POKROKY A VYUŽITIE MIKROEXTRAKČNÝCH TECHNÍK NA ANALÝZU REZÍDUÍ PESTICÍDOV V POTRAVINÁCH | LabRulez GCMS
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 110, 630640(2016)ReferátSÚČASNÝ STAV A TRENDY EXTRAKCIE REZÍDUÍ PESTICÍDOV Z NUTRACEUTÍK„Nutraceutiká sú potraviny alebo zložky potravín podporujúce zdravie alebo znižujúce riziko niektorých ochorení“3. Do skupiny nutraceutických produktov patria izolované výživné látky, doplnky stravy, ktoré sú rastlinnéhopôvodu vo forme kapsúl,...
Klíčová slova
pesticídov, pesticídovextrakciu, extrakciupri, prireferát, referátako, akopre, prepoužíva, používaextrakčné, extrakčnéstanovenie, stanovenieextrakcie, extrakciepotrebné, potrebnénutraceutických, nutraceutickýchnajčastejšie, najčastejšieproduktoch, produktochrastlín
Chem. Listy 111, 251257(2017)ReferátEXTRAKTY AKO MODERNÁ LIEKOVÁ FORMA PRE PRÍRODNÉ LIEČIVÁSLAVOMÍR KURHAJECa,b, DANA SABADKOVÁb,ALEŠ FRANCb a DAVID VETCHÝbsúčasťou liekopisov. Cieľom tohto článku je vymedziťsúčasnú podobu klasifikácie rastlinných extraktov v súlades liekopismi a zdokumentovať metódy prípravy najdôležitejších priemyselných aj lekárenských princípov.aKatedra...
Klíčová slova
extrakcia, extrakciafázou, fázoumetódy, metódyextrakciu, extrakciureferát, referátextrakčné, extrakčnétuhou, tuhouautomatizácie, automatizácieurýchlená, urýchlenáselektívna, selektívnalátok, látokalebo, aleborozpúšťadlá, rozpúšťadlápri, primožnosť
Chem. Listy 91, 330 - 341 (1997)SÚČASNÉ TRENDY V ANALÝZE ORGANICKÝCH LÁTOK VOVZORKÁCH VOD S VYUŽITÍM HRGC A JEJ KOMBINÁCIES PREDKONCENTRAČNÝMI TECHNIKAMIMARIA STRAKOVÁ a EVA MATISOVÁveka. Vzhladom na komplexím povahu vodných vzoriek súna analytické stanovenie nevyhnutné separačné metody,Chemickotechnologická fakulta, Slovenská...
Klíčová slova
voda, vodapitná, pitnávzorky, vzorkyvzoriek, vzorieklátok, látokkvapalina, kvapalinavodných, vodnýchpesticidy, pesticidymetody, metodyecd, ecddávkovanie, dávkovanieboli, bolipodzemná, podzemnáako, akoanalytov
Chem. Listy 98, 396−405 (2004)ReferátySÚČASNÉ METÓDY A NOVÉ TRENDY V IZOLÁCII REZÍDUÍ PESTICÍDOVZ BEZTUKOVÝCH POTRAVÍNtografiou alebo STN EN 1528 – Tukové potraviny, Stanovenie pesticídov a polychlórovaných bifenylov (PCB)).Maximálne reziduálne limity definované jednotlivýmištátmi a medzinárodnými organizáciami sa postupne sprísňujú, napr. MRL...
Klíčová slova
pesticídov, pesticídovrezíduí, rezíduíreferáty, referátyextrakcia, extrakciametódy, metódymatrice, matricepesticídy, pesticídyextrakcie, extrakcieacetonitril, acetonitrilizoláciu, izoláciupotrebné, potrebnéacetón, acetónjablká, jablkáextraktu, extraktulátok
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 110, 630640(2016)ReferátSÚČASNÝ STAV A TRENDY EXTRAKCIE REZÍDUÍ PESTICÍDOV Z NUTRACEUTÍK„Nutraceutiká sú potraviny alebo zložky potravín podporujúce zdravie alebo znižujúce riziko niektorých ochorení“3. Do skupiny nutraceutických produktov patria izolované výživné látky, doplnky stravy, ktoré sú rastlinnéhopôvodu vo forme kapsúl,...
Klíčová slova
pesticídov, pesticídovextrakciu, extrakciupri, prireferát, referátako, akopre, prepoužíva, používaextrakčné, extrakčnéstanovenie, stanovenieextrakcie, extrakciepotrebné, potrebnénutraceutických, nutraceutickýchnajčastejšie, najčastejšieproduktoch, produktochrastlín
