetonitrilizoláciu, izoláciupotrebné, potrebnéacetón, acetónjablká, jablkágce, gceextraktu
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 112, 165174(2018)ReferátPOKROKY A VYUŽITIE MIKROEXTRAKČNÝCH TECHNÍK NA ANALÝZUREZÍDUÍ PESTICÍDOV V POTRAVINÁCHpoužívanie môže ohroziť bezpečnosť a zdraviespotrebiteľov1. Ich rozsiahle používanie môže predstavovať potenciálne zdravotné riziko pre ľudí z dôvodu, ženiektoré z pesticídov majú vysoko toxické, mutagénne,karcinogénne a tiež endokrinno-disrupčné...
Klíčová slova
pesticídov, pesticídovreferát, referáttechník, techníktechniky, technikyako, akoanalytov, analytovmikroextrakčných, mikroextrakčnýchalebo, alebomikroextrakcia, mikroextrakciakombinácii, kombináciipri, primicroextraction, microextractionvzorky, vzorkydllme, dllmeextrakčné
Chem. Listy 104, 913920 (2010)ReferátHMOTNOSTNÁ SPEKTROMETRIA S NEGATÍVNOU CHEMICKOU IONIZÁCIOUA JEJ VYUŽITIE V GC-MS ANALÝZE ORGANICKÝCH POLUTANTOVny, kosti, tkanivá, vlasy, srsť a podobne. Vývoj metód nastanovovanie polychlórovaných bifenylov, rezíduí organochlórovaných, organofosforových, pyretroidových pesticídov a iných polutantov, ktoré sa vyskytujú všade...
Klíčová slova
nci, nciako, akopesticídov, pesticídovreakčného, reakčnéhopre, prepri, prireferát, referátboli, boliiónového, iónovéhoveľmi, veľmimetán, metánionizáciou, ionizácioukoncentračných, koncentračnýchreakčný, reakčnýmetódy
Chem. Listy 111, 251257(2017)ReferátEXTRAKTY AKO MODERNÁ LIEKOVÁ FORMA PRE PRÍRODNÉ LIEČIVÁSLAVOMÍR KURHAJECa,b, DANA SABADKOVÁb,ALEŠ FRANCb a DAVID VETCHÝbsúčasťou liekopisov. Cieľom tohto článku je vymedziťsúčasnú podobu klasifikácie rastlinných extraktov v súlades liekopismi a zdokumentovať metódy prípravy najdôležitejších priemyselných aj lekárenských princípov.aKatedra...
Klíčová slova
extrakcia, extrakciafázou, fázoumetódy, metódyextrakciu, extrakciureferát, referátextrakčné, extrakčnétuhou, tuhouautomatizácie, automatizácieurýchlená, urýchlenáselektívna, selektívnalátok, látokalebo, aleborozpúšťadlá, rozpúšťadlápri, primožnosť
Chem. Listy 98, 396−405 (2004)ReferátySÚČASNÉ METÓDY A NOVÉ TRENDY V IZOLÁCII REZÍDUÍ PESTICÍDOVZ BEZTUKOVÝCH POTRAVÍNtografiou alebo STN EN 1528 – Tukové potraviny, Stanovenie pesticídov a polychlórovaných bifenylov (PCB)).Maximálne reziduálne limity definované jednotlivýmištátmi a medzinárodnými organizáciami sa postupne sprísňujú, napr. MRL...
Klíčová slova
pesticídov, pesticídovrezíduí, rezíduíreferáty, referátyextrakcia, extrakciametódy, metódymatrice, matricepesticídy, pesticídyextrakcie, extrakcieacetonitril, acetonitrilizoláciu, izoláciupotrebné, potrebnéacetón, acetónjablká, jablkágce, gceextraktu
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Over 300 Pesticides in Cinnamon

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Over 300 Pesticides in Cayenne Pepper

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Characterization and Comparison of Whiskey Aroma Profiles with GC-TOFMS and ChromaTOF Sync

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, SPME, GC/TOF, Software
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of volatile organic compounds in drinking water according to U.S. EPA Method 524.4

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí

Impact of GC Liners on Lab Productivity While Analyzing Complex Matrices

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Over 300 Pesticides in Cinnamon

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Over 300 Pesticides in Cayenne Pepper

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Characterization and Comparison of Whiskey Aroma Profiles with GC-TOFMS and ChromaTOF Sync

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, SPME, GC/TOF, Software
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of volatile organic compounds in drinking water according to U.S. EPA Method 524.4

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí

Impact of GC Liners on Lab Productivity While Analyzing Complex Matrices

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.