1. Zaměření

    1. Instrumentace

    1. Výrobce

    1. Distributor


LECO Pegasus GC-HRT+ 4D
Hmotnostní spektrometr TOF s vysokým rozlišením ve spojení plynovou chromatografií. Pegasus GC-HRT+ 4D kombinuje nejvýkonnější nástroje GCxGC a TOFMS na trhu s technologií High Resolution Deconvolution® (HRD®). Ideální pro nejsložitější vzorky, uživatelé dokáží najít více analytů než dříve a s jistotou identifikovat neznámé komponenty. Software ChromaTOF® speciálně navržený pro přístrojové vybavení HRT+ a podporu GCxGC přidává pokročilé kvalitativní a kvantitativní funkce do uživatelsky snadno použivatelného datového systému vše v jednom.

Agilent 7250 GC/Q-TOF System
Agilent 7250 GC/QTOF představuje další generaci GC/QTOF přístrojů, jejichž historie se začala psát již před víc jak deseti lety, kdy byl představen první Agilent GC/QTOF 7200A. Při vzniku tohoto prvního vysokorozlišovacího GC TOF MS/MS systému byly využity technologie, které byly vyvinuty a zdokonalovány v předchozích desetiletích.

LECO Multi-Mode Source
Intový zdroj pro hmotnostní spektrometrii (MS) ve spojení s plynovými chromatografy (GC).

LECO Pegasus GC-HRT+
Hmotnostní spektrometr TOF s vysokým rozlišením ve spojení plynovou chromatografií. Nyní s ještě větší citlivostí než kdykoli předtím, Pegasus GC-HRT+ je perfektním nástrojem pro řešení výzev dnešních vysokých požadavků na analýzu. Tento nejvýkonější hmotnostní spektrometr nabízí vynikající přesnost měřených hmot, měření v plném hmotnostním rozsahu s jedinečnou rychlostí, kvalitní izotopické poměry a vysoké rozlišení. Toto všechno v jediném nástřiku vzorku.

Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240 GC Hmotnostní spektrometr
GC-Orbitrap Exploris navazuje na řadu úspěšných kapalinových orbitrapů nové generace tentokrát však pro oblast plynové chromatografie.

Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC Hmotnostní spektrometr
GC-Orbitrap Exploris navazuje na řadu úspěšných kapalinových orbitrapů nové generace tentokrát však pro oblast plynové chromatografie.

Neprodává se
Thermo Scientific Exactive GC Orbitrap Hmotnostní spektrometr
GC-Orbitrap započal novou kapitolu unikátních hmotnostních spektrometrů v oblasti plynové chromatografie a stal se nejvýkonnějším GC-MS/hrMS přístrojem s nepřekonatelnou selektivitou, produktivitou a citlivostí.

Neprodává se
Thermo Scientific Q Exactive GC Orbitrap Hmotnostní spektrometr
GC-Orbitrap započal novou kapitolu unikátních hmotnostních spektrometrů v oblasti plynové chromatografie a stal se nejvýkonnějším GC-MS/hrMS přístrojem s nepřekonatelnou selektivitou, produktivitou a citlivostí.
  • Před
  • 1
  • Další