GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Výrobce
Shimadzu
Společnost Shimadzu vyrábí nejširší sortiment přístrojů pro instrumentální analytiku, testování materiálů a life science.
Distributor
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
Společnost Shimadzu vyrábí nejširší sortiment přístrojů pro instrumentální analytiku, testování materiálů a life science.
Shimadzu IRXross FTIR spektrometr
Shimadzu IRXross FTIR spektrometrShimadzu IRXross FTIR spektrometr
Shimadzu IRXross FTIR spektrometrShimadzu IRXross je model FTIR spektrometru, který vyniká velmi nízkým šumem, výjimečnou citlivostí, vysokorychlostním měřením a dostupnými knihovnami.
O produktu

Shimadzu IRXross FTIR spektrometr

Shimadzu IRXross vytváří novou koncepci infračervené spektroskopie. Nabízí optimální řešení pro novou éru s různorodými požadavky na použití.

Špičková citlivost pro nespočet aplikací

IRXross je model FTIR střední třídy, který dosahuje špičkové úrovně poměru signálu a šumu S/N. Umožňuje nejnižší šum ve své třídě s hodnotami P-P 55 000:1 pro jednu minutu integrace.

Úžasně nízký šum

Linie 100 %T byla získána postupným měřením hodnot pozadí a vzorku, aniž by byl do prostoru pro vzorek umístěn vzorek. S vyloučením píků pro vodní páru a oxid uhličitý byla úroveň šumu (hodnota P-P) v rozmezí ±0,005 %T, což ukazuje, že lze získat data s nízkým šumem.

Shimadzu: 100% T linie přístroje Shimadzu IRXross

55 000:1 S/N umožňuje měření s velmi vysokou citlivostí

Pomocí přístroje Shimadzu IRXross s jednoodrazovým ATR nástavcem byla analyzována olejová skvrna na papíře. Přímá analýza vzorku bez předúpravy by nevedla k dobrým píkům, proto byl na obarvenou oblast aplikován n-hexan, aby se extrahovaly barvicí látky. Poté byla kapka extrahovaného roztoku umístěna na ATR hranol pro analýzu. Systém je schopen s dobrou citlivostí detekovat i extrémně slabý absorpční signál 0,00023.

Shimadzu: Poměr S/N 55 000:1 umožňuje měření s velmi vysokou citlivostí

Rozlišení 0,25 cm¯¹ umožňuje měření s vysokým rozlišením

Byl analyzován plyn N₂O (500 ppm), který je jako skleníkový plyn považován za ekologický problém. Měření tohoto plynu s vysokým rozlišením ukazuje, že píky v blízkosti 2 230 cm¯¹ jsou řádně odděleny, zatímco rozlišení 1,0 cm¯¹ ukazuje píky pouze jako dvě úrovně.

Shimadzu: Rozlišení 0,25 cm¯¹ umožňuje měření s vysokým rozlišením

Vysokorychlostní měření umožňuje rychlejší sledování reakce

Při sledování reakce vytvrzování na pryskyřici vytvrzované UV ukazují data, že intenzita píku při 1 635 cm¯¹ začala klesat 5,0 s po ozáření UV zářením a reakce byla ukončena do 5,5 s.

Shimadzu: Vysokorychlostní měření umožňuje rychlejší sledování reakce

Vestavěná analytická inteligence

Snadná navigace pomocí IR Pilot™ zajišťuje, že každý může snadno začít pracovat (ANALYTICKÁ INTELIGENCE)

Součástí dodávky je celkem 23 aplikačních programů pro makra. I operátoři, kteří nejsou obeznámeni s analýzou FTIR, mohou snadno analyzovat vzorky jednoduchým výběrem účelu analýzy a použitého nástavce. Není třeba nastavovat žádné parametry. Jedním kliknutím lze analyzovat více vzorků.

Shimadzu: IR Pilot™ navede i nezkušeného analytika

Program speciálně pro podporu identifikačních testů

Tento program provádí posouzení vyhověl/nevyhověl pro testované vzorky na základě ověřovacích metod uvedených v lékopise a oficiálních metod stanovených v příslušných zemích. Kromě identifikačních zkoušek léčiv a potravin lze program použít pro přejímací a předexpediční kontroly. Program vypočítá, jak moc se vlnové délky píků a poměr intenzity mezi píky ve zkušebních vzorcích liší od odpovídajících hodnot ve standardních vzorcích, a poté vydá rozhodnutí vyhověl/nevyhověl. Výsledky se vytisknou jako report.

