Přihlášení
LabRulez
Registrace
Nastavení
Filtrování
Filtrování
Obnova hesla
Obnova hesla
Shimadzu Nexis™ SCD-2030Nexis SCD-2030 je chemiluminiscenční detektor nové generace selektivní pro síru. Byl vyvinut tak, aby naplnil potřeby laboratoří po celém světě. Výrazně zvýšená citlivost a spolehlivost, snadná údržba a automatizace zlepší produktivitu laboratoře.
O produktu
Shimadzu Nexis™ SCD-2030

Nový standard spolehlivosti

Nejvyšší stabilita ve své třídě a vynikající ekvimolární odezva přináší skutečně spolehlivé výsledky.

Vysoce účinná redoxní cela poskytuje stabilní reakce

Horizontální redoxní cela jako první v oboru zajišťuje dostatečnou reakční dobu a reakční zónu uvnitř článku a podporuje redoxní reakci vzorku. Výsledkem je, že poskytuje vysoce stabilní analýzy, i když jsou vzorky zatíženy vysokým průtokem kolony. Navíc dusík (makeup plyn), který je přiváděn společně se vzorkem, zabraňuje kontaminaci detektoru v důsledku zhoršení kvality kolony.

Shimadzu: Obrázek 1: Redoxní cela zajištující široký výběr reakčních zón

Vynikající dlouhodobá stabilita

Nově navržený vysoce účinný redoxní cela umožňuje dlouhodobou stabilní analýzu. Vyhodnotili jsme stabilitu odezvy pro čtyři sloučeniny síry běžně se vyskytující v benzinu. Měření byla prováděna po dobu 16 dnů. Stabilita byla hodnocena měřením fluktuací odezvy cílových sloučenin ve vztahu k vnitřnímu standardu (difenylsulfid); to je v souladu s ASTM D5623. Relativní standardní odchylka pro plochu píku byla 1,2 % až 1,9 %, což je pro SCD působivá stabilita.

Shimadzu: Obrázek 2: Měření stability odezvy sloučenin síry v čase

Vysoká ekvimolární odezva

Relativní poměr ploch sloučenin síry byl hodnocen pomocí ASTM D5623, která zahrnuje analýzu sloučenin síry v benzínu. Byl stanoven plošný poměr těchto sloučenin vzhledem k difenyl sulfidu a naše výsledky ukazují, že bez ohledu na strukturu sloučeniny poskytl Nexis SCD-2030 podobnou odezvu. To je žádoucí, protože chceme, aby náš detektor poskytoval podobnou nebo ekvivalentní odezvu (ekvimolární odezvu) pro stejné množství sloučeniny bez ohledu na její chemickou strukturu.

Shimadzu: Obrázek 3: Za použití analytických podmínek uvedených v ASTM D5623 byly měřeny různé sloučeniny síry (každá sloučenina má koncentraci síry 10 ppm (hmotn./hmotn.)) A byl vypočítán relativní poměr ploch pro každou složku s ohledem na hodnotu plochy pro difenyl sulfid. Byla získána příznivá ekvimolární odezva.

Dramaticky vylepšená produktivita

Dramaticky vylepšená produktivita zjednodušenou údržbou a automatizačními funkcemi.

Snadná výměna pyro-trubice

Unikátní Shimadzu horizontální redoxní cela umožňuje rychlejší výměnu vnitřní pyro-trubice. Je snadné přistoupit k vnitřní pyro-trubici a není nutné demontovat redoxní cela.

Shimadzu: Obrázek 4: Snadná výměna pyo-trubice ; Obrázek 5: S LabSolutions regulujete plyn nebo teplotu jediným dotykem

Shimadzu: Obrázek 6: Automatizační funkce Nexis SCD-2030

Funkce automatického kondicionování (stárnutí)

Periodické kondicionování (stárnutí kyslíkem) pyro-trubice je efektivním způsobem, jak udržet vysokou citlivost. U modelu Nexis SCD-2030 lze toto kondicionování provést se snadným nastavením, aby byl zachován výkon přístroje. Navíc lze nastavit automatické kondicionování, když se přístroj restartuje během výměny vnitřní pyro-trubice.

Shimadzu: Obrázek 7: Mód kondicionování ; Obrázek 8: Upozornění pro výměnu pyro-trubice

Automatická upozornění na výměnu spotřebního materiálu

Systém automaticky sleduje, kolikrát byl spotřební materiál použit, a na jak dlouho. Poté uživatele upozorní, když je čas na výměnu nebo kontrolu.

