SÚČASNÝ STAV A TRENDY EXTRAKCIE REZÍDUÍ PESTICÍDOV Z NUTRACEUTÍK | LabRulez GCMS
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 112, 165174(2018)ReferátPOKROKY A VYUŽITIE MIKROEXTRAKČNÝCH TECHNÍK NA ANALÝZUREZÍDUÍ PESTICÍDOV V POTRAVINÁCHpoužívanie môže ohroziť bezpečnosť a zdraviespotrebiteľov1. Ich rozsiahle používanie môže predstavovať potenciálne zdravotné riziko pre ľudí z dôvodu, ženiektoré z pesticídov majú vysoko toxické, mutagénne,karcinogénne a tiež endokrinno-disrupčné...
Klíčová slova
pesticídov, pesticídovreferát, referáttechník, techníktechniky, technikyako, akoanalytov, analytovmikroextrakčných, mikroextrakčnýchalebo, alebomikroextrakcia, mikroextrakciakombinácii, kombináciipri, privzorky, vzorkymicroextraction, microextractiondllme, dllmeextrakčné
Chem. Listy 104, 913920 (2010)ReferátHMOTNOSTNÁ SPEKTROMETRIA S NEGATÍVNOU CHEMICKOU IONIZÁCIOUA JEJ VYUŽITIE V GC-MS ANALÝZE ORGANICKÝCH POLUTANTOVny, kosti, tkanivá, vlasy, srsť a podobne. Vývoj metód nastanovovanie polychlórovaných bifenylov, rezíduí organochlórovaných, organofosforových, pyretroidových pesticídov a iných polutantov, ktoré sa vyskytujú všade...
Klíčová slova
nci, nciako, akopesticídov, pesticídovreakčného, reakčnéhopre, prepri, prireferát, referátboli, boliiónového, iónovéhoveľmi, veľmimetán, metánionizáciou, ionizácioukoncentračných, koncentračnýchreakčný, reakčnýmetódy
Chem. Listy 104, 913920 (2010)ReferátHMOTNOSTNÁ SPEKTROMETRIA S NEGATÍVNOU CHEMICKOU IONIZÁCIOUA JEJ VYUŽITIE V GC-MS ANALÝZE ORGANICKÝCH POLUTANTOVny, kosti, tkanivá, vlasy, srsť a podobne. Vývoj metód nastanovovanie polychlórovaných bifenylov, rezíduí organochlórovaných, organofosforových, pyretroidových pesticídov a iných polutantov, ktoré sa vyskytujú všade...
Klíčová slova
nci, nciako, akopesticídov, pesticídovreakčného, reakčnéhopre, prepri, prireferát, referátboli, boliiónového, iónovéhometán, metánveľmi, veľmiionizáciou, ionizácioukoncentračných, koncentračnýchreakčný, reakčnýmetódy
Chem. Listy 98, 396−405 (2004)ReferátySÚČASNÉ METÓDY A NOVÉ TRENDY V IZOLÁCII REZÍDUÍ PESTICÍDOVZ BEZTUKOVÝCH POTRAVÍNtografiou alebo STN EN 1528 – Tukové potraviny, Stanovenie pesticídov a polychlórovaných bifenylov (PCB)).Maximálne reziduálne limity definované jednotlivýmištátmi a medzinárodnými organizáciami sa postupne sprísňujú, napr. MRL...
Klíčová slova
pesticídov, pesticídovrezíduí, rezíduíreferáty, referátyextrakcia, extrakciametódy, metódymatrice, matricepesticídy, pesticídyextrakcie, extrakcieacetonitril, acetonitrilizoláciu, izoláciupotrebné, potrebnéacetón, acetónjablká, jablkágce, gceextraktu
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 112, 165174(2018)ReferátPOKROKY A VYUŽITIE MIKROEXTRAKČNÝCH TECHNÍK NA ANALÝZUREZÍDUÍ PESTICÍDOV V POTRAVINÁCHpoužívanie môže ohroziť bezpečnosť a zdraviespotrebiteľov1. Ich rozsiahle používanie môže predstavovať potenciálne zdravotné riziko pre ľudí z dôvodu, ženiektoré z pesticídov majú vysoko toxické, mutagénne,karcinogénne a tiež endokrinno-disrupčné...
Klíčová slova
pesticídov, pesticídovreferát, referáttechník, techníktechniky, technikyako, akoanalytov, analytovmikroextrakčných, mikroextrakčnýchalebo, alebomikroextrakcia, mikroextrakciakombinácii, kombináciipri, privzorky, vzorkymicroextraction, microextractiondllme, dllmeextrakčné
Chem. Listy 104, 913920 (2010)ReferátHMOTNOSTNÁ SPEKTROMETRIA S NEGATÍVNOU CHEMICKOU IONIZÁCIOUA JEJ VYUŽITIE V GC-MS ANALÝZE ORGANICKÝCH POLUTANTOVny, kosti, tkanivá, vlasy, srsť a podobne. Vývoj metód nastanovovanie polychlórovaných bifenylov, rezíduí organochlórovaných, organofosforových, pyretroidových pesticídov a iných polutantov, ktoré sa vyskytujú všade...
