Possibilities of Utilization of Modern Sample Preparation Methods for Gas Chromatographic Analyses in Beverage and Namely Brewing Analytics. Part III. – Solid-Phase Microextraction and Stir Bar Sorptive Extraction in Fatty Acids Analysis in Beer

Vědecké články | 2010 | Kvasný průmyslInstrumentace
GC, SPME, Termální desorpce
Zaměření
Potraviny a zemědělství
Výrobce
GERSTEL
Klíčová slova
PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
58Kvasny prum.59 / 2013 (3)Stanovení mastných kyselin v pivu rychlou, rutinní metodouStanovení mastných kyselin v pivu rychlou, rutinní metodouDetermination of Fatty Acids in Beer by Fast Routine AnalyseTomáš HORÁK, Jiří ČULÍK, Marie JURKOVÁ, Pavel ČEJKA, Jana OLŠOVSKÁVýzkumný ústav pivovarský a...
Klíčová slova
kyselina, kyselinafatty, fattyacid, acidacids, acidsmastných, mastnýchkyselin, kyselinchain, chainbeer, beervnitřní, vnitřnípivu, pivustanovení, stanoveníisomáselná, isomáselnástandard, standardrsd, rsdoleic
KP10_390_395 10/18/10 12:52 PM Stránka 390390K VA S N Y P RU M .roč. 56 / 2010 – číslo 10Možnosti využití moderních metod přípravy vzorků pro plynově chromatografické analýzy při analýze …Možnosti využití moderních metod přípravy vzorků pro plynověchromatografické analýzy...
Klíčová slova
sorptive, sorptivepdms, pdmsplynově, plynověpro, promoderních, moderníchstir, stirpřípravy, přípravyvyužití, využitítyčince, tyčincemožnosti, možnostimíchací, míchacísbse, sbseanalýze, analýzemetod, metodpři
304KVASNÝ PRŮMYSLroč. 55 / 2009 – číslo 11–12RYCHLEJŠÍ PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE A JEJÍ VYUŽITÍ V PIVOVARSTVÍ.ČÁST 3. – STANOVENÍ VYBRANÝCH SEMIVOLATILNÍCH SENZORICKYAKTIVNÍCH LÁTEK V PIVUFASTER GAS CHROMATOGRAPHY AND ITS UTILIZATION IN BREWING. PART3. – THE DETERMINATION OF SOME LOW VOLATILE BEER...
Klíčová slova
kyselina, kyselinafatty, fattykvasný, kvasnýacid, acidprůmysl, průmyslacids, acidsmastných, mastnýchprůtoková, průtokovástanovení, stanoveníkyselin, kyselinkonvenční, konvenčnínosného, nosnéhopivu, pivuchain, chainvnitřní
66KVASNÝ PRŮMYSLroč. 55 / 2009 – číslo 3VYUŽITÍ NĚKTERÝCH MODERNÍCH EXTRAKČNÍCH POSTUPŮ PROKVANTITATIVNÍ STANOVENÍ VICINÁLNÍCH DIKETONŮ V PIVUAPPLICATION OF SOME MODERN SAMPLE PREPARATION PROCEDURESFOR QUANTITATIVE DETERMINATION OF VICINAL DIKETONES IN BEERTOMÁŠ HORÁK, JIŘÍ ČULÍK, MARIE JURKOVÁ, PAVEL ČEJKA, VLADIMÍR KELLNER,...
Klíčová slova
diketones, diketonesvicinal, vicinaldiketonů, diketonůvicinálních, vicinálníchdiacetyl, diacetylkvasný, kvasnýsbse, sbseprůmysl, průmyslspme, spmestir, stiropakovatelnost, opakovatelnostbar, barcelková, celkovápolydimethylsiloxanové, polydimethylsiloxanovélátka