  • Kumulativní doba použití vysoké teploty pro vnitřní/vnější pyro-trubice
  • Díly pro údržbu čerpadla
  • Doba využití ozonového scrubberu
Výrazně snížena doba spuštění přístroje

S nově navrženým, vysoce účinným redoxním článkem se dramaticky zkrátila doba potřebná od úplného zastavení přístroje do zahájení analýzy. Je to díky stabilní regulaci teploty, vysoce přesné regulaci průtoku plynu a omezenému dopadu vstupní trubky na kolony. Kromě toho lze provádět údržbu vstřikovacího portu GC bez zastavení detektoru.

Shimadzu: Obrázek 9: Změna špičkové oblasti pro dodekanthiol po spuštění nástroje

Poznámka: Při výměně vnitřní pyro-trubice bude nutné kondicionování a stabilizace bude nějakou dobu trvat. Chování se může lišit, pokud detekční plyn není dostatečně čistý.

Bezproblémové ovládání LabSolutions ™

Náš renomovaný software pro pracovní stanice LabSolution integruje ovládání GC a LC a nabízí další funkční vylepšení. Nexis SCD-2030 lze bezproblémově ovládat pomocí softwaru LabSolutions.

Uživatelsky přívětivé rozhraní

S intuitivním uživatelským rozhraním a množstvím „wizard“ funkcí, které podporují zadávání parametrů, LabSolutions snadno naviguje uživatele všemi operacemi nástroje. Software je vybaven řadou funkcí, včetně vysoce flexibilní funkce vytváření zpráv.

Shimadzu: Obrázek 10: Uživatelsky přívětivé rozhraní

Spolehlivá správa dat

LabSolutions CS/DB lze použít k ukládání a správě souborů naměřených dat s databázemi. Protokolování analytických dat může zabránit chybám, jako je přepsání nebo odstranění analytických dat, stejně jako manipulace s daty. LabSolutions DB umožňuje shromažďování a správu dat z jednoho počítače. LabSolutions CS spravuje všechna analytická data v počítačové databázi serveru, takže je lze načíst do libovolného počítače v síti.

Nejlepší citlivost ve své třídě

Je dobře známo, že ze stávajících detekčních metod SCD poskytuje nejvyšší citlivost na sloučeniny síry. Začleněním ultrakrátkého toku a vysoce účinného redoxního článku zvyšuje Nexis SCD-2030 laťku pro detekci chemiluminiscence síry.

Ultrakrátká cesta toku (čeká na udělení patentu)

Aby se zabránilo ztrátám citlivosti, zavádí Nexis SCD-2030 nestabilní složky generované v redoxním článku do reakční komory při vysokých rychlostech. Toho je dosaženo využitím v tomto odvětví první ultrakrátké cesty toku. Jak se dráha toku zkracuje, lze dosáhnout přibližně 2,5krát vyšší citlivosti pro oblast píku i poměr signálu k šumu ve srovnání s jinými SCD, které jsou v současné době nabízeny na trhu.

Shimadzu: Obrázek 11: Ultrakrátká cesta toku

Analýza stopových sloučenin síry v zemním plynu (vyhovuje ASTM D5504)

Monitorování sloučenin síry je velmi důležité pro ochranu cenných katalyzátorů použitých v reakčním procesu. Nexis SCD-2030 je schopen vysoce citlivé detekce různých sloučenin síry obsažených v zemním plynu a ropných produktech.

Shimadzu: Obrázek 12: Chromatogram standardního vzorku 14 sirných sloučenin (1 ppm v / v) (50 μL přivedeno do kolony) * Každá koncentrace aktuálního standardního plynu je 0,93 - 1,09 ppm.

 

Novinky

Článek | Produkt

Zkoumání sloučenin síry v pivě pomocí GC-SCD

Aplikační využití plynové chromatografie (GC) s detektorem chemiluminiscence (SCD) síry a spojení s headspace (HS) nástřiku vzorků v analýze nápojů/piva.
Článek | Produkt

Plynové chromatografy Shimadzu

Produktová řada Shimadzu zahrnuje širokou škálu přístrojů a příslušenství, což uživateli umožňuje najít přístroj odpovídající aplikačním požadavkům.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.