Klíčová slova
nci, nciako, akopesticídov, pesticídovreakčného, reakčnéhopre, prepri, prireferát, referátboli, boliiónového, iónovéhoveľmi, veľmimetán, metánionizáciou, ionizácioukoncentračných, koncentračnýchreakčný, reakčnýmetódy
Chem. Listy 104, 913920 (2010)ReferátHMOTNOSTNÁ SPEKTROMETRIA S NEGATÍVNOU CHEMICKOU IONIZÁCIOUA JEJ VYUŽITIE V GC-MS ANALÝZE ORGANICKÝCH POLUTANTOVny, kosti, tkanivá, vlasy, srsť a podobne. Vývoj metód nastanovovanie polychlórovaných bifenylov, rezíduí organochlórovaných, organofosforových, pyretroidových pesticídov a iných polutantov, ktoré sa vyskytujú všade...
Klíčová slova
nci, nciako, akopesticídov, pesticídovreakčného, reakčnéhopre, prepri, prireferát, referátboli, boliiónového, iónovéhometán, metánveľmi, veľmiionizáciou, ionizácioukoncentračných, koncentračnýchreakčný, reakčnýmetódy
Chem. Listy 98, 396−405 (2004)ReferátySÚČASNÉ METÓDY A NOVÉ TRENDY V IZOLÁCII REZÍDUÍ PESTICÍDOVZ BEZTUKOVÝCH POTRAVÍNtografiou alebo STN EN 1528 – Tukové potraviny, Stanovenie pesticídov a polychlórovaných bifenylov (PCB)).Maximálne reziduálne limity definované jednotlivýmištátmi a medzinárodnými organizáciami sa postupne sprísňujú, napr. MRL...
Klíčová slova
pesticídov, pesticídovrezíduí, rezíduíreferáty, referátyextrakcia, extrakciametódy, metódymatrice, matricepesticídy, pesticídyextrakcie, extrakcieacetonitril, acetonitrilizoláciu, izoláciupotrebné, potrebnéacetón, acetónjablká, jablkágce, gceextraktu
 

Mohlo by Vás zajímat

Utilising unique TOF-MS technology and hydrogen carrier gas for fast GC-MS to produce robust, high quality, library comparable mass spectral data

Postery
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
---

Determination of BTEX and volatile organic compounds (VOCs) in drinking water by GC-MS/MS coupled to static headspace and solid-phase microextraction sampling

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Trace Perfluorinated and Polyfluorinated Organic Vapors in Air

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Markes
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Acetaldehyde and Limonene in Recycled PET Using an HS-GC/MS System

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, HeadSpace, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Analysis of Heavy Fuel Oil Using Multi-Mode Ionization

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Mohlo by Vás zajímat

Utilising unique TOF-MS technology and hydrogen carrier gas for fast GC-MS to produce robust, high quality, library comparable mass spectral data

Postery
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
---

Determination of BTEX and volatile organic compounds (VOCs) in drinking water by GC-MS/MS coupled to static headspace and solid-phase microextraction sampling

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Trace Perfluorinated and Polyfluorinated Organic Vapors in Air

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Markes
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Acetaldehyde and Limonene in Recycled PET Using an HS-GC/MS System

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, HeadSpace, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Analysis of Heavy Fuel Oil Using Multi-Mode Ionization

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Průmysl a chemie
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.