Myslíte, že již není v GC prostor pro velké inovace? Zkuste se zamyslet znovu... | LabRulez GCMS

Myslíte, že již není v GC prostor pro velké inovace? Zkuste se zamyslet znovu...

Út, 14.9.2021
| Originální článek z: HPST
MĚJTE VELKÉ SNY! Objevte možnosti inteligentního, rychlého, intuitivního a kompaktního plynového chromatografu Agilent Intuvo 9000. Pro klasické aplikace s FID nebo ECD detektory až po spojení s GC/MS a GC/QQQ.
Video placeholder
  • Foto: HPST: Myslíte, že již není v GC prostor pro velké inovace? Zkuste se zamyslet znovu...
  • Video: Agilent Technologies: Pesticide Residue Analysis with Intuvo 9000 GC Intuvo 9000 GC

Od lídra v oblasti plynové chromatografie se očekávají větší věci než jen vylepšování a zdokonalování stávajících technologií, posouvaní detekčních limitů nebo řešení standardních výzev a limitací. Očekává se, že bude lídrem také v oblasti vývoje a výzkumu. O zodpovědné plnění těchto očekávání se Agilent Technologies i HPST maximálně snaží, ale je to dost?

Odpověď zní - není. Většina z nás čeká a doufá, že se objeví něco, čím takový lídr změní pohled na stávající svět technologií a přinese uživatelům do té doby nepředstavitelné, unikátní, inovativní a revoluční řešení. Tak jako tomu bylo mnoho let zpátky s příchodem elektronické regulace tlaku (EPC), používání kapilárních kolon nebo konstrukce prvních skutečných QQQ nebo Q-TOF systémů pro oblast plynové chromatografie.

Před pár lety ale Agilent Technologies všechny opět šokoval a přišel s technologiemi, které byly do té doby jen snem a neměly žádné reálné obrysy. Našel tak řešení pro limitace a požadavky většiny z nás, nás uživatelů nebo managerů. Každá z těchto skupin má trochu odlišné požadavky, ale stejné cíle – jednodušší obsluha, snadná i pro méně zkušené uživatele, rychlejší zaškolení, větší robustnost a produktivita. Splnění těchto požadavků bohužel nebylo s využitím klasických technologií naplno možné.

HPST: Plynový chromatograf Agilent Intuvo 9000 s unikátní konstrukcí bez použití ferrulí

Řešením bylo přivést na svět něco naprosto nového, technologicky inovativního, něco, co změní svět plynové chromatografie. Tímto řešením byl nový plynový chromatograf Intuvo 9000, který má poprvé v historii plynových chromatografů Agilent Technologies/HP skutečné jméno a ne jenom pouze číselné označení a doplňuje dnes rodinu plynových chromatografů řady Agilent 8890 a Agilent 8860.

Podívejte se na přehled aplikací a webinářů z let 2019-2021 pro plynový chromatograf Agilent Intuvo 9000

Nejedná se pouze o samotný hardware plynového chromatografu, ale o kompletní nový svět zahrnující samotný plynový chromatograf a jeho technologie, kompletně nový svět spotřebního materiálu, obsluhy a technické podpory nebo vzdálené správy. To vše pro výrazné zjednodušení práce a údržby, minimalizaci až eliminaci běžných problémů v plynové chromatografii jako jsou netěsnosti nebo potřeba určitých zkušeností pro údržbu nebo výměnu GC kolon a ve výsledku také nižších provozních nákladů a vyšší produktivity.

Přímé vyhřívání, kratší doba analýz – planární konstrukce GC kolon

Proč čekat než se kolona v klasické peci zahřeje nebo zchladí? Tradiční standardní pece u většiny plynových chromatografů nejdříve ohřejí vzduch uvnitř chromatografické pece a potom převedou teplo na GC kolonu. Efektivní… ale ne účinné.

GC Intuvo využívá technologie přímého ohřevu – výrazně rychlejší cesta jak dělat GC analýzy. Planární konstrukce klasických GC kolon umožňuje účinný přímý ohřev, který eliminuje nutnost použití klasických velkých pecí. Nyní můžete Vaše metody zkrátit, použít pouze zlomek energie, produkovat výrazně méně tepla, a to vše na polovině velikosti Vašeho pracovního prostoru.

Rychlá, spolehlivá výměna kolony – „klikni-a-měř“, spojení bez ferulí

Již se nikdy netrapte s utahováním a těsností ferulí - zapomeňte na ně.

GC Intuvo využívá revoluční systém přímého spojení bez nutnosti použití ferulí v celém plynovém chromatografu – přináší tak výrazně jednodušší a spolehlivé zabezpečení integrity celého systému plynového chromatografu a údržbu.

Utažením spojení univerzálním nástrojem a díky slyšitelnému „kliknutí“ s jistotou víte, že Vaše spojení je těsné a to vše v řádu sekund.

HPST: Eliminace pracného zkracování a údržby kolony a ochranný čip v plynovém chromatografu Intuvo 9000

Konec zkracování kolony nebo předkolony – technologie ochranného čipu

Jednorázový, rychle a snadno instalovatelný ochranný (guard) čip přináší ochranu chromatografické kolony o délce až 1 m. Je inertnější, přesněji vyrobený, robustnější než klasické předkolony a umožňuje také zpětný proplach pro zvýšení životnosti. Zkracování kolony a posuny retenčních časů jsou již minulostí.

Představte si, že 15metrová kolona bude vždy kolonou 15metrovou!

Lepší inertnost všech cest – vyšší citlivost, lepší přesnost a reprodukovatelnost

Již nikdy nebudete re-analyzovat vzorky. Inertnost všech míst, se kterými přijde Váš vzorek do styku, je kritickým požadavkem pro přesnou a reprodukovatelnou analýzu stopových koncentrací aktivních analytů.

Jednotlivé části nové konstrukce systému Intuvo poskytují díky velice přesné výrobě a kontrole použitých materiálů spolehlivou a stálou inertnost všech částí, které přicházejí do styku se vzorkem.

HPST: Možnost konfigurace klasických nebo MS detektorů pro plynový chromatograf Agilent Intuvo 9000

Snadný přenos a zavedení Vašich stávajících metod

Intuvo kolony, které nevyžadují zkracování, jsou vyráběné ve stejných rozměrech a fázích jako standardní chromatografické kolony Agilent. Jejich planární a kompaktní design tak umožňuje rychle a efektivně zavést Vaše stávající metody na novém stroji.

Tyto kolony a jejich design pracují ruku v ruce s ochrannými čipy, které zabezpečí jejich ochranu a stálé výsledky bez nutnosti zkracování samotné kolony.

HPST
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.