1. Zaměření

    1. Instrumentace

    1. Výrobce

    1. Distributor


Shimadzu EDX-FTIR - vyhledávač kontaminantů / materiálová analýza
Software EDXIR-Analysis, inspektor materiálů, slouží pro kvalitativní analýzy dat získaných pomocí spektrometru EDX a FTIR. Kromě integrované analýzy dat rovněž sleduje výsledky identifikace a stupeň shody.

Shimadzu LabSolutions IR software
Shimadzu LabSolutions IR je analytický datový systém pro FTIR, vybavený spektrálními knihovnami s velmi výkonnými vyhledávacími funkcemi.

Agilent 4300 Handheld FTIR spektrometr
Agilent 4300 Handheld je prvním přístrojem svého druhu, který vyniká lehkou ergonomií, velmi snadno se používá a v neposlední řadě je také velmi odolný a je tak vhodný pro použití kdekoliv v terénu.

Agilent 4500 FTIR spektrometr
Agilent 4500 FTIR spektrometry jsou mobilní analyzéry, které nabízí pohodlí laboratorních přístrojů například při rychlých analýzách vstupních surovin či výstupních produktů v chemickém, potravinářském či polymerním průmyslu.

Agilent 5500 FTIR spektrometr
Spektrometry Agilent 5500 Series FTIR jsou navrženy pro jediný úkol – poskytnout Vám skvělé výsledky rychle a spolehlivě den za dnem.

Agilent 8700 LDIR chemický zobrazovací systém
Agilent 8700 Laser Direct Infrared (LDIR) chemický zobrazovací systém poskytuje nový sofistikovaný přístup k chemickému imagingu a infračervené spektrální analýze. 8700 LDIR byl vyvinut pro použití jak experty, tak laiky a nabízí jednoduchý vysoce automatizovaný postup pro dosažení spolehlivých vysoce rozlišených chemických zobrazení jednotlivých povrchových složek.

Agilent Cary 630 FTIR spektrometr
Spektrometr Agilent Cary 630 FTIR je universální, inovativní a intuitivní. Poskytuje vynikající kvantitativní a kvalitativní informace pro rutinní analýzy pevných látek kapalin i plynů.

Shimadzu FTIR analyzátor plastů
Systém pro analýzu plastů obsahuje knihovnu FTIR spekter pro plasty degradované UV zářením a teplem, díky níž lze provést vysoce přesnou kvalifikaci odrážející stav degradace.

Shimadzu IRSpirit FTIR spektrometr
FTIR spektrometr Shimadzu IRSpirit naprosto vyniká svou kompaktností, i přesto jej lze používat se standardním příslušenstvím Shimadzu a dalších výrobců.

Shimadzu IRTracer-100 FTIR spektrofotometr
FTIR spektrofotometr IRTracer-100 vyniká svou citlivostí, rozlišením a umožňuje vysokorychlostní skenování. S přispěním bohaté knihovny spekter dosahuje vyšší výkonosti a vysoké spolehlivosti.