Chem. Listy 111, 251257(2017)ReferátEXTRAKTY AKO MODERNÁ LIEKOVÁ FORMA PRE PRÍRODNÉ LIEČIVÁSLAVOMÍR KURHAJECa,b, DANA SABADKOVÁb,ALEŠ FRANCb a DAVID VETCHÝbsúčasťou liekopisov. Cieľom tohto článku je vymedziťsúčasnú podobu klasifikácie rastlinných extraktov v súlades liekopismi a zdokumentovať metódy prípravy najdôležitejších priemyselných aj lekárenských princípov.aKatedra...
Klíčová slova
extrakcia, extrakciafázou, fázoumetódy, metódyextrakciu, extrakciureferát, referátextrakčné, extrakčnétuhou, tuhouautomatizácie, automatizácieurýchlená, urýchlenáselektívna, selektívnalátok, látokalebo, aleborozpúšťadlá, rozpúšťadlápri, primožnosť
Chem. Listy 91, 330 - 341 (1997)SÚČASNÉ TRENDY V ANALÝZE ORGANICKÝCH LÁTOK VOVZORKÁCH VOD S VYUŽITÍM HRGC A JEJ KOMBINÁCIES PREDKONCENTRAČNÝMI TECHNIKAMIMARIA STRAKOVÁ a EVA MATISOVÁveka. Vzhladom na komplexím povahu vodných vzoriek súna analytické stanovenie nevyhnutné separačné metody,Chemickotechnologická fakulta, Slovenská...
Klíčová slova
voda, vodapitná, pitnávzorky, vzorkyvzoriek, vzorieklátok, látokkvapalina, kvapalinavodných, vodnýchpesticidy, pesticidymetody, metodyecd, ecddávkovanie, dávkovanieboli, bolipodzemná, podzemnáako, akoanalytov
Chem. Listy 98, 396−405 (2004)ReferátySÚČASNÉ METÓDY A NOVÉ TRENDY V IZOLÁCII REZÍDUÍ PESTICÍDOVZ BEZTUKOVÝCH POTRAVÍNtografiou alebo STN EN 1528 – Tukové potraviny, Stanovenie pesticídov a polychlórovaných bifenylov (PCB)).Maximálne reziduálne limity definované jednotlivýmištátmi a medzinárodnými organizáciami sa postupne sprísňujú, napr. MRL...
Klíčová slova
pesticídov, pesticídovrezíduí, rezíduíreferáty, referátyextrakcia, extrakciametódy, metódymatrice, matricepesticídy, pesticídyextrakcie, extrakcieacetonitril, acetonitrilizoláciu, izoláciupotrebné, potrebnéacetón, acetónjablká, jablkáextraktu, extraktulátok
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate Mass Library for Natural Products Based on Compounds Identified in Hemp Oil Using High-Resolution GC/Q-TOF

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Q-TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Palm Oil by GC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils using the EXTREVA ASE Accelerated Solvent Extractor and GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Comprehensive Evaluation of Scotch Whisky Aroma Profiles Using SPME-GCxGC-TOFMS

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, SPME, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

NEMC: Increasing Sample Throughput in Ultra-trade Environmental Analysis with the TSQ-9610 GC- MS/MS

Prezentace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate Mass Library for Natural Products Based on Compounds Identified in Hemp Oil Using High-Resolution GC/Q-TOF

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Q-TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Palm Oil by GC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils using the EXTREVA ASE Accelerated Solvent Extractor and GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Comprehensive Evaluation of Scotch Whisky Aroma Profiles Using SPME-GCxGC-TOFMS

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, SPME, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

NEMC: Increasing Sample Throughput in Ultra-trade Environmental Analysis with the TSQ-9610 GC- MS/MS

Prezentace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.