FASTER GAS CHROMATOGRAPHY AND ITS UTILIZATION IN BREWING. PART 1. – THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Vědecké články | 2009 | Kvasný průmyslInstrumentace
GC
Zaměření
Potraviny a zemědělství
Klíčová slova
PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
242Kvasny prum.59 / 2013 (9)Výhody a nevýhody záměny helia jako nosného plynu v plynové chromatografii za vodíkVýhody a nevýhody záměny helia jako nosného plynu v plynové chromatografiiza vodík. Část III. – Nástřik vzorku a detektoryAdvantages and Disadvantages of Substitution of...
Klíčová slova
vodík, vodíknosného, nosnéhodusík, dusíkhelia, heliaplynu, plynujako, jakozáměny, záměnyhydrogen, hydrogenplyn, plynplynové, plynovéchromatografii, chromatografiinevýhody, nevýhodyvodíku, vodíkuargon, argonhelium
198Kvasny prum.59 / 2013 (7–8)Výhody a nevýhody záměny helia jako nosného plynu v plynové chromatografii za vodíkVýhody a nevýhody záměny helia jako nosného plynu v plynové chromatografiiza vodík. Část II. – Retenční časy a selektivitaAdvantages and Disadvantages of Substitution of...
Klíčová slova
helia, heliavodík, vodíkethylnatý, ethylnatýplynu, plynunosného, nosnéhochromatografii, chromatografiizáměny, záměnyplynové, plynovétranslation, translationpři, přioctan, octanjako, jakonevýhody, nevýhodyretenční, retenčnílineární
304KVASNÝ PRŮMYSLroč. 55 / 2009 – číslo 11–12RYCHLEJŠÍ PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE A JEJÍ VYUŽITÍ V PIVOVARSTVÍ.ČÁST 3. – STANOVENÍ VYBRANÝCH SEMIVOLATILNÍCH SENZORICKYAKTIVNÍCH LÁTEK V PIVUFASTER GAS CHROMATOGRAPHY AND ITS UTILIZATION IN BREWING. PART3. – THE DETERMINATION OF SOME LOW VOLATILE BEER...
Klíčová slova
kyselina, kyselinafatty, fattykvasný, kvasnýacid, acidprůmysl, průmyslacids, acidsmastných, mastnýchprůtoková, průtokovákyselin, kyselinstanovení, stanoveníkonvenční, konvenčnínosného, nosnéhopivu, pivuchain, chainvnitřní
268KVASNÝ PRŮMYSLroč. 55 / 2009 – číslo 10RYCHLEJŠÍ PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE A JEJÍ VYUŽITÍ V PIVOVARSTVÍ.ČÁST 2. – STANOVENÍ VYSOCE TĚKAVÝCH SENZORICKY AKTIVNÍCH LÁTEKV PIVU PO EXTRAKCI HEADSPACE METODOUFASTER GAS CHROMATOGRAPHY AND ITS USE IN BREWING. PART 2. – THEDETERMINATION OF...
Klíčová slova
ethylnatý, ethylnatýkvasný, kvasnýoctan, octanprůmysl, průmyslbeer, beerprůtoková, průtokovánosného, nosnéhosulphide, sulphideflavours, flavoursplynu, plynukolona, kolonarychlost, rychlostchromatografické, chromatograficképivu, pivuheadspace