Shimadzu: Program speciálně pro podporu identifikačních testů

Program speciálně pro podporu analýzy kontaminantů

Tento program dokáže přesně identifikovat měřené kontaminanty pomocí patentovaného algoritmu společnosti Shimadzu (patent č. 5205918) v kombinaci se spektrální knihovnou obsahující více než 550 spekter látek běžně detekovaných jako kontaminanty. Po analýze dat automaticky určí úsudek vyhovuje/nevyhovuje a vytvoří report. I v případě kontaminantů, které jsou směsmi, program vyhledá možné hlavní a vedlejší složky a uvede úroveň jistoty každé identifikované látky. Vzhledem k tomu, že počet složek ve směsi není třeba uvádět, mohou kontaminanty snadno analyzovat i operátoři s minimálními zkušenostmi s infračervenou analýzou. Výsledky analýzy zobrazí během několika sekund po výběru spektra.

Shimadzu: Program speciálně pro podporu analýzy kontaminantů

Knihovna užitečná pro identifikační testy a analýzu kontaminantů

Knihovna přibližně 12 000 spekter

Široká škála knihoven, včetně jedinečných knihoven Shimadzu, činidel, polymerů a dalších, je součástí standardní výbavy. Vyhledávání pomocí standardních knihoven poskytuje vysoce kvalitní výsledky vyhledávání bez nutnosti nákupu dalších knihoven.

  • SHIMADZU Knihovna potravinářských aditiv | Reagencie | Farmaceutické produkty, agrochemikálie
  • SHIMADZU Knihovna kontaminantů | Polymery | Anorganické sloučeniny

Plně v souladu s předpisy

Materiál okénka odolný proti vlhkosti kompatibilní s rozsahem měření vlnových délek uvedených v lékopisu

Lze zvolit buď okno KBr, nebo KRS-5. Okno KRS-5 si zachovává odolnost proti vlhkosti až do 90 %RH (při teplotách do 30 °C) a je v souladu s požadavky lékopisu na rozsah vlnových čísel (350 až 7 800 cm¯¹).

Shimadzu: Přehledná tabulka charakteristik okének podle materiálů

Vnitřní odvlhčovač (volitelný) zajišťuje vysokou odolnost

Tento odvlhčovač odstraňuje vlhkost z vnitřku interferometru elektrolyticky pomocí pevné polymerní elektrolytické membrány. Udržuje nízkou úroveň vlhkosti uvnitř interferometru, aniž by byl zdroj světla zapnutý. Použitím odvlhčovače lze snížit spotřebu energie přibližně o 90 % ve srovnání s ponecháním rozsvíceného světelného zdroje.

Shimadzu: Spotřeba energie IRXross při spuštění (při zapnutém startovacím spínači) a v pohotovostním režimu (při vypnutém startovacím spínači a zapnutém odvlhčovači)

Dodržování integrity dat

Důkladné zabezpečení

Pro zajištění spolehlivosti dat a povolení funkce přenosu dokumentů e-mailem, když dojde v systému k nějaké události, lze nastavit auditní záznam (audit trail). Uživatelské účty jsou spravovány pomocí hesel, přičemž délka, složitost a doba platnosti hesla musí splňovat stanovené požadavky. Je také možné nastavit funkce uzamčení, které zabrání nelegálnímu přístupu, a nastavit vymazání a změnu stavu registrovaného uživatele. Kromě toho lze zaškrtnutím políčka zabránit přepsání datového souboru a provést výstup položky do sestavy.

Správa zásadních informací pro každý projekt

LabSolutions DB IR a CS IR poskytují funkci správy projektů, která umožňuje správu vhodnou pro úlohy a operace systému. Tato funkce umožňuje nastavit správu zařízení a uživatelů, bezpečnostní politiku a zpracování dat pro jednotlivé projekty, čímž se zvyšuje efektivita vyhledávání dat a úkolů správy.

Shimadzu: Správu zařízení a uživatelů za pomocí Labsolutions

Vizualizace posloupnosti analytických operací

Sada reportů obsahuje metody testování a výsledky testů pro sérii analyzovaných vzorků a také odpovídající protokol operací (záznam všech provozních událostí od přihlášení po odhlášení), který je automaticky extrahován z dat a shrnut do jedné zprávy. Poskytuje přehled o jednotlivých analytických operacích, pomáhá při kontrole provozních chyb a zvyšuje efektivitu a spolehlivost kontrolních procesů.

Výrobce
Shimadzu
Společnost Shimadzu vyrábí nejširší sortiment přístrojů pro instrumentální analytiku, testování materiálů a life science.
Distributor
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
Společnost Shimadzu vyrábí nejširší sortiment přístrojů pro instrumentální analytiku, testování materiálů a life science.
 

Novinky

Toggle

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Automatická příprava vzorků mikroplastů (Shimadzu MAP-100)

Shimadzu MAP-100 je systém pro automatickou přípravu vzorků a izolaci mikroplastů obsažených v povrchových vodách.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.