Informatics series #12 Adjust Empower very flexible to your specific needs

V tomto webináři si ukážeme, jak vytvářet a používat uživatelsky definovaná pole pro vytváření pracovních postupů v programu Empower.

The Digital Lab Connection

Pomocí technologií senzorů IoT, modelování AI a pokročilé analýzy může vaše digitální laboratoř bezpečně zaznamenávat data.

Rapid food and feed analysis through VOC analysis using SICRIT technology

Nedávná práce, při níž byla technologie SICRIT použita pro cílené i necílené monitorování potravin a krmiv.

Empower Tips: Ask Me Anything About Data Flow and Data Process Mapping with Data Governance in Mind

Připojte se k živé diskusi, ve které se budeme zabývat mapováním toku dat a datových procesů s ohledem na správu dat.

Session 4 – OpenLab CDS for MS Data

Zjistěte, jak nastavit výpočty ve Vlastní kalkulačce a Inteligentním reportéru.

Unlocking Pesticide Analysis Excellence: Proven Tactics for Optimal Results with Helium and Hydrogen

Strategie expertů pro zvýšení analytického výkonu při analýze pesticidů v náročných potravinových matricích pomocí GC/TQ 7000E a GC/TQ 7010C.

Navigating Troubled Waters: A Deep Dive into Water Injections by GC

Nástřik vody a nejen to, jak je správně provádět, ale také mnoho rad, které je třeba mít při práci s vodou v GC na paměti.

Microplastic detection and quantification in the Cincinnati urban watershed using laser direct infrared (LDIR) chemical imaging system

Detekce a kvantifikace mikroplastů v městském povodí Cincinnati pomocí systému přímého laserového infračerveného snímání (LDIR).

Don’t Get Carried Away by Carryover: Troubleshooting GC Chromatography

Nejčastější zdroje přenosu a způsoby jejich řešení.

Prevent, Protect, Purify: The Benefits of Gas Filtration

Možnosti čištění plynu a jak vypadá kontaminace plynem, abyste ji mohli odhalit při chromatografii.