LECO ChromaTOF® Tile analytický software
LECO ChromaTOF® Tile analytický software
LECO ChromaTOF® Tile analytický softwareSoftware pro pokročilé porovnávání dat. GCxGC-TOFMS analýza dat.
O produktu

LECO ChromaTOF® Tile analytický software

Objem dat získaných pomocí GCxGC může rychle narůst nad zvladatelnou mez. Pokud chceme statisticky porovnávat i nejmenší rozdíly v naměřených datech, tak narážíme na lidské možnosti při vyhodnocování. Při opravdu důkladném porovnávání může jediný vzorek zabrat i několik týdnů usilovné práce a i tyto výsledky trpí falešnými pozitivitami z normálních chromatografických odchylek.

ChromaTOF Tile přináší revoluci v analýze GCxGC dat. Tento software porovnává soubory GCxGC dat automaticky, rychle a snadno. Statisticky významné rozdíly vyplují na povrch, takže můžete věnovat méně času na odhalování rozdílů a více času tomu, co ty rozdíly znamenají.

„ChromaTOF Tile je skvělá pomůcka, která zkrátila dobu porovnávání píků ve skupině z 10 dní na 10 minut. S tímto SW nástrojem jsme nyní schopni porovnávat skupiny vzorků s mnoha píky z komplexních studií, což by dříve bylo možno pouze za nasazení enormního lidského úsilí.“

Navrženo k porovnávání rozdílů ve skupině vzorků

Volitelné "teplotní" mapy jsou začleněny na různých místech rozhraní, aby dávaly okamžitou zpětnou vazbu k relativním intenzitám a změnám. ChromaTOF Tile odhalí rozdíly mezi dvěma nebo více skupinami vzorků, jako například: biomarkery na rozlišení zdravého či nemocného stavu, detekce nevhodných zápachů u vzorků potravin, které prošly nebo neprošly kontrolou kvality, porovnání vzorků vody po proudu a nad výpustí, vzorky ropy různého geografického původu a jakékoli další využití, které si dokážete představit.

Vlastnosti

  • ChromaTOF Tile je oddělený, samostatný produkt určený k použití společně se značkovým softwarem ChromaTOF.
  • Všechny tabulky a grafy v rozhraní jsou exportovatelné, aby bylo možno vaše data snadno dále zpracovávat.
  • Proces zpracování dlaždic generuje spektra, která lze prohledávat jako knihovny.
  • Plochy dlaždic se používají k přibližné kvantifikaci trendů ve vzorcích.

Princip

Problém: Porovnávání sad chromatogramů může být únavný a zdlouhavý proces. Při nutnosti kompenzace chybného chromatografického zarovnání a s tisícovkami analytů může i automatická identifikace vzorků trvat dny, týdny nebo i měsíce. Zákazníci nás žádali o způsob, jak analýzu dat urychlit.

Řešení: S využitím dat zákazníků (reálných vzorků) jsme se pustili do hledání řešení. Při konzultacích s doktorem Robertem Synovecem jsme zjistili, že když použijeme Fisherovy poměry, můžeme data rozdělit na sadu regionů („dlaždic“) a potom porovnávat regionalizovaná data (podle dlaždic) namísto jednotlivých pixelů.

LECO: ChromaTOF Tile - rozdělení dat na sadu regionů („dlaždic“)

Po zprůměrování hodnot v regionu náš software ChromaTOF Tile porovná dva odpovídající regiony a vyhodnotí rozdíl hodnot mezi nimi. Software grafickými prostředky ukazuje uživatelům indikátory nízkých až vysokých odchylek mezi regiony.

Tyto grafické teplotní mapy snadno a rychle sdělí uživatelům, které oblasti mají vysoké odchylky, případně které oblasti ho mají nejvíce zajímat. Uživatelé nemusejí ztrácet čas hledáním odlehlých bodů v datech. Ve vizuální prezentaci lze vidět, kde jsou rozdíly a která data jsou v porovnání důležitá.

LECO: ChromaTOF Tile - grafické teplotní mapy

ChromaTOF Tile nemění dodaná data. Porovnáváním dlaždic namísto pixelů může systém snížit posuny zarovnání, aby se lépe ukazovaly jen významné rozdíly mezi dodanými sadami dat.

 

Novinky

Toggle

Článek | Produkt

Automatická derivatizace ve chvíli, kdy ji potřebujete...

GC-TOFMS Pegasus BT s automatickou derivatizací L-PAL3 v akci! Přesná dvoustupňová derivatizace zvládne zpracovat celý zásobník na vzorky.

Článek | Nejbližší akce

Přednáška: Dvourozměrná plynová chromatografie (GC×GC) v analýze komplexních chemických směsí

Ústav technolige ropy a alternativních paliv VŠCHT Praha Vás zve na přednášku Petra Vozky konanou 25. ledna v 10h. Přednáška proběhne v angličtině a je otevřená veřejnosti.